Pretvarači za pretvorbu i generiranje energije u priobalju

srijeda, 6. travnja 2022.

Napajanje s obale za čiste luke

Ako se upotrebljava pogonska tehnološka rješenja za kopnenu mrežu, brodovi mogu nabavljati čistu energiju iz lokalnih mreža. Glavni generatori broda mogu se potpuno isključiti kako bi se spriječile nepotrebne lokalne emisije NOx i CO2 i zagađenje bukom dok je plovilo na privezištu.

Danfoss Drives osigurava frekvencijske pretvarače za pretvorbu energije, koji pretvaraju kopnenu energiju od 50 Hz u snagu od 60 Hz koja se obično koristi na brodovima na moru. Mrežni pretvarači koriste tehnologiju Active Front AFE s odgovarajućim softverom koji može stvoriti i sinkronizirati AC-grid (mikromrežu) s brodskom mrežom.  

Dvomjesečni ROI za brodogradilište FAYARD A/S

Sustav električnog napajanja s obale pomoću VACON® NXP frekvencijskih pretvarača sa zračnim hlađenjem ispunjava vrhunske zahtjeve i smanjuje potrošnju struje na osnovnoj razini.