Pravila o zaštiti privatnosti

 

Danfoss poštuje vašu privatnost. Neovisno o tome kupujete li jedan od kvalitetnih proizvoda tvrtke Danfoss ili samo pregledavate naša web-mjesta, želimo da vam odgovaraju naša pravila o zaštiti privatnosti i mjere sigurnosti koje poduzimamo za zaštitu vaših osobnih podataka.


Zbog toga je tvrtka Danfoss usvojila obvezujuća korporativna pravila (Binding Corporate Rules, BCR) kojima se uvodi opći standard zaštite podataka koji se odnosi na sve subjekte tvrtke Danfoss. Obvezujuća korporativna pravila koja su odobrile europske agencije za zaštitu podataka čine temelj postupaka tvrtke Danfoss koji se tiču obrade osobnih podataka.


Ako sami date osobne podatke tvrtki Danfoss ili ako vaše osobne podatke prikupimo iz drugih izvora, tvrtka Danfoss obvezna je odnositi se prema njima u skladu s ovim pravilima koja sadrže i osnovni sadržaj obvezujućih korporativnih pravila tvrtke Danfoss. Danfoss preporučuje da pročitate cijeli tekst ovih pravila o zaštiti privatnosti.

 

1. Opća načela obrade osobnih podataka

Kako bi se osobni podaci obrađivali ispravno i uz odgovarajuću razinu zaštite podataka, tvrtka Danfoss usvojila je sljedeća načela obrade podataka:

 • Osobni podaci obrađuju se zakonito, pošteno i transparentno.
 • Osobni podaci prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.
 • Osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, a osobni podaci koji su netočni ili nepotpuni moraju biti ispravljeni ili izbrisani te njihova daljnja obrada obustavljena.
 • Osobni podaci ne smiju se čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika duže nego što je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci prikupljaju ili dodatno obrađuju.
 • Osobni podaci moraju se obrađivati na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti osobnih podataka.

Tvrtka Danfoss obvezna vas je obavijestiti o prikupljanju i obradi vaših osobnih podataka, osim ako postoji opravdan razlog da to ne učinimo.

 

2. Vrste osobnih podataka

Postoje brojni načini na koje prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke nakon što stupite u interakciju s nama putem različitih postojećih kanala.


Neke osobne podatke potrebno je predati na obradu kako bismo vam pružili usluge koje zatražite, a neke osobne podatke možete dati na dobrovoljnoj osnovi. Obvezni smo navesti koji su osobni podaci potrebni (npr. upotrebom zvjezdice (*)), kao i posljedice u slučaju da nam ne predate te podatke, na primjer nemogućnost da vam (u potpunosti) ispunimo zahtjev.

Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo obično se dijele na sljedeće kategorije:

 • Podaci za kontakt, kao što su ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, titula, radno mjesto itd.
 • Podaci koje navodite kad nas kontaktirate putem internetskih obrazaca za kontakt, e-pošte ili telefona
 • Podaci profila u slučaju da izradite naš profil ili račun, uključujući korisničko ime lozinku
 • Korisnički podaci, kao što su tehnički podaci o upotrebi i pregledavanju, uključujući:
  • ime pružatelja internetskih usluga
  • podatke koji se odnose na lokaciju s koje nas posjećujete i podatke o stranicama na našem web-mjestu koje posjećujete, kao vrijeme i datum vašeg posjeta
  • korišteni internetski preglednik i operativni sustav
  • IP adrese upotrijebljene prilikom posjeta naših web-mjesta ili aplikacija, kao i web-mjesta trećih strana
  • zatražene datoteke i količina prenesenih podataka.
 • Podaci o transakcijama, uključujući podatke o kreditnim karticama prilikom kupnje robe ili usluga od nas
 • Podaci dobiveni pametnim mjerenjem, mjerenjem potrošnje u sustavima grijanja, hlađenja, vode i drugih komunalnih usluga
 • Podaci iz prijave za posao, uključujući vaš životopis, u slučaju da se prijavite za posao u tvrtki Danfoss (kad pošaljete svoju prijavu, primit ćete dodatne informacije koje se tiču obrade osobnih podataka u tu svrhu)
  Informacije primljene putem telefonske linije za etička pitanja


U pravilu ne obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka (posebno klasificirane osobne podatke), osim ako od vas za to dobijemo izričitu suglasnost ili ako smo to obvezni prema važećim propisima.

