Danfoss Climate Solutions

donderdag 7 januari 2021

Danfoss heeft zijn organisatiestructuur gewijzigd door de segmenten Heating en Cooling te combineren tot Danfoss Climate Solutions. Met het nieuwe Climate Solutions segment zal Danfoss zijn focus op de groene agenda in aantrekkelijke markten wereldwijd versterken.

Overal ter wereld is de focus sterk gericht op de klimaatdoelen en door het combineren van de segmenten Heating en Cooling tot Danfoss Climate Solutions, investeert Danfoss in de toekomst. Danfoss wil zijn klanten en partners helpen om in actie te komen tegen de klimaatverandering en zo samen te werken aan een groenere, duurzame toekomst. 

Danfoss Climate Solutions heeft wereldwijd een leidende positie op het gebied van duurzame en energie-efficiënte oplossingen voor de industrie, de gebouwde omgeving en de hele voedselketen. Dit nieuwe segment binnen de Danfoss groep zal de klimaatagenda en de -doelstellingen in het “Parijs-akkoord” en de Europese Green Deal als drijfveer gebruiken om haar inspanningen te versnellen. Met het nieuwe Danfoss Climate Solutions segment zal Danfoss zijn focus op innovatie en applicatie expertise verder versterken om zo een nog sterkere technologische partner te worden voor klanten en partners.

“Wat we ontwikkelen en wat we verkopen, speelt een rol in de klimaatagenda en bij het behalen van de wereldwijde klimaatdoelen. Gebouwen moeten energie-efficiënt worden gemaakt en de CO2 uitstoot moet worden verminderd. Overheden en de particuliere sector spelen beide een cruciale rol om ervoor te zorgen dat investeringen in innovatie op het gebied van duurzame energie eerder toenemen dan afnemen op dit kritieke moment. Wij beschikken al over de technologieën en de oplossingen die nodig zijn om de transitie naar een CO2-arme economie te ondersteunen en door samen te werken kunnen overheden, bedrijven, investeerders en inwoners de uitdagingen waar we allemaal voor staan beter begrijpen - en vooral hoe we deze kunnen overwinnen,” zegt Jürgen Fischer, President Danfoss Climate Solutions.

Voor meer informatie:
Danfoss Media Relations
+45 70 20 44 88