Ilma- ja nestejäähdytteiset VACON® NXP Grid Converter -taajuusmuuttajat auttavat Enicoa valmistamaan asiakkailleen laadukkaita ja älykkäitä energiavarastoja vihreän siirtymän edistämiseksi

keskiviikko 6. maaliskuuta 2024

Vuonna 2019 perustettu tamperelainen Enico Oy valmistaa älykkäitä ja modulaarisia energiavarastojärjestelmiä tasapainottaakseen uusiutuvan energian tuotantoa ja kulutusta. Energiavarastojärjestelmät rooli energiamurroksen edistämisessä on merkittävä, sillä syntyvän uusiutuvan energian määrää on mahdotonta säädellä. 


Enicon asiakkaisiin lukeutuu esimerkiksi kauppakeskuksia ja kiinteistösijoitusyhtiöitä. Erityisesti kiinteistösijoitusyhtiöt ovat alkaneet kiinnittää aiempaa enemmän huomiota energiatehokkuuteen EU:n tasolla ajettavan SRI-indeksin (smart readiness indicator) myötä. Indeksi määrittää sen, kuinka hyvin kiinteistöt pystyvät joustamaan sähkön kulutuksen ja kysyntäjouston osalta. Tässä kehityksessä energiavarastojärjestelmät ovat merkittävässä roolissa.
 

Enicon energiavarasto

Haaste

Energiamurros ja uusiutuvien energialähteiden käytön merkittävä lisääntyminen tuovat mukaan ilmeisiä etuja esimerkiksi ympäristön ja päästöjen kannalta. Verkot eivät kuitenkaan ole tällaisenaan riittävän joustavia uusiutuvan energian hyödyntämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvitaan siis tapoja luoda verkkoon joustavuutta keinoilla, joiden avulla tuotannon ja kulutuksen kohtaantoa pystytään tasapainottamaan nykyistä paremmin. 

Sähkön hinta nousee ja laskee vaihtelevasti, toisinaan hyvin voimakkaastikin, mikä näkyy sähkölaskujen lisäksi mediassa. Tehokkaan joustoreservin avulla vaihtelu on merkittävästi vähäisempää, kun tuotanto- ja kulutuspiikkejä pystytään tasaamaan. Lisäksi energiavarasto mahdollistaa oman sähkönkulutuksen optimointia, kun edullisen hinnan aikana ladattua energiaa voi vapauttaa käyttöön hintojen ollessa korkealla. 

Enicon toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki
Enicon toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki

Ratkaisu

Danfossin korkea kotimaisuusaste ja laadukkaat tuotteet olivat luotettavuuden ja teknisten kyvykkyyksien ohella merkittäviä tekijöitä Enicon päätökselle tehdä yhteistyötä Danfossin kanssa. Yhteistyön avulla Enico on pystynyt vakiinnuttamaan asemaansa skaalattavien energiavarastojärjestelmien valmistajana ja toimittajana. 

Enico kehittää jatkuvasti in-house-kehitettyä älykästä ohjelmistoaan. Tehokkaan ja toimivan ohjelmiston lisäksi kiinteät tekniset komponentit ovat kriittisiä. Energiavarastot koostuvat akuista, mutta ilman tehoelektroniikkakomponentteja kuten inverttereitä energiavarastoja ei pystytä hyödyntämään. Ilma- ja nestejäähdytteisten VACON® NXP Grid Converter -taajuusmuuttajien avulla Enicon energiavarastoihin saadaan ominaisuuksia, joiden avulla kyetään tasaamaan kulutushuippuja, turvaamaan sähköntuotantoa sekä luomaan asiakkaille uusia ansaintamahdollisuuksia. 

Enicon toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki sekä Danfossin myyntipäällikkö Anton Nurmikoski
Enicon toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki sekä Danfossin myyntipäällikkö Anton Nurmikoski

Lopputulos

Yhteistyön myötä Enico on pystynyt kehittämään energiavarastojaan ja liiketoimintaansa entistä paremmaksi. Danfossin teknisten kyvykkyyksien ja laadukkaiden komponenttien ansiosta Enico voi taata asiakkailleen luotettavat laitteet ja korkean käytettävyyden. Enicolla ollaan myös erityisen kiitollisia siitä, että yhteistyö Danfossin kanssa mahdollistaa oman designin toteuttamisen. Tehoelektroniikkakomponentit sulautetaan osaksi energiavarastojärjestelmää, jolloin muun laitteen tekninen suunnittelu voidaan toteuttaa vapaasti. 

Enicon toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki kertoo, että yhteistyö Danfossin kanssa on sujunut mutkattomasti ja korostaa Danfossin kotimaisuuden merkitystä. “Meille on erityisen tärkeää, että myös teknologiakumppanimme ovat paikallisia toimijoita. Näin voimme varmistaa, että asiakkaamme saavat tarvitsemaansa tukea ja apua vuodenajasta riippumatta”, Lähteenmäki toteaa. 

Danfossin myyntipäällikkö Anton Nurmikoski kertoo, että yhteistyö Enicon kanssa on ollut sujuvaa ja myös erittäin opettavaista. “Enicolla on vahva visio ja usko omiin tuotteisiinsa ja niiden markkinamahdollisuuksiin. Yhdessä Enicon kanssa pääsemme seuraamaan paraatipaikalta, kuinka energiavarastomarkkina Suomessa kehittyy.” 

Tutustu tuotteisiin