Digitale prestaties

Intelligente werking

Nadat de frequentieregelaar is geïnstalleerd, bewaakt die de eigen prestaties en de prestaties van de toepassing waarin hij wordt gebruikt. Er worden logboeken van belangrijke parameters en alarmen bijgehouden, wat preventieve probleemoplossing mogelijk maakt. Zowel de beschikbare interne gegevens als de signalen van externe sensoren worden in de frequentieregelaar geëvalueerd en kunnen via veldbuscommunicatie worden doorgestuurd. Al die informatie is beschikbaar via protocollen die zijn afgestemd op de communicatiesystemen van de klant.

Met frequentieregelaars van Danfoss profiteert u van een schat aan relevante procesgegevens, op basis van de relatie die bestaat tussen de motorstroom en de bestaande belastingcondities van de frequentieregelaar. Dankzij de hoge kwaliteit van die gegevens kan de frequentieregelaar waar nodig actie ondernemen. Kritische omstandigheden zoals over- en onderspanning of kleine spanningsdips in de netvoeding worden gedetecteerd en automatisch afgehandeld.

Tools om de prestaties van de frequentieregelaar te controleren

Met de simulatie- en berekeningstools van Danfoss krijgt u inzicht in hoe uw frequentieregelaar reageert op de omgeving.

  • Analyse van harmonische vervorming 
  • Schatting van energiebesparingen
  • Berekening van de IE- en IES-rendementsklassen volgens de Europese Ecodesign-richtlijn

Download simulatiesoftware

Gecentraliseerde regeling

Om een vlotte installatie en een optimale werking te garanderen, zijn de frequentieregelaars van Danfoss compatibel met vrijwel elk regelsysteem.

Moderne frequentieregelaars zijn slim, waardoor ze in de aandrijfsystemen veel taken kunnen uitvoeren. Voor een volledige benutting van het potentieel van de frequentieregelaars kunt u ze snel en gemakkelijk in het regelsysteem integreren met gebruik van gangbare protocollen voor veldbus of industrieel ethernet. Vanuit een centraal bedieningspunt hebt u volledig toegang tot alle objecten van de geïnstalleerde frequentieregelaars. Bekabeling en inbedrijfstelling zijn eenvoudiger, wat betekent dat u meteen vanaf de installatiefase geld bespaart.

Betere afhandeling van fouten/alarmen

Dankzij gedetailleerde berichten is het eenvoudig om de mogelijke oorzaak van fouten/alarmen te achterhalen en externe bewaking van de productie effectief te ondersteunen. Door collectieve fout-/alarmmeldingen te decoderen, kunnen fouten/alarmen worden gediagnosticeerd en de juiste correcties of onderhoudsacties worden geïnitieerd. Onderhoud op afstand via een actieve internetverbinding maakt het mogelijk om meldingen over de status en/of fouten/alarmen snel weer te geven, ook als er met externe systemen of systeemcomponenten wordt gewerkt.

Beter beheer van bedrijfsmiddelen

Uw bedrijfsmiddelen kunnen vanuit een centraal punt worden bediend (de regelkamer) en processen zijn zelfregelend op basis van de instellingen die in de regelkamer zijn geprogrammeerd. De operator heeft altijd een goed overzicht van de huidige situatie en kan alle instellingen van de frequentieregelaar op afstand bewaken en aanpassen.

Details van de frequentieregelaars, zoals serienummer, firmware, alle instellingen, moduleaanpassingen en toepassingen, zijn goed toegankelijk en er kunnen back-ups van worden gemaakt. Statusgegevens, zoals de uitgangsfrequentie of het energieverbruik, kunnen op elk moment worden opgehaald en verwerkt. Aanvullende gegevens over effectief beheer van energie en piekbelasting is zonder extra componenten beschikbaar.

Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling

Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling

Met MyDrive® Connect kan de frequentieregelaar worden geconfigureerd terwijl u in de buurt van het proces kunt blijven.

Deze mobiele toepassing voor inbedrijfstelling en onderhoud van frequentieregelaars maakt gebruik van punt-tot-punt communicatie op basis van wifi (IEEE 802.11). De bruikbaarheid wordt verbeterd door de intuïtieve widgets en de gebruiksvriendelijke functies. Voordelen zijn onder andere:

  • Eenvoudige verbinding op basis van vooraf gedefinieerde verificatie 
  • Intuïtieve grafische widgets en live visualisaties voor bewakingsdoeleinden 
  • Snel zoeken op basis van parameter-ID
  • LCP-kopie naar uw telefoon of het interne geheugen van het LCP 103
  • Veilige draadloze communicatie (AES, Advanced Encryption Standard) 
  • Ondersteuning in het Engels en het Duits
  • Simulatiemodus

Ervaar de langere levensduur en de geoptimaliseerde prestaties van de frequentieregelaars.

Lees meer over DrivePro® diensten

Optimaliseer uw frequentieregelaars met behulp van eenvoudig te gebruiken pc-tools voor een configuratie op maat.

Download pc-toolssoftware