 

3. Pravna osnova i svrhe u koje obrađujemo vaše osobne podatke

Osobne podatke obrađujemo isključivo iz opravdanih razloga, a obično ih obrađujemo samo ako su zadovoljeni sljedeći preduvjeti:

 • dali ste suglasnost za tu vrstu obrade podataka; ili
 • obrada je nužna za izvršenje ugovora; ili
 • obrada je nužna kako bi se poštovala pravna obveza kojoj podliježemo; ili
 • obrada je nužna u svrhu ispunjavanja legitimnih interesa tvrtke Danfoss ili treće strane, a ta se obrada ne smatra štetnom po vas.

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • pružanje proizvoda, usluga i informacija koje zatražite od nas; ili
 • slanje biltena i drugih marketinških materijala, uključujući ankete; ili
 • upravljanje poslovnim odnosima te pregovaranje i izvršenje ugovora; ili
 • za upravljanje sudjelovanjem u izobrazbama ili webinarima; ili
 • pružanje opće podrške za korisnike; ili
 • stjecanje uvida o korisnicima i upoznavanje načina upotrebe naših različitih usluga (uključujući web-mjesta i aplikacije) i proizvoda, kao i njihova procjena i poboljšavanje; ili
 • komuniciranje s vama o različitim temama; ili
 • provođenje istraga povezanih s prijavama koje podnesete putem našeg sustava za „zviždače” ili telefonske linije za etička pitanja; ili
 • za obradu uzoraka i upita o proizvodu
 • za potrebe poštivanja mjerodavnog prava.

 

4. Kolačići

Možemo upotrebljavati kolačiće na svojim web-mjestima ili aplikacijama. Saznajte više o upotrebi kolačića u našim pravilima o kolačićima koja možete pronaći u podnožju svakog web-mjesta


Svrhe u koje obrađujemo podatke prikupljene upotrebom kolačića:

 • vođenje, poboljšavanje i optimiziranje izvedbe i korisničkog doživljaja web-mjesta i usluga koje se na njemu nude,
 • provođenje analize i segmentiranja kupaca i korisnika kako bismo dobili bolji uvid u naše korisnike i pružili kvalitetniju uslugu prilagođenu korisnicima, što uključuje i vas,
 • statističke svrhe.

 

5. Upotreba osobnih podataka u grupaciji Danfoss

Danfoss je globalna organizacija sa subjektima diljem svijeta. Voditelj obrade podataka za obradu vaših osobnih podataka u pravilu je lokalni subjekt tvrtke Danfoss kojemu ste vi klijent, s kojim stupate u kontakt ili s kojim sklopite ugovor. No, da bismo ispunili svrhe navedene u odjeljku 3, vaše osobne podatke možemo podijeliti s drugim subjektima grupacije Danfoss kako bismo izvršili neki zadatak prema uputama voditelja obrade podataka (primatelja koji djeluje kao izvršitelj obrade podataka) ili ispunili neku legitimnu svrhu (primatelj koji djeluje kao pojedinačni voditelj obrade podataka), pod uvjetom da takvo činjenje vaših osobnih podataka dostupnima ili njihovo otkrivanje nije ograničeno zakonom.


Za subjekte tvrtke Danfoss osnovane u zemljama izvan EGP-a koje se ne smatraju sigurnim trećim zemljama (odnosno, ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite podataka) obvezujuća korporativna pravila tvrtke Danfoss služe kao legitimna osnova za prijenos osobnih podataka.

 


6. Otkrivanje, prijenos i činjenje osobnih podataka dostupnima primateljima

Naše otkrivanje i prijenos vaših osobnih podataka primateljima (fizičkim ili pravnim osobama, tijelima javne vlasti, agencijama ili drugim tijelima kojima se osobni podaci otkrivaju) svedeno je na najmanju moguću mjeru i ovisi o tome postoji li odgovarajuća razina zaštite podataka.


Osobne podatke možemo otkriti ili učiniti dostupnima primateljima u sljedećim okolnostima:

 • primateljima koji pružaju usluge u naše ime, npr. usluge hostinga, usluge u oblaku, tehničku podršku, marketinške usluge, administrativne usluge, usluge obuke ili druge usluge obrade podataka, dopuštena je obrada osobnih podataka isključivo u skladu s našim uputama, a taj odnos uređen je pisanim sporazumom o izvršitelju obrade podataka; ili
 • uspostavljanje, ostvarivanje ili obrana zakonskih prava; ili
 • ako ste primatelju unaprijed dali suglasnost za otkrivanje osobnih podataka; ili
 • u slučaju spajanja, prodaje, zajedničkih pothvata, dodjele, prijenosa ili nekog drugog raspolaganja imovinom ili dionicama tvrtke Danfoss u cijelosti ili dijelom (uključujući, bez ograničenja, u slučaju stečaja ili sličnih postupaka); ili
 • kako je navedeno u našim pravilima o kolačićima, usp. gore navedeni odjeljak 4.

