Uvjeti korištenja

Molimo pažljivo pročitajte ove odredbe i uvjete korištenja ("Uvjeti") prije korištenja Danfossove internet stranice ("Stranica"). Korištenjem ove Stranice dajete svoju suglasnost s ovim Uvjetima. Ako se ne slažete s Uvjetima, molimo nemojte koristiti Stranicu. Uvjeti se odnose na Vaša zakonska prava i obveze i uključuju važna ograničenja odgovornosti, zakonske odredbe i odredbe o forumima. Molimo pažljivo pročitajte tekst. Uvjeti se odnose na sve internet stranice Danfoss grupe, uključujući i stranice za registrirane korisnike. 

Vlasništvo nad Stranicom
Vlasništvo i upravljanje Stranicom pripada Danfoss A/S (u daljnjem tekstu Danfoss), korporaciji udruženoj u skladu s danskim zakonima, sa sjedištem u Nordborgu, Danska.

Odobrenje za korištenje
Slobodno pregledavajte našu Stranicu. Danfoss dopušta pretraživanje po ovoj Stranici i ispis ili učitavanje i prijenos materijala koji su prikazani na Stranici za Vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uvjetom da se slažete, i bez preinaka, prihvaćate naša upozorenja, odredbe i uvjete koji su propisani ovim sporazumom, te pod uvjetom da ostavite netaknute sve podatke koji se odnose na autorska prava, zaštićena imena i druge obavijesti o pravima vlasništva. Nije dopušteno ni na koji način kopirati, reproducirati, izdavati, prenositi, slati ili distribuirati sadržaj ove Stranice, uključujući tekst, slike, audio i video zapise za javne ili komercijalne svrhe bez pismenog odobrenja Danfossa. Isto tako se zabranjuje korištenje sadržaja ove Stranice u okviru bilo koje druge Internet stranice, na bilo koji način.
Vaše korištenje ove stranice podrazumijeva sporazum i prihvaćanje, bez izmjena, ovdje navedenih upozorenja, odredbi i uvjeta. Osim toga, kao uvjet korištenja ove Stranice, Vi jamčite Danfossu da ovu Stranicu nećete koristiti u nezakonite, nemoralne ili zabranjene svrhe, odnosno one koje nisu u skladu s ovdje navedenim odredbama, uvjetima i upozorenjima. 

Pristanci korisnika
Svaka komunikacija ili materijal koji prenesete na Stranicu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, jest i smatrat će se kao informacija koja nije povjerljiva niti zaštićena vlasničkim pravom. Danfoss može takve informacije koristiti u bilo koju svrhu. Korisniku je zabranjeno slati na ovu Stranicu ili sa Stranice bilo kakve materijale koji su nezakoniti, prijeteći, klevetnički, lažni, nepristojni, pornografski, ili koji na bilo koji način krše bilo koji zakon. 

Veze u oba smjera za ostale materijale
Danfoss može pružiti "hiperlink", odnosno vezu prema stranicama neke treće strane. Te povezane stranice nisu pod kontrolom Danfossa i ni na koji način Danfoss nije odgovoran za sadržaj bilo koje takve stranice ili bilo koje druge stranice koja je s njom povezana. Danfoss ne pruža nikakvo jamstvo za tvrtke ili proizvode za koje nudi hiperveze, te zadržava pravo da o tome upozori na svojoj Stranici. Danfoss zadržava jednostrano pravo da u bilo koje vrijeme prekine vezu ili program preko kojeg se spaja na takvu stranicu. Ako želite pristupiti bilo kojoj stranici s kojom je naša Stranica povezana, to činite na vlastiti rizik. Treće strane mogu samo pružiti vezu na glavnu Danfossovu stranicu. Sve veze s podstranicama trebaju imati pismeno odobrenje Danfossa.

Sadržaj
Danfoss posvećuje veliku pažnju kreiranju i održavanju ove Stranice, te se brine o točnosti i ažurnosti sadržaja kao npr., cijene i opisi proizvoda, no ne ograničava se samo na to. Ipak, sadržaj Stranice je podložan čestim modifikacijama bez prethodne obavijesti. Stoga Danfoss ne jamči uvijek ispravno i aktualno stanje navedenog sadržaja.
Posjetitelji Stranice prihvaćaju Danfossovo odricanje od odgovornosti za sadržaj Stranice, programe na stranici ili bilo kakvo korištenje koje iz toga proizlazi.

Intelektualno vlasništvo
Tekstovi, sheme, crteži, baze podataka i drugi sadržaji na ovoj Stranici, kao i sama Stranica, zaštićeni su autorskim pravom i pravom proizvođača baze podataka. Neka imena, znakovi i logotipi na Stranici su zaštićena imena ili trgovački nazivi.
Ništa dvosmisleno niti nedorečeno na ovoj stranici ne smije poslužiti kao temelj za davanje bilo kakvog odobrenja ili prava na korištenje bilo kojeg zaštićenog imena ili marke proizvoda, prikazanog na Stranici, bez prethodnog pismenog odobrenja Danfossa ili treće strane koja posjeduje pravo na to ime ili marku.
Strogo je zabranjeno svako umnožavanje, prilagodba ili bilo kakvo korištenje cijele Stranice, ili bilo kojeg njezinog zaštićenog dijela, u bilo kojem obliku.

