VLT® Harmonischen Training

Datum: 23 juni, 2020
Locatie: Danfoss Drives Training Center, Boezem 15, 4206 CA Gorinchem

VLT® Harmonischen Training

De speciale Danfoss VLT® Harmonischen Training geeft u inzicht in het fenomeen harmonischen en de schade die harmonischen kunnen aanrichten. U leert hoe u problemen en onnodige onkosten kunt voorkomen.

Voorkom harmonischen en bespaar kosten!

Het ontstaan van hogere harmonischen is inherent aan het gebruik van frequentieregelaars. Harmonische stromen en spanningen kunnen in een elektrisch net echter tot ongewenste effecten leiden en zelfs schade veroorzaken. 

Om inzicht te verschaffen in het ontstaan en de uitwerking van hogere harmonischen heeft Danfoss de VLT Harmonischen Training ontwikkeld.

Deze training wordt op verzoek georganiseerd.

Aanmeldformulier

Goede inschatting van harmonische vervorming

De VLT Harmonischen Training heeft tot doel cursisten in staat te stellen met behulp van het door Danfoss Drives ontwikkelde berekeningsprogramma MCT 31 en een minimum aan beschikbare installatiegegevens een goede inschatting te maken van de harmonische vervorming in een elektrisch net waar frequentieregelaars deel van uitmaken. 

In de cursus worden de technische oplossingen behandeld die u helpen bij het voorkomen of onderdrukken van harmonische vervorming. Met behulp van het MCT 31 programma worden een aantal voorbeelden doorgerekend. 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus:

• wat zijn hogere harmonischen
• de effecten van harmonischen in een elektrisch net
• welke factoren beinvloeden hogere harmonischen
• de functies en werking van de Danfoss MCT 31 software
• harmonischen bij een frequentieregelaar met 1-fase voeding
• harmonischen bij een frequentieregelaar met 3-fasen voeding
• normen die op het gebied van harmonischen van toepassing zijn
• technische beschrijving van de verschillende oplossingen voor het beperken van harmonischen zoals smoorspoelen, 12-puls regelaars, passieve en actieve harmonischen filters en de VLT Low Harmonic Drives
• berekening van harmonischen in verschillende systemen
• de rapportage mogelijkheden die deel uit maken van het MCT 31 programma

Tijdens de cursus worden verschillende metingen uitgevoerd aan frequentieregelaars om de harmonische vervorming zichtbaar te maken. Na het volgen van de VLT Harmonischen Training heeft u inzicht in het ontstaan van harmonischen en de manieren waarop u harmonischen kunt terugdringen. 

Aanmelding

De kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 400,- per persoon, excl. btw. Deze prijs is inclusief lunch, een uitgebreide cursusmap en certificaat van deelname. De training duurt van 09:00 t/m ca. 16:00 uur. Er kunnen 5 tot 10 personen deelnemen aan de training. 

De training vindt plaats in het:
Danfoss Training Centrum
Boezem 15
4206 CA GORINCHEM

Iedere training kan ook bij u op locatie worden verzorgd. 
Een bedrijfsspecifieke training kan desgewenst ook in ons trainingscentrum in Gorinchem worden verzorgd.
Neem gerust contact met ons op.
Tel: 010 - 249 2070
E-mail: drivestrainingnederland@danfoss.com