Leanheat® Production

Minimoi jakeluverkon energiahäviöt ja saavuta merkittäviä energiansäästöjä

Leanheat® Production on maailmanluokan kaukolämmön hallinta-, optimointi- ja suunnittelutyökalu. Se on pitkälle kehitetty ohjelmisto kaukolämmön tuotannon ja jakelun ennustamiseen, suunnitteluun ja optimointiin. Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä ohjelmisto auttaa säätämään, vähentämään ja optimoimaan energiankulutusta.

Leanheat® Production asettaa standardin 4. sukupolven
kaukolämmölle ja antaa käyttäjille mahdollisuuden hyödyntää digitalisaation monia etuja:
- Vähentää huomattavasti lämpöhäviötä verkossa
- Tuo huomattavasti energiansäästöjä
- Tuotantotehoa voidaan paremmin hyödyntää

Optimoi kaukolämpöjärjestelmä Leanheat® Productionin avulla

 • Kuorman ennakointi – ennustaa kaukolämpöverkon tarkan lämmönkulutuksen
 • Lämpötilan optimointi – lämpöhäviön pienentäminen 5 - 10 % tuo suuria vuotuisia kustannussäästöjä
 • Tuotannon optimointi – säästä 1 - 3 % polttoainekustannuksissa valitsemalla oikea energialähteiden yhdistelmä
 • Lyhyt takaisinmaksuaika (ROI) - 0,5 - 2 vuotta

Leanheat® Production -järjestelmän kanssatyöskentely:

 • Parempi yleiskuva verkon toiminnasta
 • Yli 95 %:n tarkkuus kuormaennusteesta
 • Helppo pääsy tietoihin

Pienennä kustannuksia lämpötilan optimoinnilla:

 • Huomattavat vuosittaiset kustannussäästöt
 • Optimoidun tasapainon ansiosta vähemmän huolto- ja korjaustarvetta putkistossa

Saavuta säästöjä tuotannon optimoinnilla:

 • Suuri polttoaineen säästö
 • Merkittävä ajan säästö suunnittelussa

Leanheat® Production -moduuliratkaisun avulla voit ostaa vain tarvitsemasi toiminnot. Ohjelmisto sisältää sarjan moduuleja kuorman ennustamiseen, lämpötilan optimointiinja tuotannon optimointiin. Moduuleja voidaan yhdistellä yksilöllisten tarpeiden mukaan, mikä tarkoittaa, että voit valita koko paketin tai vain osan moduuleista, esim. kuormitusennusteen.