Seuraavan sukupolven koulutusaluksen, Skulebasin, hiilipäästöjen vähentäminen

maanantai 5. helmikuuta 2024
Skulebas-laiva avovedessä
Katso video täältä

NORJA: Norjan kalastusteollisuus on siirtymässä kohti vihreämpää tulevaisuutta vastauksena satamien vaatimuksiin dieselgeneraattorien käytön vähentämisestä. Tämä muutos tarkoittaa myös seuraavan sukupolven kalastajien kouluttamista ja inspiroimista sähköistettyjen alusten käyttämiseen, jotta alaa voidaan kehittää ympäristöystävällisemmäksi.

Joulukuussa 2021, kun Hvide Sanden telakka Tanskassa sai tehtäväkseen rakentaa uuden koulutusaluksen Norjan Måløyn kalastuskoululle, heidän kumppaninsa Vest-El sitoutui luomaan nykyaikaisiin kalastuskäytäntöihin räätälöidyn aluksen. Nyt Danfossin VACON® NXP System Drive -taajuusmuuttajan ansiosta uusi Skulebas-koulutusalus toimii hybridivoimalla, ja opiskelijat saavat käytännön koulutusta hybridiratkaisuista nykyaikaisella aluksella.

Katso, miten Danfoss VACON® NXP -taajuusmuuttaja pienentää dieselin kulutusta ja mahdollistaa tarkan valvonnan nykyaikaisessa kalastuskoulutusaluksessa, Skulebasissa.

Haaste: Kalastajien koulutus hybridijärjestelmissä

Laivanrakennusala on muuttumassa merkittävästi, koska kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) tavoitteena on vähentää merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä. IMO:n tavoitteena on vähentää näitä päästöjä vähintään 50 % vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 tasoon verrattuna. Tämä asettaa valtavan paineen laivanrakentajille vähentää hiilidioksidipäästöjä ja purjehtia vihreämmille vesille.

Uuden Skulebas-aluksen tapauksessa tavoitteena oli varmistaa aluksen tulevaisuudenkestävyys vähentämällä dieselin kulutusta ja varmistamalla samalla, että alus täyttää kalastusalan tiukat vaatimukset. Kalaa pyydetään ja säilytetään 20 hengen majoituksen rinnalla, joten laiva toimii kellon ympäri eikä jätä tilaa käyttökatkoille.

Vaikka sen edeltäjän aluksella kalastettiin vain köysillä ja verkoilla, uuden aluksen tavoitteena oli, että sillä pystyisi myös troolaamaan ja nuottakalastamaan. Nämä kalastustekniikat vaativat enemmän potkurin voimaa sekä tarkkaa valvontaa, nopeutta ja navigointia – säästä ja käyttöolosuhteista riippumatta. Jotta nämä suorituskykyä ja kestävyyttä koskevat vaatimukset voitaisiin täyttää, Danfoss Drivesin tiimi kehitti yhteistyössä meriteollisuuden urakoitsijan Vest-Elin kanssa hybridikäyttöisen aluksen, joka pystyy vastaamaan näihin vaatimuksiin.

Ratkaisu: Danfossin tehomuuttaja

VACON®® NXP System Drive on kattava valikoima taajuusmuuttajia vaativiin tarpeisiin, joissa jatkuva toiminta on välttämätöntä. Komponentit, kuten virtakiskojärjestelmät ja virtalaitteet, on eroteltu yksittäisiin lokeroihin ongelmien varalta ja laajojen vikojen estämiseksi, mikä alentaa elinkaaren kustannuksia ja huoltokustannuksia.

Työskenneltyään aiemmin yhdessä Hvide Sanden telakan kanssa Danfoss ymmärsi heidän ainutlaatuiset tarpeensa ja aiemmin onnistuneet ratkaisut. Normaalin VACON®® NXP -laitteiston pohjalta Danfoss ja Vest-El räätälöivät ratkaisun uudelle Skulebas-alukselle varmistaen, että se täyttää alan vaatimukset.

Uusi NB 153 Skulebas on 35-metrinen koulutusalus, joka on varustettu uusimmilla edistyksellisillä koneilla ja valvontajärjestelmillä navigointi- ja turvallisuuskoulutusta varten. Kaikki aluksen järjestelmät perustuvat sähköistettyihin ratkaisuihin.

Danfossin tehomuunnos mahdollistaa hybridijärjestelmän, jossa on kaksi 600 kW:n sähkömoottoria, jotka pyörittävät potkureita ja jotka saavat energian kahdesta dieselgeneraattorista 1 MW:n akkusarjan tuella. Huippujen tasaaminen optimoi polttoaineenkulutuksen.

Kestävyyden ja saumattoman projektin toteutuksen varmistamiseksi hybridijärjestelmät testattiin perusteellisesti, ja jopa 90 % testeistä suoritettiin ennen asennusta. Kesäkuuhun 2023 mennessä uusi laiva oli täysin varusteltu ja valmis lähtemään tuleviin seikkailuihin.

VACON® NXP System Drive -taajuusmuuttajan edut

  • Kunnossapidon säästöt ja optimoitu kassavirta, kun moduulit toimitetaan lähempänä käytön aloitusta lyhyen asetusajan ansiosta
  • Kustannustehokas standardoitu ratkaisu
  • Modulaarinen rakenne ja ulosvedettävät osat mahdollistavat pika-asetukset ja nopean huollon
  • Minimaaliset käyttökatkot helposti saatavilla olevien varaosien ansiosta
  • Oma testausaika varmistaa projektin saumattoman toteutuksen

Tulos: pienemmät CO2-päästöt

Danfossin tehonmuunnoksen ansiosta uudella Skulebas-aluksella on useita etuja. Hybridiratkaisu tarjoaa joustavuutta käyttää dieselvoimaa vain tarvittaessa, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja haitallisten mineraalien, kuten rikin, vapautumista. Ilman laatu aluksella ja satamassa paranee, kun dieselpäästöt minimoidaan.

Lopuksi tämä tekniikka parantaa ohjauksen ja nopeudensäädön tarkkuutta ja vakautta, mikä viime kädessä tehostaa aluksen toimintaa. Yhdessä alhaisemman melutason kanssa nämä parannukset parantavat oppilaiden ja henkilökunnan työympäristöä.

Hybridivoimansiirron käyttöönotto poistaa ainakin yhden haasteen alalla, jolla on niitä edessään lukuisia. Hyödyt eivät ole pelkästään aluksen paremmassa suorituskyvyssä, vaan myös hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.päästöjä,.

Tässä projektissa asennetut Danfoss-tuotteet

Aiheeseen liittyviä asiakaskertomuksia

  • if (isSmallPicture) { Skulebas-laiva avovedessä; } else if (isBigColumns) { Skulebas-laiva avovedessä } else { Skulebas-laiva avovedessä }
    Seuraavan sukupolven koulutusaluksen, Skulebasin, hiilipäästöjen vähentäminen

    NORJA: Maløyn kalastuskoulun uusi koulutusalus käyttää vähemmän dieseliä ja aiheuttaa vähemmän hiilidioksidi-päästöjä,täyttäen samalla kalastusalan tiukat vaatimukset.