Zaštita podataka
Danfoss prikuplja i obrađuje podatke o ponašanju korisnika ove stranice u statističke i marketinške svrhe. Korisnik ima pravo usprotiviti se, bez naknade, da se njegovi osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, te ima pravo pristupiti osobnim podacima i ispraviti ih. Za više informacija o podacima koje Danfoss prikuplja i mjerama koje Danfoss poduzima za zaštitu privatnosti svojih korisnika i njihovih podataka, pogledajte pod Danfossova politika tajnosti podataka.

Odgovornost
Korištenje i pretraživanje ove Stranice obavljate na vlastiti rizik. Danfoss ne jamči da nema nikakvih pogrešaka u programu koji se koristi na ovoj Stranici, informacijama, on-line programima ili bilo kojim drugim uslugama koje se pružaju preko ove Stranice, kao ni da se korištenje ove Stranice neće odvijati bez prekida. Danfoss se izričito odriče svake odgovornosti koja se odnosi na gore navedene slučajeve, uključujući, bez ograničenja, ono što se odnosi na točnost, uvjete, trgovanje i ispravnost za određenu svrhu. Bez obzira na sve što je na ovoj Stranici, Danfoss ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za bilo kakve gubitke dobiti ili dohotka, neizravne, specijalne ili slučajne, posljedične i slične štete koje su se dogodile uslijed korištenja ove Stranice ili zbog korištenja drugih usluga preporučenih preko ove Stranice.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
MATERIJAL I SADRŽAJ NA OVOJ STRANICI PRUŽA SE "KAO TAKAV" BEZ BILO KAKVIH JAMSTAVA KOJA SE PODRAZUMIJEVAJU, UKLJUČUJUĆI I JAMSTVA TRGOVACA, ZABRANU POVREDE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA ILI KORIŠTENJE U BILO KOJE DRUGE POSEBNE SVRHE. NI U KOM SLUČAJU DANFOSS NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE ŠTETE (ŠTO UKLJUČUJE, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZA GUBITAK DOBITI, POSLOVNE ŠTETE, GUBITAK INFORMACIJA) KOJE SE DOGODE USLIJED KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA SPOMENUTIH MATERIJALA, ČAK I U SLUČAJU AKO JE DANFOSS DOBIO UPOZORENJE DA POSTOJI MOGUĆNOST OD NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
Ako se u Vašoj zemlji zakonom zabranjuje odricanje od odgovornosti za bilo kakve posljedične ili nehotične štete, onda se gore navedeno ograničenje na Vas ne primjenjuje. Nadalje, Danfoss ne jamči za točnost i sveukupnost informacija i veza ili neke druge stvari koje se nalaze u materijalima koje pruža neka treća strana.

Naručivanje proizvoda
Danfoss nastoji učiniti sve kako bi ispunio zahtjeve koji se odnose na narudžbe, no Danfoss ne može jamčiti raspoloživost svakog proizvoda koji se nalazi na ovoj Stranici. Danfoss zadržava pravo obustave prodaje bilo kojeg proizvoda koji je naveden na Stranici, u bilo koje vrijeme, bez prethodne obavijesti.

Izmjene
Danfoss zadržava jednostrano pravo da u svako doba može poboljšati, preinačiti i promijeniti, te izmijeniti uvjete politike tajnosti podataka. Sva takva poboljšanja, preinake i izmjene obvezujuće su za sve korisnike i osobe koje koriste Danfoss Stranicu, što je ovdje naznačeno. 

Odobrenja za program
Korisnik nema nikakvo pravo na zaštićeni program i s njim povezanu dokumentaciju, niti na promjene ili preinake onog što se nudi, kako biste pristupili određenim područjima unutar same Stranice. Nemate pravo dobivanja pododobrenja, pravnog sljedništva ili prijenosa bilo kojeg odobrenja koje je dodijelio Danfoss, a svaki pokušaj dobivanja, dodjele ili prijenosa takvog pododobrenja će biti bez pravne valjanosti. Nedopušteno je umnožavanje, distribucija, modificiranje, preinačivanje ili kreiranje izvedenica iz takvog zaštićenog programa.

Odabir zakona i odredbe foruma
Ova Stranica se nalazi na poslužitelju u Nordborgu u Danskoj. Prihvaćanjem ovih Uvjeta i korištenjem ove Stranice dajete suglasnost nadležnosti danskih zakona.
Ovime dajete pristanak da su za sve sporove nadležni isključivo danski sudovi, tribunali, agencije i druge organizacije iz Danske i to (a) za sporove koji proizlaze ili se odnose na ovu Stranicu i/ili ove Uvjete; (b) sporove u kojima ova Stranica i/ili ovi Uvjeti predstavljaju predmet ili materijalnu činjenicu; ili (c) za sporove u kojima se ova Stranica i/ili Uvjeti spominju kao referenca na sudu, tribunalu, agenciji ili nekoj drugoj organizaciji za rješavanje sporova. Danfoss je poduzeo sve da zadovolji zakonske zahtjeve pri izradi i održavanju ove Stranice, no ne izjavljuje da su materijali na ovoj Stranici pogodni ili raspoloživi za korištenje u svim zakonskim okvirima. Vaša je odgovornost postupati u skladu s važećim zakonima koji se na Vas odnose. Svako korištenje kojim se krši ova odredba ili bilo koja odredba ovih Uvjeta je na vlastiti rizik i ako je bilo koji dio ovih Uvjeta nevažeći ili neprovediv u okvirima nekih drugih odredbi, smatrat će se da ga dokida ona odredba koja je najbliža namjeri originalne odredbe i ostatku ovih Uvjeta, pa će se korištenje regulirati u skladu s tim.