Hack-gevoelige data blijven binnenskamers, zeker weten!

dinsdag 2 juli 2019
Blog Kees Bolier - Hack-gevoelige data blijven binnenskamers, zeker weten - Danfoss Drives

Hack-gevoelige data blijven binnenskamers, zeker weten!

Blog Kees Bolier

U zit niet te wachten op een acute productiestop. Maar hoe voorkomt u dit? Met Condition Based Monitoring meet u doorlopend allerlei vitale onderdelen van uw machines. Hierdoor krijgt u relevante informatie over de huidige conditie van de aandrijving, en dus ook over eventuele vervanging van onderdelen. Nadeel is wel dat deze data vaak “openbaar” zijn en dus hack-gevoelig. Bij Danfoss niet…

In de industrie zijn diverse onderhoudsstrategieën actief, van correctief tot periodiek en van preventief onderhoud tot condition based maintenance. De laatste twee vormen bieden bedrijven zonder meer de meeste garanties.

Maar met name preventief onderhoud is een nogal dure - en niet altijd even efficiënte - strategie. Bij Condition based maintenance wordt de status van een machine continu gemonitord. Op basis van deze metingen - en door ze te vergelijken met een van tevoren gemaakte nulmeting - krijgt het bedrijf inzicht in de conditie van de machine en dus ook van de aandrijving. Hierdoor kan men tijdig onderhoud plegen om uitval te voorkomen. Dat dit Condition Based Monitoring populair is onder bedrijven met industriële processen, is niet meer dan logisch. Het geeft hen meer zekerheid en het is in hoge mate efficiënt.

Abonnement en beveiliging data

Toch kleven er in de praktijk ook nadelen aan deze onderhoudsstrategie. De meeste aanbieders van Condition Based Monitoring werken met prijzige abonnementen en langdurige contracten. Ook werkt hun software bijna altijd via de Cloud of via externe dataverbindingen: in beide gevallen ligt de analyse over de conditie van de bedrijfsmachines in feite dus op straat, en is het daar toegankelijk voor elke hacker, of concurrent. Bedrijven zijn daar huiverig voor, en terecht. Ze willen metingen, data, analyses en waarschuwingen, maar ze willen deze informatie niet “delen” met anderen.

Frequentieregelaar

Om deze reden ontwikkelde Danfoss een speciale softwareapplicatie die geïntegreerd is in een standaard frequentieregelaar. Deze detecteert afwijkingen in het normale functioneren van een motor, ventilator, pomp of compressor. Deze afwijkingen worden via waarschuwingen of een alarmniveau weergegeven. Daarbij gaat het om zowel de bewaking van de motorisolatie in de statorwikkeling, als van mechanische trillingen, foutieve uitlijning of onbalans en of de belasting van de applicatie is veranderd, door middel van de load envelope. Grootste voordeel: de frequentieregelaar voert deze functies uit zonder Cloud-aansluiting of verbinding met een PLC. De analyse vindt dus plaats in de regelaar, nergens anders. U bent er dan ook zeker van dat uw informatie over de conditie van uw machines binnenskamers blijft. Waar het hoort.

Download hier het Factsheet Condition Based Monitoring