Publicatie: Decarbonisatie van verwarming

Een geïntegreerd perspectief

Verwarming en koeling zijn goed voor de helft van het totale eindverbruik van energie in de wereld. Het merendeel van de mondiale broeikasgasemissies houdt verband met de productie en het verbruik van energie. Het doel van dit document is om een overzicht te geven van de belangrijkste manieren om decarbonisatie te faciliteren, ter ondersteuning van de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU.

Download de volledige publicatie hier
Gaia Balzarini

Een expert over decarbonisatie

De Danfoss Decarbonization Expert publicatie legt uit hoe we de vraag- en aanbodzijde van energie kunnen overbruggen.

Kijk hoe Industry Affairs Director Gaia Balzarini ons doel beschrijft en klik hieronder om de expert paper vandaag nog te downloaden!

De 3 belangrijkste stappen voor de decarbonisatie van verwarming en koeling

De decarbonisatie van verwarming en koeling moet worden gezien in de context van een geïntegreerd energiesysteem. De financiële uitdagingen moeten worden beschouwd als onderdeel van de algemene milieu- en technische context. Belangrijkste stappen:

  1. De energievoorraad moet koolstofvrij worden gemaakt en geëlektrificeerd. Dit houdt in dat er een gigantische verschuiving plaats zal moeten vinden van fossiele brandstoffen naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, die volgens het Internationaal Energieagentschap tussen 2019 en 2030 moet verdubbelen. Hiervoor zullen enorme kapitaalinvesteringen in energieproductie en -distributie nodig zijn die de maatschappij zal voelen. Om de last hiervan te beperken, moet aandacht aan de vraagzijde besteed worden om de lasten zo laag mogelijk te houden.
  2. De energievraag moet via drie belangrijke hefbomen worden geoptimaliseerd om de laagste kapitaalinvesteringen in de energievoorzieningssector mogelijk te maken:
    1. Vermindering van het energieverbruik;
    2. Toevoeging van flexibiliteit aan de vraagzijde om schommelingen in het aanbod van hernieuwbare energie te verzachten;
    3. Integratie van verwarming en koeling in het energiesysteem.

  3. Kortom, optimalisering van de operationele kosten (OPEX) via de drie hefbomen als omschreven in punt 2, zal leiden tot minimalisering van de kapitaalinvesteringen (CAPEX) als omschreven in punt 1, en daarmee tot verlaging van de totale kosten.

Deze publicatie bevat onze beste suggesties voor oplossingen die nodig zijn om de 'sweet spot' te bereiken waar de maatschappelijke kosten het laagst zijn, zodat de energietransitie een positieve business case wordt voor consumenten, energieleveranciers en technologieleveranciers. Er wordt gekeken naar de belangrijkste bouwstenen die een realistisch slim geïntegreerd energiesysteem mogelijk maken en daarmee bijdragen aan het betaalbaar decarboniseren van verwarming en koeling, terwijl het aandeel van intermitterende hernieuwbare energiebronnen toeneemt.

Dit zijn oplossingen die geverifieerd zijn en direct beschikbaar zijn op de markt. Zij bestrijken verschillende aspecten van energieopwekking, energie-efficiëntie, distributie en verbruik die cruciaal zijn voor de succesvolle totstandbrenging van een slim geïntegreerd energiesysteem. Zij maken een "end-to-end optimalisatie" mogelijk in de gehele energiewaardeketen, van warmteafgever tot energiebron, waardoor energieverbruikende sectoren zoals gebouwen actieve onderdelen van het energiesysteem worden.

Over de auteur

Gaia Balzarini is een gerenommeerd denker in de hernieuwbare energie-industrie. Ze heeft al meer dan twintig jaar ervaring in het uitwerken van duurzame oplossingen voor gebouwen, met een nadrukkelijke focus op product en business development. Sinds haar aantreden bij Danfoss in 2012, heeft Gaia meerdere management functies binnen product portfolio, components, strategic business management en public industry affairs bekleed. 

Met haar gecombineerde technische en zakelijke perspectief, staat Gaia vooraan bij de ontwikkeling van innovatieve technologieën met verstrekkende gevolgen, zoals het helpen implementeren van de EPBD met positieve resultaten voor alle belanghebbenden of het ondersteunen van de ECODESIGN-implementatiemethodologie. Gaia is nieuwsgierig naar wetenschap vanuit een humanistische benadering en is auteur van verschillende patenten en expert publicaties. Ze heeft een M.Sc. in Material Engineering en een MBA van Politecnico di Milano en is een gecertificeerd bemiddelaar van The European Court of Arbitration.

Gaia vertegenwoordigt Danfoss in Eu.bac, Euroace, EU.ASE en de EUHA Industry Associations.