Ulkoilmakompensointi

  • Yleiskatsaus
  • Työkalut ja sovellukset
  • UKK
  • Videot

Rakennuksen energiantarpeeseen vaikuttaa eniten ulkolämpötila. Kylminä jaksoina rakennus tarvitsee enemmän lämmitystä ja vähemmän silloin, kun ympäröivän alueen ilma on lämpimämpää.

Sää vaihtelee jatkuvasti ja siten myös rakennuksen lämmittämisen vaatima energiantarve. Sään vaikutusten kompensointi on tästä syystä järkevä tapa saavuttaa energiansäästöjä. Ulkolämpötilankompensoinnilla varustetut elektroniset säätimet auttavat saavuttamaan tällaisia energiansäästöjä älykkään lämmityksen ohjauksen avulla.

Ulkolämpötilankompensointi kaukolämpöjärjestelmissä

Rakennuksen lämpötilansäätö on optimaalinen, kun tarve tyydytetään ja lämpöä ei ole liikaa. Lämmitysjärjestelmän ulkolämpötilankompensoinnilla varustettu elektroninen säädin voi ennakoivasti säätää lämmitystä tunnistamalla ulkolämpötilan muutokset ja pitää näin menoveden täsmälleen oikeana. Sitä vastoin ilman kompensointia toimiva lämmitysjärjestelmä reagoi vain nykyiseen sisälämpötilaan, ja se reagoi viiveellä ulkolämpötilojen muutoksiin. Tämä vaikuttaa sekä käyttäjän asumismukavuuteen että energiatehokkuuteen.

Toimintaperiaate

Ulkolämpötila mitataan rakennuksen varjoisalle (pohjoinen / itä) puolelle asennetusta ulkolämpötila-anturista. Anturi mittaa todellisen lämpötilan ja elektroninen säädin säätää tarvittaessa menoveden lämpötilaa vastaamaan uusia olosuhteita. Säädin säätää myös menoveden lämpötilaa, ja varmistaa, että huoneiden lämpötilat pysyvät tasaisena. Käyttäjä ei siten edes huomaa, että ulkolämpötila on muuttunut, koska hän kokee saman lämpötilan ja mukavuuden koko ajan.

10–40 % energiansäästöä ulkoilmakompensaatiolla

Johtavan konsultointiyhtiön COWIn raportissa osoitetaan ulkolämpötilakompensoinnin säästävän sähköä omakotitalossa 10 %, joissain tapauksissa jopa 40 %. Raportin mukaan omakotitaloissa, joissa lämmönkulutus on suurta, investointi maksaa itsensä takaisin nopeasti  asennuksen jälkeen.

Tämän lisäksi määräykset edellyttävät lämpötilakompensointia kiinteistöissä. Yhä useammassa maassa tämä koskee myös omakotitaloja.

Lämmitysjärjestelmässä voi olla lisäohjaustoimintoja, kuten:

  • Virtauksen ja tehon rajoitus
  • Lämpötilan rajoitus mahdollinen ensisijaisesti paluulämpötilassa ja/tai toissijaisesti menolämpötilassa
  • Turvatoiminnon käyttö
  • Ajastettu järjestelmän lämpötilan pudotustoiminto
  • Mahdollisuus tiedonsiirtoon esim. kiinteistöautomaatiojärjestelmään tai verkkoportaalin kautta
  • Energiankulutustietojen kerääminen

Ulkolämpötilakompensoinnilla varustettuja järjestelmiä käytetään pääasiassa patteri- ja lattialämmitysjärjestelmissä. 

Ominaisuudet ja edut

Helppo intuitiivisen valikkorakenteen navigointi ECL-säätimen valintakiekolla.

Parannettujen liittimien ja suuremman kytkentätilan ansiosta ECL Comfort -säätimen asennus järjestelmään käy nopeasti ja helposti

11–15 prosentin säästöt rakennuksen energiankulutuksessa sekä pienemmät hiilidioksidipäästöt

Työkalut ja sovellukset

Ohjelmistotyökalut

UKK

2-pisteohjaukseen, jota kutsutaan myös ON-OFF-säädöksi, käytetään elektronista säädintä tai  termostaattia, joka kytkee ON- tai OFF-tilaan esimerkiksi kaasukattilan, öljykattilan, lämpöpumpun, kiertopumpun, puhaltimen tai muun vastaavan laitteen.

