12 gyakran ismételt kérdés a lágyindítókról

2020. május 5., kedd

VLT® Soft Starter MCD 600

A műszaki támogató kollégáink a lágyindítókkal kapcsolatban feltett 12 gyakran ismételt kérdésre adnak válaszokat

1. Miben különbözik a lágyindítás a transzformátoros indítástól?

A lágyindítók a transzformátoros indításnál sokkal rugalmasabbak. Simább indítást kínálnak, alacsonyabb áron. Az autótranszformátorok nem tudnak alkalmazkodni a változó terhelési igényekhez (például terhelt vagy terheletlen indítás) és az indítási nyomaték felfutási módja sem állítható. Káros nyomaték- és áramlökések előfordulhatnak az egyes feszültségfokozatok között és a lágyleállításra sincs lehetőség. Az autótranszformátorok nagyok és drágák.

2. Melyek a lágyindítók különböző típusai?

Három különféle lágyindító létezik, amelyek különféle módon vezérlik a motorokat.

  1. A nyomaték szabályzók csak egy fázist vezérelnek. Ez csökkenti az indítási nyomatéklökést, de nem szabályozza az indítási áramfelvételt.
  2. Olyan lágyindítók, amik két fázist vezérelnek már képesek az indítási áram jobb kézben tartására, az indítási nyomatéklökések csökkentásáre. Nem csak normál, hanem nehéz üzemre is alkalmasak, de kritikus terhelésekhez nem. A nem vezérelt fázisban az indítási áram egy kicsit nagyobb, mint a két vezérelt fázisban.  
  3. Az olyan lágyindítók, amelyek mind a három fázist vezérlik, kritikus terhelésekhez is alkalmasak.


3. Miért előnyös a lágyindítás?

A lágyindítás több módon fokozza a motorindítás teljesítményét.

  • A feszültség és az áram fokozatos növelése elkerülhetővé teszi a hirtelen áram-, feszültség és mechanikai lökéseket, amik jelen vannak az elektromechnikus, csökkentett feszültségű indíási módok esetén.
  • A gyorsulás simább felfutású, így nincsenek nyomatéktüskék.
  • Az állandó áramú indítási mód nagyobb nyomatékot eredményez, ahogy a fordulatszám nő. Ez kisebb indítási áramokat és rövidebb felfutási időt is jelent.
  • Az indítási viselkedés beállítható, hogy a motornak és az alkalmazásnak optimális legyen. Ez akár áramkorláton indítást is jelenthet.
  • A lágyindítás megbízható indítási tulajdonságokat produkál, még gyakori indítások esetén is. Akkor is, ha a különféle indítási módok (terhelt vagy terheletlen) váltakoznak. A lágyindítók ezen felül olyan szolgáltatásokat is kínálnak, amelyek más csökkentett feszültségű indítási módnál nem érhetők el. Ilyen pédául a lágyfékezés és a DC-fékezés, amelyek megszűntetik a vízütés jelenségét.

4. Mi a belső delta kapcsolás?

A belső delta- vagy hatvezetékes kapcsolás esetén a lágyindító félvezetői sorba vannak kötve a motor egyes tekercseivel, így a lágyindító csak a fázisáramot vezeti, nem a vonalit. Így a normál kapcsoláshoz képest jóval nagyobb áramokat is tud vezérelni a lágyindító. A belső delta kapcsolás csak olyan motorokkal lehetséges, ahol a három fázsitekercselés mindkét vége hozzáférhető. A lágyindítónak is képesnek kell lennie az ilyen kapcsolásra. Hálózati oldalon szükséges leválasztásról és zárlatvédelemről gondoskodni, akkor is ha a lágyindító kritikus hibára állna le. A belső delta kapcsolás megkönnyíti a csillag/delta indítási mód korszerűsítését lágyindítóval, mivel a meglévő vezetékezés használható. Új telepítések esetén a belső delta kapcsolás csökkentheti a méretet és a költségeket, a lágyindító esetén, de a kábelezés és a külső védelmi eszközök többlet kiadást jelentenek a soros bekötéshez képest.

5. Miben különbözik a lágyindítás a csillag/delta átkapcsolástól?

A lágyindítók lényegesen rugalmasabbak, mint a csillag/delta indítás. Sima indítást tesznek lehetővé, mindféle tranziens nélkül.

A csillag/delta indítás nem tud alkalmazkodni a változó indítási körülményekhez és az indítási nyomaték karakterisztikája sem illeszthető a terheléséhez. Az átkapolás során fellépő áram- és nyomaték tranziensek pedig kárt okozhatnak a hajtásrendszerben. A csillag/deta indítás nem képes lágy leállításra.

A csillag/delta átkapcsolás olcsóbb lehet a lágyindítónál, és hasonló áramokra terheletlen indítások esetén még képes is lehet. De ezzel együtt a tranziens jelenségeket csak a lágyindító tudja kiküszöbölni.

