Welkom op Maritime Industry 2022, C.102

maandag 18 april 2022
Danfoss Drives | Maritime Industry 2022 | Evenementenhal Gorinchem | Stand C.102

Welkom op Maritime Industry 2022

We kijken er naar uit om u tijdens Maritime Industry 2022, van 17-19 mei in de Evenementenhal Gorinchem, te mogen ontmoeten. Vraag hier uw gratis entreebewijs aan.

De verduurzaming in de maritieme industrie is in volle gang. Niet in de laatste plaats omdat wetgevers, maar ook klanten, aandringen op schoner en efficiënter varen. Danfoss ondersteunt de sector door haar standaard frequentieregelaars te voorzien van nieuwe software om alle facetten van elektrische energieconversie uit te voeren. Door het toepassen van specifieke software kunt u diezelfde regelaars gebruiken als een zogenaamde DC-DC converter voor het laden en ontladen van batterijen en voor het omzetten van een variabele spanning in een gelijkspanning of omgekeerd. De Danfoss VACON® NXP Grid Converter, biedt een alternatieve energiebron voor schepen in de haven. Dit is de sleutelrol bij het terugdringen van het brandstofverbruik, het verbeteren van de efficiëntie en daarmee het behalen van de emissiedoelstellingen (koolstof, stikstof en zwavel). Door via een reeks kabels elektrische stroom te betrekken van het elektriciteitsnet aan wal, zijn schepen niet langer afhankelijk van hun dieselmotoren om elektrische stroom op te wekken voor communicatie, verlichting en andere apparatuur aan boord.

Danfoss Drives | Application Development Center | Gorinchem | testen met hoog vermogen motoren

Application Development Center

In ons Application Development Center (ADC) in Gorinchem bieden wij deskundige ondersteuning en ultramoderne testfaciliteiten voor uw bedrijf. We hebben een high power testbank voor het testen van uw paneel tot één MW en een applicatie testbank voor het testen en verifiëren van een compleet aandrijfsysteem. Danfoss zet zich in voor het creëren van een duurzame, concurrerende toekomst voor de maritieme industrie.

VACON NXP DCGuard™
Danfoss VACON NXP DCGuard™ maakt snelle ontkoppeling en volledige selectiviteit tussen DC-netten mogelijk voor alle VACON NXP drives. Het gebruik van DC-netten in plaats van AC-netten maakt stroomdistributie met lagere vermogensverliezen mogelijk. Danfoss VACON NXP DCGuard beschermt de omringende apparatuur en zorgt voor een ononderbroken werking.

U bent van harte welkom op stand C.102.