Istukkaventtiilien toimilaitteet

 • Yleiskatsaus
 • Työkalut ja sovellukset
 • UKK
 • Tapauskertomukset

Danfossin säätöventtiileihin yhdistettävät sähköiset toimilaitteet lisäävät käyttömukavuutta erinomaisen säätösuorituskyvyn ja laadun ansiosta. Toimilaitteet suojaavat ylikuormituksen riskeiltä, jolloin toimilaite toimii ongelmitta järjestelmän sisältä.

Moottoroiduilla säätöventtiileillä vettä voidaan ohjata tarkasti ja tehokkaasti. Se puolestaan parantaa lämpötilansäätöä ja tuottaa viihtyisämmän sisäilmaston. Säätimien optimaalinen toiminta edellyttää esimerkiksi hyviä säätösuhteita ja nopeaa reagointia lämpimän käyttöveden tarpeeseen.

Toimilaitteen ominaisuudet:

 • Huojunnan esto
 • Säätösuhde
 • Iskun rajoitus
 • Jaettu säätökäyrä
 • Säätökäyrien muokkaus (65X-toimilaitteet)

Ominaisuudet ja edut

Valinta, asennus, käyttöönotto ja huolto on helppoa, joten säästät aikaa, rahaa ja vaivaa.

Sähköisen toimilaitteen sisäinen lämpö- ja ylikuormitussuoja.

Ulkoiset LED-merkkivalot säästävät aikaa ja vaivaa asennuksen aikana ja moottoroitujen säätöventtiilien käyttöönotossa.

Työkalut ja sovellukset

UKK

AMV- ja AME-merkinnöillä kuvataan toimilaitteen ohjaustapaa. AMV tarkoittaa joko 2- tai 3-pisteohjausta ja AME modulaatio-ohjausta. Ero on merkitsevä, sillä kaikki ohjaustyypit eivät sovellu kaikkiin käyttökohteisiin.
Modulaatio-ohjatut eli AME-toimilaitteet sopivat virtauksen tarkkaan säätelyyn, koska niissä on myös takaisinkytkentä, ja niiden asentoa voidaan säätää erittäin tarkasti säätimestä tulevan signaalin perusteella. Lisäksi AME-toimilaitteissa (joita kutsutaan joskus myös elektronisiksi toimilaitteiksi) on enemmän ominaisuuksia DIP-kytkimissä, ja ne ovat joustavampi ja ohjausvalikoimaltaan monipuolisempi vaihtoehto asiakkaalle.
AMV-toimilaitteissa ei ole yleensä oletuksena aktiivista palautesignaalia, ellei niissä ole potentiometriä, eivätkä ne ole yhtä tarkkoja virtauksen säädössä. Ne kuitenkin tarjoavat hyvän ratkaisun asiakkaalle.

Sopiva korvaava toimilaite voisi tällä hetkellä olla AME 655 tai AME 55. Tulossa on myös AME 685 -toimilaite, joka soveltuu myös.
Katso AMB 162/182 -toimilaitteiden tekniset tiedot: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/

Useimmat toimilaitteet eivät toimi AC- ja DC-jännitteellä, koska niissä käytetään tahtimoottoritekniikkaa. Tulossa on uusi BLDC-moottoritekniikka, joka soveltuu AC- ja DC-toimilaitteisiin, sillä sähkömoottorin staattorin ja roottorin välillä on nk. sarjaliitäntä.
Tämän tyyppiset toimilaitteet, kuten AME 435 ja AME 655/658/659, toimivat AC- tai DC-jännitteellä, mutta vain 230 V:n jännitteellä tai 24 V:n jännitteellä versiosta riippuen, ei molemmilla yhtä aikaa. Jos järjestelmässä on DC-jännite ja toimilaite on AC-tyyppiä, suosittelemme toimilaitteen vaihtamista tai invertterin asentamista.
Katso AME 435 -toimilaitteiden tekniset tiedot: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/

AUX-kytkimet ovat toimilaitteen lisäkytkimiä, jotka lähettävät signaaleja vastaanottajalle (joka voi olla toinen toimilaite, kattila, pumppu tai säädin), kun tietty toimilaitteen asento ohitetaan, yleensä toimilaitteen päätepisteissä (kokonaan auki tai kiinni).

