ADC: Stronger together

maandag 27 juli 2020

ADC: Stronger together

Interview met Dirk Verschoor

Na bijna vijf jaar keerde Dirk Verschoor begin 2020 terug naar zijn oude liefde: innovatie. Als Directeur ADC van Danfoss Drives geeft hij nu leiding aan een team van specialisten die maar een doel voor ogen hebben: samen met partners innovatie stimuleren en ontwikkelen. “Ik mag wilde ideeën handen en voeten geven.” We stelden vier vragen aan Dirk.

Directeur ADC is een nieuwe functie binnen Danfoss Drives; welk signaal wil het bedrijf hiermee afgeven?
“Van oudsher richt Danfoss Drives Nederland zich op producten en solutions: producten voor onze eindklanten, distributeurs en OEM’ers en solutions voor onze system integrators. Hoewel we op beide gebieden uitstekende resultaten behalen, kennen de meeste bedrijven ons vooral als productontwikkelaar en productleverancier. En dat is jammer, want juist met ons Application Development Center (ADC) in Gorinchem realiseren wij voor klanten en partners belangrijke toegevoegde waarde. Dus om deze test- en ontwikkelomgeving nadrukkelijker op de kaart te zetten, geven we nu meer ruchtbaarheid aan ons ADC; niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Want vooralsnog wordt het ADC overwegend gebruikt door Nederlandse bedrijven.”

Je wilt met het ADC participeren in megatrends, hoe bedoel je dat?
“Het ADC is ooit opgezet om applicaties van onze frequentieregelaars te maken, te testen en te verbeteren. De laatste jaren gebruiken we deze testomgeving echter ook om innovatie - in welke vorm dan ook - samen met partners te stimuleren. Neem bijvoorbeeld elektrificatie. Om de energietransitie de komende jaren op grote schaal handen en voeten te geven, verwacht de markt ook een significante inspanning van Danfoss Drives. Dat doen we graag, maar bij voorkeur samen met anderen. Door te participeren en kennis te delen. Vermenigvuldigen lukt nooit zonder eerst te delen.” 

Geef eens een concreet voorbeeld van zo’n samenwerking en participatie?
“Als je praat over elektrificatie, dan willen we de energie-efficiëntie verhogen en de schadelijke emissie verlagen. Dit bereiken we veelal door elektrische vermogensomzetting oftewel power conversion equipment, het kernproduct van Danfoss Drives. Op deze manier kunnen wegvoertuigen en schepen de komende jaren op grote schaal een transitie ondergaan naar elektrisch aangedreven (hybride) motoren; dit is vooral urgent in stedelijke gebieden en gebouwde omgeving. Om dit te faciliteren heb je vervolgens allerlei additionele hulpsystemen nodig, zoals energieopslag, chargers en shore supply systemen; producten die door onze partners, vaak op maat worden gemaakt en dus eerst uitgebreid getest en op schaal gevalideerd moeten worden. En dat kan in ons ADC!”

Heb je zin in deze nieuwe functie?
“Ja! Ik vind het erg inspirerend om samen met externe partners dezelfde ambitie te hebben: het realiseren van innovaties door kennis en R&D aan elkaar te koppelen. Dit alles vanuit de gedachte: stronger together, maar ook vanuit de vrijheid om af en toe eens wilde ideeën handen en voeten te geven. Op dat soort momenten realiseer ik mij maar al te goed dat mijn liefde voor techniek en vooruitgang groot is, heel groot.”