Távhőszolgáltatásért nívódíjat nyert a Danfoss Magyarország

2023. november 13., hétfő

Az idei évben, különböző szempontokat mérlegelve a MaTáSzSz TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSÉRT NÍVÓDÍJ szakmai díjjal ismerte el a Danfoss Magyarországot.

A díjat Kubinyi Antal elhivatottsága, odaadása, kitartása és a MaTáSzSz-ban (Magyar Távhőszolgáltatók Szövetsége) kifejtett aktív közösségi tevékenysége, valamint a Danfoss által nyújtott szolgáltatás minősége érdemelte ki.

Ahhoz, hogy erre a rangos díjra pályázni lehessen, szigorú kritériumoknak kellett eleget tenni, beleértve a távhő területén nyújtott magas szintű szakmai szolgáltatást, szolgáltatókat segítő széleskörű megoldásokat, környezettudatot előremutató termékfejlesztéseket és a MaTáSzSz szakmai szövetségben végzett kitartó munkát. Mindemellett csak partner nevezhetett a díjra.

Antal munkájának köszönhetően, amely minden kétséget kizáróan túlmutat a partnerek elvárásainak teljesítésén, mi voltunk az egyike a jelölteknek. Antal professzionalizmusa, tapasztalata és tudása nem hagyott kétséget afelől, hogy megérdemli ezt a megtiszteltetést. Kiemelkedő szerepe és a Danfoss által nyújtott szolgáltatások hosszú távú megbízhatósága eredményeként Kubinyi Antal kapta meg ezt a távhőszolgáltatásért járó szakmai díjat.
Antal hivatása iránti elkötelezettsége miatt méltán érdemelte ki ezt a díjat.