6. A lágyindító képes kiváltani a csillag/delta indítást?

Ha a lágyindító támogatja a belső delta kapcsolást, akkor egyszerűen csak a csillag/delta átkapcsolók helyére építse be.

Ha a lágyindító ezt nem támogatja, akkor a motort a hálózati feszültségszintnek megfelelő kapcsolásban kössük be.


7. Mi a minimális indítási áram lágyindító esetén?
A lágyindítók a megadható tartományon belül tudják korlátozni a motorok indítási áramát, de a minimum a motor terhelésétől függ. Az alacsonyabb indítási áram csökkenti az elérhető indítási nyomatékot is. Így a motor megállhat, ha túl kicsi az indítási árama. A sikeres indításhoz a motornak nagyobb gyorsítónyomatékot kell biztosítania, mint amennyi tehelőnyomaték terheli a tengelyét.. Az indítási áram becsülhető a korábbi tapasztalatok alapján vagy a motor és a terhelés nyomatékgörbéi alapján, ha ezek rendelkezésre állnak.

8. Milyen kábeleket szükséges használni a lágyindítókhoz?
A kábel kiválasztása attól függ, hogy hol helyezkedik el áramkörileg a lágyindító.                          

  • A kábelre ajánlott áram > a biztosító/megszakító árama > a motor névleges árama x 1.2.
  • Belső delta kapcsoláshoz használt kábelre ajánlott áram > a motor névleges árama x 0.7.


9. Mi a maximális megengedhető kábelhossz a lágyindító és a motor között?
A lágyindító és a motor között használható legnagyobb kábelhossz a feszültségeséstől és a kábel kapacitásától függ. Ha a motor teljes terheléssel üzemel, a feszültségesés a kábelen ne haladja meg a helyi előírásban foglaltat.  500 méternél nagyobb távolságok esetén a dupla kábelezés kapacitásával számolni szükséges. Ha kétsége van, kérjük forduljon a helyi Danfoss képviselethez. Ebben az esetben szükség lehet szűrők használatára.     

Számítás

A szűrők használata az árammeredekség (di/dt) korlátozása miatt szükséges, hogy a kábelek kapacitása ne károsítsa a lágyindító félvezetőit. A kimeneti fojtókat a lágyindítóhoz lehető legközelebb szükséges elhelyezni. A kimeneti fojtók induktivitásának kisebbnek kell lennie a motor induktivitásától. A fojtónak képesnek kell lennie elviselni az indítási áramokat (a névleges 3,5-4-szerese).


10. Mi az Adaptív Gyorsítás Szabályzó?
Az adaptív gyorsításszabályzó a következő szint a lágyindítós technológiában. A lágyindító az indítás és a leállítás során megtanulja a motor viselkedését, és ehhez igazítja a vezérlést. A lágyindító megbecsüli a motor fordulatszámát az indítás és a leállítás során, ehhez igazítja az áram fel- és lefutási karakterisztikáját. Az adaptív szabályzók főleg szivattyús alkalmazásokhoz használhatók. Három  indítási és leállítási profil közül választhatunk: korai, állandó és késői gyorsítás/lassítás.

11. Mi az a DC-fékezés és a lágyfékezés?
A DC fékezés és a lágyfékezés is csökkenti a motor megállási idejét, nem úgy mint a lágyleállítás, ami nagyobb terhelések esetén még meg is növeli a motor leállási idejét a szabadon kifutáshoz képest. A DC-fékezés egyenáramot juttat a motor kapcsaira, hogy csökkentse a leállás idejét.

A lágyindító lelassítja a motort a névleges fordulatszámának 70%-ára, aztán a beállított leállási ideig fékezezi a motor forgását.

A DC fékezés beépített funkció az MCD 500 és MCD 600 készülékekben, nincs szükség külső eszközre. A fékezés mind a három fázisban aktív, így kevésbé terheli meg a motort, mint a két fázist használó rendszerek.         

A lágyfékezés külső mágneskapcsolókat használ a bemeneten, megfordítva a fázissorrendet, ami a forgásban lévő motort fékezi. Ez a megoldás nagyobb fékezőnyomatékot szolgáltat, mint a DC-fékezés és a motort is kevésbé melegíti. Jobban használható nagy tehetetlenségű alkalmazások fékezéséhez.


12. A felharmonikusokkal számolni kell lágyindító esetén?
A felharmonikus áramok és feszültségek a motorokban, kábelekben és egyéb berendezésekben nem kívánt melegedést okoznak. A felharmonikus üzemzavart is tudnak okozni az elektromos és elektronikus berendezésekben. A lágyindítók csak az indítás és a leállítás során keltenek alacsony felharmonikusokat. Az IEC 60947-4-2 (8.3.2.1.1) szabvány szerint a lágyindítók csak az indítás során bocsátanak ki felharmonikusokat, és nincs felharmonikus torzításuk a normál üzem közben. Ezért a lágyindítók esetén nincs is szükség szűrésre.