Remote monitoring – ook op afstand optimale controle

Alle installaties of machines hebben regelmatig onderhoud nodig om hun taken veilig en zonder ongeplande onderbrekingen uit te voeren, ongeacht of ze op locatie staan, dan wel extern, en onbemand zijn, bijvoorbeeld een pompstation in het veld. Om in zulke situaties de juiste beslissingen te nemen, benodigde reserveonderdelen te bepalen en de installaties te allen tijde optimaal te exploiteren, zijn gegevens en feiten van de installatie nodig. Daarbij kunnen oplossingen met remote monitoring een geschikt systeem bieden, dat gebruikers online gegevens voor de realtime bewaking levert. Het systeem verzamelt alle relevante gegevens en analyseert ze. Op die manier kunt u snel problemen oplossen voordat ze uw processen beïnvloeden.

Intelligente frequentieregelaars slaan de geregistreerde gegevens op en analyseren ze, om direct een alarm genereren bij een storing van de frequentieregelaar. Meestal kunnen deze alarmen worden geconfigureerd als e-mailmeldingen, zodat ze gebruikers altijd en overal kunnen bereiken, ook wanneer deze niet ter plaatse zijn of wanneer de frequentieregelaar ver weg in een onbemande omgeving in gebruik is. De frequentieregelaar kan de waarschuwing of het alarm ook doorgeven aan het besturingssysteem of de cloud via ingebouwde veldbussen, die de gebruiker vervolgens informeren op basis van de set-up.

Met nauwkeurige realtime metingen en analysegegevens die al in de cloud beschikbaar zijn, kunnen exploitanten vervolgens meteen reageren, de status controleren en snel een oplossing op maat vinden.

De kerncijfers en parameters van de frequentieregelaar die kunnen worden gebruikt voor veel onderhoudswerkzaamheden, worden veilig en centraal opgeslagen. Deze gegevens zijn toegankelijk via een webportaal. Zo kunnen ze snel en eenvoudig worden hersteld bij uitval of vervanging van een frequentieregelaar.

Functionaliteit Voordeel
Onmiddellijke waarschuwingen in geval van een fout in de frequentieomvormer Snelle reactie op problemen
Belangrijkste gegevens en parameters van de frequentieregelaar opgeslagen in de cloud Snelle aanpak van cruciale problemen
Foutgegevens beschikbaar in de cloud Snelle, nauwkeurige oplossing
Nauwkeurige realtime metingen en analytische kerncijfers van frequentieregelaars  Status is eenvoudig te controleren om de juiste beslissingen te nemen
De parameters van de frequentieregelaars worden veilig en centraal opgeslagen  Eenvoudig te herstellen bij uitval of vervanging van de frequentieregelaar
Programma's voor preventief onderhoud van de belangrijkste onderdelen Storingen kunnen al worden voorkomen voordat ze zich voordoen
Problemen verhelpen door een technicus van Danfoss Gegarandeerde ondersteuning

Leveringsomvang

Remote Monitoring omvat de benodigde uitrusting voor de online integratie van frequentieregelaars om gegevens en parameters in een online geheugen te bewaren. Het omvat bovendien een webservice voor eindgebruikers om hun frequentieregelaars te bewaken.

Terug naar Danfoss Smart Drives