Wat is een frequentieregelaar?

Wat is een frequentieregelaar?

Een frequentieregelaar (of ook drive genoemd – variable frequency drive) is een type motorregelaar dat een elektromotor aandrijft door de frequentie en spanning van de voeding te variëren. De drive is ook in staat om het aan- en uitlopen van de motor tijdens respectievelijk het starten en stoppen van de motor te regelen.

Hoewel de frequentieregelaar de frequentie en spanning van het aan de motor geleverde vermogen regelt, gebruiken we hiervoor vaak de term snelheidsregeling, omdat het resulteert in een aanpassing van het motortoerental.

Er zijn allerlei redenen om het motortoerental aan te passen. 
Enkele voorbeelden:

 • Energie besparen en het systeemrendement verbeteren
 • Vermogen omzetten in hybridisatietoepassingen
 • Het toerental van de elektromotor aanpassen aan de procesvereisten
 • Het koppel of vermogen van een elektromotor aanpassen aan de procesvereisten
  Het werkklimaat verbeteren
  Geluidsniveaus verlagen, bijvoorbeeld van ventilatoren en pompen
 • De mechanische belasting van machines beperken om de levensduur te verlengen.
  Piekbelastingen afvlakken om piektarieven te vermijden en de vereiste motormaat te beperken

Bovendien beschikken de huidige frequentieregelaars over netwerk- en diagnosemogelijkheden, voor betere regelprestaties en een hogere productiviteit. Energiebesparing, intelligente motorregeling en verlaging van de piekstroombelasting zijn dus drie goede redenen om een frequentieregelaar toe te passen voor het regelen van elk systeem met motoraandrijving.

Een drive wordt met name toegepast voor het regelen van ventilatoren, pompen en compressoren en die toepassingen zijn goed voor 75% van alle frequentieregelaars die wereldwijd worden gebruikt.

Softstarters en contactors zijn andere, minder geavanceerde typen motorbesturingen. Een softstarter is een halfgeleiderapparaat en biedt een geleidelijke aanloop naar vol toerental tijdens het starten van een elektromotor.

Een contactor is een component die de volle lijnspanning op een elektromotor schakelt.

Wat maakt frequentieregelaars van Danfoss bijzonder?

Het verschil tussen frequentieregelaars van Danfoss en die van andere leveranciers is dat Danfoss wereldwijd marktleider op het gebied van drives is en volledig gespecialiseerd is in frequentieregelaars. U ontvangt een hoogwaardige frequentieregelaar die u volledig hebt afgestemd op uw vereisten. En elke frequentieregelaar wordt grondig getest voordat die de fabriek verlaat. Onze specialisten zijn erop gefocust om frequentieregelaars tot in het kleinste detail te optimaliseren en zijn altijd op de hoogte van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Vaak staan we aan de wieg van de nieuwste ontwikkelingen. Danfoss Drives heeft een breed aanbod aan VLT® en VACON® frequentieregelaars en u krijgt veel meer dan de frequentieregelaar zelf. U hebt ook toegang tot onze kennis over toepassingen en een reeks onderhoudsdiensten die u helpen om uw systeem optimaal te laten werken gedurende de gehele levenscyclus van de frequentieregelaar.

We bieden u de best mogelijke componenten en volledige flexibiliteit, zodat u de systeemprestaties volledig kunt afstemmen op uw toepassing. Een belangrijk aspect van die flexibiliteit is de mogelijkheid om uw frequentieregelaars te gebruiken met alle gangbare motortechnologieën, aangezien VLT® en VACON® frequentieregelaars zijn ontworpen voor volledige compatibiliteit. Zo kunt u aanzienlijke besparingen realiseren op uw voorraad reserveonderdelen en in retrofitsituaties.

Ontdek hoe Danfoss frequentieregelaars de vereiste voorraad reserveonderdelen beperken in deze slimme fabriek van Nestlé Waters

Wat is het belangrijkste voordeel van het gebruik van een frequentieregelaar?

Een frequentieregelaar kan het geleverde vermogen aanpassen aan de energiebehoefte van de aangedreven apparatuur, waardoor er energie wordt bespaard of het energieverbruik wordt geoptimaliseerd.

De frequentieregelaar kan het energieverbruik drastisch verminderen in vergelijking met DOL-bedrijf (direct-on-line), waarbij de motor op volle toeren werkt, ongeacht de vraag. Gebruik van een frequentieregelaar levert regelmatig een besparing van maar liefst 40% op stroom of brandstof op. Bijkomend voordeel is dat het gebruik van frequentieregelaars ook zorgt voor verlaging van de NOx-uitstoot en CO2-voetafdruk van de systemen waarin ze worden gebruikt.

Hoe een frequentieregelaar het energieverbruik in dit Crowne Plaza Hotel drastisch vermindert

Kunnen drives worden gebruikt voor vermogensconversie?

Een andere toepassing voor frequentieregelaars is vermogensconversie voor hybride systemen met batterijopslag.

Hoe veerboten in Amsterdam gebruikmaken van frequentieregelaars om op batterijen te varen

Wat is het verschil tussen een VFD, een drive, een frequentieregelaar en een frequentieomvormer?

Geen. Al deze namen verwijzen naar hetzelfde apparaat.

Typen frequentieregelaars

Er bestaan veel verschillende typen frequentieregelaars, vanwege de uitgebreide toepassingen in de industrie. Zowel eenfase-frequentieregelaars als driefase-frequentieregelaars zijn doorontwikkeld om ze geschikt te maken voor zeer uiteenlopende toepassingen. Het verschil in de frequentieregelaartypen betreft onder meer de methoden die worden gebruikt voor het regelen van de frequentie en spanning en de technologie voor harmonischenreductie.

Meer informatie over oplossingen van Danfoss Drives voor harmonischenreductie

De drie belangrijkste frequentieregelingsmethoden die in frequentieregelaars worden gebruikt, zijn pulsbreedtemodulatie (PWM), stroombronomvormer en spanningsbronomvormer. De PWM-methode is het meest gangbaar. De PWM-methode vereist veelvuldig in- en uitschakelen van de omvormerapparatuur van de frequentieregelaar – transistoren of insulated-gate bipolar transistors (IGBT's) – om de juiste effectieve spanning (aangeduid met RMS – root mean square) te genereren. PWM varieert de uitgangsfrequentie en -spanning door de breedte van de pulsen te regelen en te variëren.

Maak gebruik van het kenniscentrum voor meer informatie over het optimaliseren van het systeemrendement met behulp van frequentieregelaars