Cloud- of Edge-computing? Met slimme frequentieregelaars staan alle opties open

Wanneer in een installatie toestandsafhankelijk onderhoud wordt uitgevoerd, dan heeft de exploitant ook altijd actuele gegevens uit de installatie nodig, die de exacte toestand weerspiegelen. Intelligente drives kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, aangezien ze interne gegevens verzamelen van de motorbesturing, maar daarnaast als interface naar externe sensoren ook extra gegevens verzamelen over de actuele installatieparameters.

Hierdoor kunnen de frequentieregelaars een groot aantal belangrijke en actuele gegevens met elkaar combineren. De vraag is echter, hoe deze hoeveelheid gegevens zinvol en overzichtelijk geanalyseerd kunnen worden.

De gebruiker kan op dat punt uit verschillende strategieën kiezen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alle gegevens direct in realtime door te geven aan een bovengeschikt besturingssysteem of aan een cloud. Vervolgens verzorgen deze systemen de evaluatie. Dat is zinvol wanneer uit een groot aantal verschillende en verdeelde gegevens een totaalbeeld van de systeemtoestand noodzakelijk is. Deze aanpak vereist echter een relatief grote bandbreedte bij de overdracht.

Als dat niet wenselijk is, bijvoorbeeld omdat de gegevensoverdracht kritieke en uiterst vertrouwelijke procesgegevens betreft, kan de gebruiker de gegevens ook intern analyseren. Daarbij kan worden gekozen voor verwerking in een cloud binnen het bedrijf, of bij intelligente aandrijvingen met voldoende reken- en opslagcapaciteit ook voor interne evaluatie direct in de aandrijving. Dit beperkt de gegevensoverdracht tot een minimum, want de aandrijving geeft alleen het resultaat van de analyse door aan een bovengeschikt besturingssysteem. Vertrouwelijke gegevens blijven goed beveiligd binnen het bedrijf. Bovendien is een beduidend lagere bandbreedte nodig. Een nadeel hierbij is echter dat intern hogere systeemprestaties nodig zijn, wat bij de dalende tarieven voor opslag- en rekencapaciteit echter slechts een kleine rol speelt.

Terug naar Danfoss Smart Drives