Turvatoiminto on lakisääteinen tai asiakkaan vaatima toimilaitteen ominaisuus, joka sulkee tai avaa venttiilin virtakatkoksen sattuessa. Kun virta katkeaa, venttiiliä ei enää ohjata. Sillä voi olla vakavia vaikutuksia käyttökohteessa/toimialalla, ja ennen kaikkea se voi vaarantaa venttiilin lähellä olevat ihmiset, koska järjestelmässä voi olla paineistettua vettä, jonka lämpötila on yli 130 °C.
Turvatoiminto mahdollistaa venttiilin avaamisen tai sulkemisen automaattisesti (toimilaitteen sisällä olevalla jousella) aina kun virta katkeaa. SD tarkoittaa, että jousi on alhaalla, mikä siirtää toimilaitteen alimpaan pääteasentoon. SU tarkoittaa, että jousi on ylhäällä, mikä siirtää toimilaitteen ylimpään pääteasentoon. Kumpikin versio on saatavissa Danfossin tuotevalikoimasta.
Katso toimilaitteiden valikoima: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/

KYLLÄ voi. Yleensä toimilaitteiden ominaisuudet ovat lineaarisia, mutta uusissa AME-toimilaitteissa, kuten AME 435 ja AME 655/658/659, toimilaitteen ominaisuuksia voi muuttaa DIP-kytkimen asetuksilla. Tästä on lisätietoja teknisissä esitteissä.

Kaikissa AME-toimilaitteissa voi valita joko jänniteohjaussignaalin säätimestä (U) tai virtasignaalin säätimestä (I) DIP-kytkimellä. Vaihtoehtona on myös, että toimilaite toimii 0(2)–10 V:n tai 0(4)–20 mA:n signaalilla säätimestä.

Tahtimoottoria käyttävien toimilaitteiden nopeus on riippuvainen taajuudesta, jota 230 V AC -syöttöjännite käyttää. Toimilaitteen nopeutta voi nostaa käyttämällä 60 Hz:n syöttöjännitettä. Ratkaisua ei kuitenkaan suositella, koska ei voi tietää, miten nopeasti toimilaite todellisuudessa käy.
Suosittelemme Danfossin AME-toimilaitteita, joissa on BLDC-moottoritekniikka, koska niiden nopeutta voidaan muuttaa DIP-kytkimellä. Esimerkiksi AME 655/658/659 -toimilaitteiden nopeus voi olla joko 2 s/mm tai 6 s/mm DIP-kytkimen asetuksen mukaan. Ota yhteyttä myyntiorganisaatioomme, jos haluat tietoja toimilaitteista, joiden nopeutta voi muuttaa.

Toimilaitteella on usein pidempi isku kuin venttiilillä. Danfossin toimilaitteet löytävät itsenäisesti ja automaattisesti käyttöönoton aikana sen venttiilin pääteasennot, johon ne asennetaan. Toimilaite muistaa asennot ja mukauttaa liikepituuden venttiilin iskun pituuden mukaiseksi. Näin säästetään paljon aikaa ja vaivaa toimilaitteen venttiiliin asentamisessa ja käyttöönotossa.

Kyllä, tähän yhdistelmään tarvitaan sovitinta, koska DN 65–80 -malleissa venttiilien kaulan rakenne on erilainen. Toimilaitteen venttiiliin asentamisessa tarvittava sovitin on 065Z0312.

Tapauskertomukset

 • if (isSmallPicture) { Rothes CoRDe -laitos; } else if (isBigColumns) { Rothes CoRDe -laitos } else { Rothes CoRDe -laitos }
  DrivePro® Lifecycle -palvelut varmistavat Rothes CoRDe -laitoksen maksimaalisen käyttöasteen

  SKOTLANTI: Biomassalla toimiva Rothes CoRDe -lämpövoimalaitos (CHP) varmisti maksimaalisen käyttöasteen useiden DrivePro® Lifecycle -palvelujen avulla.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  LVI-säädöt Katowicen liikekeskuksessa Puolassa

  Katowicen liikekeskus on moderni toimistorakennus, jossa käytetään Danfossin järjestelmän tasapainotusratkaisuja: AB-QM-linjasäätö- ja säätöventtiileitä yhdessä mullistavien NovoCon®-toimilaitteiden kanssa.