 

Ako se primatelj osobnih podataka nalazi u zemlji izvan EU-a/EGP-a koja ne osigurava odgovarajuću razinu zaštite podataka, prijenos vaših osobnih podataka tim primateljima vršimo tek nakon provedbe pisanog sporazuma o prijenosu na temelju standardnih ugovornih klauzula Europske komisije.

 

7. Automatizirano pojedinačno donošenje odluka

Možemo upotrebljavati automatsko donošenje odluka na temelju vaših osobnih podataka. Automatsko donošenje odluke provodi se samo ako ta odluka zadovoljava sljedeće uvjete:

 • potrebna je za sklapanje ili izvršenje ugovora između vas i tvrtke Danfoss;
 • dopuštena je pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe tvrtka Danfoss te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite vaših prava i sloboda te legitimnih interesa; ili
 • temelji se na vašoj suglasnosti.


Ako upotrebljavamo automatizirano donošenje odluka, osigurat ćemo provedbu odgovarajućih sigurnosnih mjera.


Automatizirano donošenje odluka nikako se ne može odnositi na posebno klasificirane osobne podatke, osim ako date izričitu suglasnost ili ako je obrada nužna za potrebe značajnog javnog interesa na temelju mjerodavnog prava.8. Vaša suglasnost

Kao što je gore navedeno, neke od naših aktivnosti obrade ovise o vašoj suglasnosti. U tom slučaju imate pravo u svakom trenutku povući svoju suglasnosti.


Ako povučete svoju suglasnost, prestat ćemo obrađivati vaše osobne podatke, osim i u mjeri u kojoj je nastavak obrade ili pohrane dopušten ili potreban prema mjerodavnom zakonodavstvu koje se odnosi na osobne podatke ili drugim mjerodavnim pravima i propisima.


Napominjemo da povlačenje vaše suglasnosti neće utjecati na zakonitost obrade provedene prije povlačenja suglasnosti. Osim toga, povlačenje suglasnosti može imati za posljedicu da nećemo moći ispuniti vaš zahtjev ili pružiti usluge.


Između ostalog, možete dati svoj pristanak tvrtki Danfoss da biste se pretplatili na primanje marketinških informacija o novim, relevantnim i budućim proizvodima, rješenjima i uslugama tvrtke Danfoss, kao i biltena, npr. o sajmovima, i prezentacija o proizvodima.


Više o uvjetima i odredbama pretplate tvrtke Danfoss saznajte ovdje.

 

9. Zadržavanje podataka

Vaše osobne podatke čuvamo dokle god je to potrebno za ispunjavanje njihove osnovne svrhe, no ne kraće od zakonski propisanog razdoblja za čuvanje podataka.


Osobni podaci bit će izbrisani čim bude ispunjena njihova osnova svrha ili prestane postojati zakonska osnova.

 

10. Sigurnost podataka

U svrhu zaštite vaših osobnih podataka tvrtka Danfoss uvela je odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.


Nakon procjene rizika tvrtka Danfoss poduzela je mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.


11. Obuka

Kako bismo uvijek bili u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom o zaštiti podataka i zahtjevima navedenim u obvezujućim korporativnim pravilima tvrtke Danfoss te kako bi naši zaposlenici bili upoznati s tim propisima, uspostavili smo interni program obuke i edukacije o pitanjima zaštite privatnosti koji je obvezan za naše zaposlenike diljem svijeta koji imaju stalni ili privremeni pristup osobnim podacima.

 

12. Interne revizije

Danfoss provodi redovite revizije postupka obrade osobnih podataka kako bi se svi subjekti tvrtke Danfoss pridržavali obvezujućih korporativnih pravila tvrtke Danfoss i u skladu s njima obrađivali osobne podatke.

Revizije obuhvaćaju sve aspekte obvezujućih korporativnih pravila, uključujući sve povezane informacijske sustave, baze podataka, pravila / standarde sigurnosti, pravila o zaštiti privatnosti i priručnike na snazi u tvrtki Danfoss.

 

13. Vaša prava

Imate pravo na pristup svojim podacima koji se obrađuju, uz određene zakonske iznimke. Osim toga, imate pravo prigovora na prikupljanje i daljnju obradu vaših osobnih podataka. Isto tako, imate pravo na ispravak svojih osobnih podataka ako je to potrebno. Možete i zatražiti da ograničimo obradu podataka.

Izbrisat ćemo ili ispraviti sve podatke koji su netočni ili zastarjeli zbog vremena koje je proteklo od kada su prikupljeni ili zbog drugih podataka koje posjedujemo.

