Wanneer is waterzijdig inregelen en de toepassing van thermostaatkranen verplicht?

donderdag 21 januari 2021

Het herziene Bouwbesluit maakt installatieprofessionals verantwoordelijk voor de juiste energiezuinige afstelling van de warmteopwekking en het afgiftesysteem. Wetgeving bepaalt wanneer radiatoren waterzijdig moeten worden ingeregeld en dus worden voorzien van inregelbare thermostaatkranen. Iedereen heeft ermee te maken omdat de nieuwe regels al sinds 10 maart 2020 van toepassing zijn op zowel nieuwbouw als bestaande bouw

Voorlichtingsvideo
En om iedereen hierover duidelijk te informeren heeft Danfoss een voorlichtingsvideo gemaakt. Deze nieuwe video informeert gebouweigenaren, installatieprofessionals en woningeigenaren over de eisen die worden gesteld bij verbouw en nieuwbouw. Klik op de afbeelding hiernaast om de video te bekijken.

Nieuwe regels vervangen en plaatsen radiatoren
Om deze reden stelt het herziene Bouwbesluit dat iedereen in de installatietechniek moet voldoen aan de volgende eisen:
1. Bij vervanging of plaatsing van radiatoren dienen deze te worden voorzien van thermostaatkranen en een voorziening om de maximaal benodigde waterstroom adequaat te regelen.
2. Ook wanneer de bestaande cv-ketel wordt vervangen door een duurzamere warmtebron zoals stadsverwarming of een warmtepomp, zullen alle radiatoren uitgerust moeten worden met inregelbare thermostaatknoppen.

Impact op duurzame energiebronnen
Wanneer een nieuwe warmtebron wordt aangesloten op een bestaande slecht ingeregelde installatie, draagt dit niet bij aan lagere energielasten en de klimaatdoelstellingen. Onderzoek wijst uit dat meer dan 85% van de radiatoren nooit waterzijdig zijn ingeregeld. Dit inefficiënte gebruik van warmte gaat al ten koste van het rendement van bestaande gasketels, maar heeft een nog grotere impact op toekomstige duurzame energiebronnen.

Expert waterzijdig inregelen
Danfoss heeft een online kennisplatform waar u alle actuele informatie vindt over waterzijdig inregelen, bijvoorbeeld:
• Tools, zoals de “Danfoss Installer App”
• Oplossingen voor woonhuizen en appartementencomplexen
• Gratis online workshops
• Nieuwe voorlichtingsvideo

Bekijk de video en bezoek ons online Kennisplatform Waterzijdig Inregelen met actuele informatie, tools en trainingen.

Bezoek kennisplatform