Digitalisering in de praktijk

De digitale ervaring van Danfoss wordt al op veel gebieden ingezet. Danfoss maakt gebruik van IIoT en Industry 4.0-technologieën om klanten te helpen hun systeemprestaties te optimaliseren, de energie-efficiëntie te verbeteren en de levensduur van hun frequentieregelaars te verlengen. Hieronder vindt u twee voorbeelden.

Praktijkvoorbeeld: afvalwaterzuiveringsinstallatie

Geoptimaliseerd energierendement dankzij perfecte regeling van het volledige proces en koppeling van alle componenten

Met behulp van sensoren, geavanceerde computerbesturing, intelligente automatisering en honderden frequentieregelaars heeft deze waterzuiveringsinstallatie de processen zo kunnen optimaliseren dat het energieverbruik van de volledige waterzuiveringscyclus met 40-50% is gedaald. De energieproductie bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie is zelfs toegenomen, zodat de installatie kan voorzien in de energiebehoefte van het volledige verzorgingsgebied (200.000 bewoners) in Aarhus, Denemarken.

Praktijkvoorbeeld: Zuivelfabriek

Minder bedrijfsstilstand, sneller herstel na storingen en geoptimaliseerde systeemprestaties

Geïnstalleerde frequentieregelaars werken nauw samen met omringende systemen en processen. Die zijn ingebed in de elektronica en software, en gekoppeld aan de sensoren en actuatoren, waardoor gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld. Zowel het onderhoudspersoneel als de serviceteams van Danfoss (of serviceproviders voor externe bewakingsfuncties) kunnen de gegevens inzien.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om binnen een fractie van een seconde te zien of er in de fabriek iets misgaat. Serviceaanvragen kunnen worden doorgegeven aan het onderhoudspersoneel, zodat de zuivelfabriek de bedrijfsstilstand kan minimaliseren en de prestaties kan optimaliseren.

Ervaar de langere levensduur en de geoptimaliseerde prestaties van de frequentieregelaars.

Lees meer over DrivePro® diensten

VLT® en VACON® frequentieregelaars optimaliseren de prestaties in talrijke sectoren.

Ontdek meer praktijkvoorbeelden