Ako nam pošaljete pisani zahtjev, izbrisat ćemo vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja, osim ukoliko imamo pravnu osnovu za nastavak obrade, npr. ako je obrada nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili ako je nužna za izvršenje ugovora s vama.

Da biste iskoristili prethodno navedena prava, obratite nam se putem kontaktnih točaka navedenih u odjeljku 17.

Prilikom slanja zahtjeva dostavite nam relevantne informacije pomoću kojih ćemo riješiti vaš zahtjev, uključujući ime i prezime i adresu e-pošte kako bismo vas mogli identificirati. Odgovorit ćemo na vaš zahtjev što je prije moguće, u roku od mjesec dana.


Ako ne pristajete da provodimo obradu vaših osobnih podataka, možete priložiti pritužbu lokalnoj agenciji za zaštitu podataka.

 

14. Pritužbe

Ako imate pritužbe u vezi s obradom osobnih podataka tvrtke Danfoss, slobodno nam se obratite u bilo kojem trenutku.


Tvrtka Danfoss ima sustav za podnošenje pritužbi u vezi sa zaštitom privatnosti – tj. telefonsku liniju za etička pitanja – u sklopu koje možete poslati pritužbu na mreži. Telefonska linija za etička pitanja tvrtke Danfoss dostupna je ovdje

Pritužbu možete poslati i izravno lokalnom subjektu tvrtke Danfoss ili matičnom društvu Danfoss A/S:


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Na ruke: Ured za zaštitu podataka
GDPO@danfoss.com


Pregledat ćemo i procijeniti vašu pritužbu te vas možemo kontaktirati za dodatne informacije ako je to potrebno.


Sve pritužbe ili prigovore nastojim obraditi u roku od mjesec dana. Ako ne uspijemo donijeti odluku u roku od mjesec dana, obavijestit ćemo vas o razlozima kašnjenja i o roku u kojem možete očekivati da ćemo donijeti odluku (ne dulje od dva mjeseca od primitka).


U svakom trenutku prije, tijekom ili nakon gore opisanog postupka pritužbe možete podnijet pritužbu / pokrenuti postupak pred lokalnom agencijom za zaštitu podataka ili drugim tijelima unutar nadležnosti relevantnog lokalnog subjekta tvrtke Danfoss ili tvrtke Danfoss A/S.

 

15. Poveznice na druga web-mjesta i sl.

Naša web-mjesta mogu sadržavati poveznice na druga web-mjesta ili integrirana web-mjesta. Nismo odgovorni za sadržaj web-mjesta drugih tvrtki (web-mjesta trećih strana) niti za praksu tih tvrtki koja se tiče prikupljanja osobnih podataka. Kad posjetite web-mjesta trećih strana, trebali biste pročitati pravila vlasnika o zaštiti osobnih podataka i druga relevantna pravila.

 

16. Izmjene ovih pravila o zaštiti privatnosti

Pridržavamo pravo na buduće izmjene i dopune ovih pravila o zaštiti privatnosti uslijed promjena mjerodavnog zakonodavstva, obvezujućih korporativnih pravila tvrtke Danfoss ili postupaka tvrtke Danfoss. Bit ćete obaviješteni o tim izmjenama i dopunama.

 

17. Podaci za kontakt

Ako imate bilo kakav zahtjev ili pitanje u vezi s obradom vaših osobnih podataka, ili općenito u vezi s ovim pravilima o zaštiti privatnosti, kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na razini grupe:
Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Na ruke: Ured za zaštitu podataka
GDPO@danfoss.com


SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
Sigmundstr. 200
90431 Nürnberg
Njemačka
Na ruke: Ured za zaštitu podataka
compliance@semikron-danfoss.com


SEMIKRON International GmbH
Sigmundstr. 200
90431 Nürnberg
Njemačka
Na ruke: Ured za zaštitu podataka
compliance@semikron-danfoss.com

 

 

Zahtjev subjekta podataka

Danfoss je predan usklađenosti s GDPR/pravilima o privatnosti podataka, što znači da ćemo poštovati sve zahtjeve u vezi s vašim osobnim podacima i njihovim promjenama.


Kako biste ostvarili svoja prava u vezi s vašim osobnim podacima, molimo slijedite poveznicu na Danfoss DSR obrazac zahtjeva.

 

 

Verzija 2.0, 21. prosinca 2022.

 

Ova pravila o zaštiti privatnosti pripremljena su i objavljena na engleskom jeziku. U slučaju nesporazuma koji proizlaze iz prijevoda na druge jezike verzija na engleskom jeziku ima prednost.

Pogledajte verziju na engleskom jeziku.