Samenwerking geeft energie!

donderdag 24 oktober 2019
Blog Sjors van Kasteren - Samenwerking geeft energie - Danfoss Drives

Samenwerking geeft energie!

Blog Sjors van Kasteren

Onze frequentieregelaars kunnen méér dan alleen elektromotoren aansturen. Ze zijn ook inzetbaar als “vermogensomzetters”. Dit zie je vooral terug in toepassingen als energieopslag, (EV) laders, grid converters en DC/DC converters. Door deze brede inzetbaarheid is energiebesparing op meerdere manieren te realiseren.

Mijn naam is Sjors van Kasteren. Als Technical Support & Solution Engineer help ik klanten bij het inbedrijfstellen van omvormers en systemen, maar ook bij het oplossen van uiteenlopende (energie)vraagstukken. Eveneens heb ik een ondersteunende rol voor onze verkoopafdeling.


Zoals laatst toen een klant ons vroeg mee te denken bij het ontwerp van een voortstuwingsysteem. In zo’n geval zijn er meerdere opties: (diesel)elektrische voortstuwing of een hybride systeem? Ook is er de mogelijkheid om energieopslagsystemen aan boord van schepen toe te passen. Dergelijke systemen kunnen worden ingezet om piekbelastingen op te vangen óf om tijdelijk volledig elektrisch te kunnen varen.

De klant bepaalt in overleg met onze solution sales engineers de keuze van het type systeem en de daarbij horende componenten. De ervaring leert echter dat veel klanten op gedetailleerd niveau over onvoldoende in- en overzicht beschikken. Men kent weliswaar de brede inzetbaarheid van onze drives, maar optimaal inregelen van de omvormers blijkt vaak lastig.

Het is van groot belang dat alle omvormers zowel individueel als met omliggende systemen samenwerken. Vooral bij samengestelde systemen waar meerdere drives moeten samenwerken blijkt ondersteuning vaak noodzakelijk.

Inbedrijfstellen en testen
Het laden van de juiste software en afregelen van parameters gebeurt vaak op locatie tijdens het inbedrijfstellen. Bij complexe systemen kan het noodzakelijk zijn om een paneel op voorhand al te testen. Bij zo’n test wordt bijvoorbeeld de controle strategie met bovenliggende systemen beproefd. Denk hierbij aan een PLC-besturing of een powermanagementsysteem. Om klanten hierbij te helpen, bieden we hen de mogelijkheid gebruik te maken van de testfaciliteiten in het Application Development Center (ADC) in Gorinchem. Daar worden niet alleen onze omvormers op nieuwe toepassingen en functionaliteiten getest, we kunnen ook de feitelijke situatie van de klant nabootsen. Het grote voordeel is dat de effecten van het systeem al bekend zijn voor de uiteindelijke implementatie aan boord. Concreet betekent dit voor de klant dat zijn paneel al getest is vóórdat het paneel naar de scheepswerf gaat. Voor de klant is dit een groot voordeel omdat de mogelijkheden voor aanpassingen en testen op de scheepswerf vaak beperkt zijn. Voor bovengenoemde klant betekende dit veel tijdswinst en een soepele systeemintegratie.

Testfaciliteiten ADC
Wilt u ook gebruik maken van de testmogelijkheden in het ADC? Neem dan vandaag nog contact met ons op via drives.repair.nl@danfoss.com. 

Sjors van Kasteren,
Technical Support & Solution Engineer