Ulkolämpötilan anturi on yhdistetty pääsäätimeen. Yleisin virhe on asetuksen unohtaminen alasäätimen osoitevalikosta. Osoite ei saa olla 15. Se voi olla 0, 1, 2 . . . 9. Ulkolämpötila-arvon lisäksi alasäädin vastaanottaa ajan ja päivämäärän tiedot pääsäätimeltä.

Lämpötila-anturin ja ECL-säätimen välisen kaapelin vastuksella on vain vähäinen vaikutus mitattuun lämpötilaan.
Kuparikaapelityypin maksimipituus eri halkaisijoilla yhtä astetta korkeammalle lämpötilalukemalle on:
44 m @ 0,4 mm²
55 m @ 0,5 mm²
83 m @ 0,75 mm²
110 m @ 1,0 mm²
165 m @ 1,5 mm²
275 m @ 2,5 mm²

”Pt” tarkoittaa platinaa, joka on metalli.
”1000” tarkoittaa 1000 ohmia, kun lämpötila on 0 (nolla) °C.
Ohmi on vastuksen yksikkö. Platinalla on positiivinen lämpökerroin (PTC). Tämä tarkoittaa sitä, että metallin alkuperäinen vastus kasvaa lämpötilan noustessa. Vastus kasvaa 3,85 ohmia astetta (Celsius) kohti. Kerroin on hyvin lineaarinen lämpötila-alueella -60...200 °C. Esimerkki: 1077 ohmin vastus tarkoittaa 20 °C:n lämpötilaa.

Lämpötilaero asteina absoluuttisella lämpötila-asteikolla. (Kelvin-asteikon asteväli on sama kuin Celsius-asteikolla)
Esimerkki: Kello 10 ulkolämpötila oli 14 °C, klo 13 ulkolämpötila oli 19 °C. Ulkolämpötila on noussut 5 K.

Toisiopuolella on vakiovirtaus. 3-tieventtiilin virtaus on osittain lämmönsiirtimen kautta ja osittain venttiilin B-portin kautta.
Nämä kaksi virtausta ovat erilaiset riippuen jäähdytystarpeesta.

Kyllä. Se voidaan tehdä yhdistämällä ECA 31 -kaukosäädin ECL 210- tai ECL 310 -säätimeen. ECA 31 näyttää suhteellisen kosteuden ECA-näytössä.

ECA 32 liitetään ECL 310 -säätimen asennuspohjaan. Tiedonsiirto ECL 310 -säätimen kanssa: ECL 310 -säätimen takana oleva 2 x 5 urosliitin kytketään ECA 32:n vastaavaan 2 x 5 naarasliittimeen, kun ECL 310 on irrotettu asennuspohjastaan.

Lämpötila-anturit, pulssisyötöt ja analogiset lähdöt yhdistetään liittimien 49–62 kautta. 4 releulostuloa liittimien 39–46 kautta.

ECA 32:a käytetään vain ECL 310:n ja sellaisten sovellusten kanssa, joissa on ECA 32:een liittyviä toimintoja.

Lisäksi ECA 32 voi toimia mittausmoduulina:
6 x lämpötila-anturituloja (Pt 1000) ECL 310. ECA 31 näyttää suhteellisen kosteuden ECA-näytössä.

Pää-/alasäädinjärjestelmä on ECL-säätimien sisäinen kytkentä ECL 485 -väylän kautta.

Pääsäädin (osoite 15) lähettää ulkolämpötilan, ajan ja päivämäärän alasäätimille. Pääsäädin voi vastaanottaa alasäätimiltä menoveden lämpötilan tiedot.
Alasäätimet, joiden osoitteet ovat 0, 1–9 ovat vastaanottajia (saavat ulkolämpötilan, ajan ja päivämäärän pääsäätimeltä).
Alasäätimet, joiden osoitteet ovat 1–9 (yksi osoite per alasäädin), voivat lähettää menoveden lämpötilan asetustiedot pääsäätimelle.

Enintään 2. Rajoitus johtuu jokaisen ECA 30 -ohjainyksikön virrantarpeesta.

ECL Comfort 110 -säätimien pää-/alasäädinjärjestelmä on sisäinen liitäntä ECL-väylän kautta.

Pääsäätimeen on yhdistetty ulkolämpötila-anturi. Ulkolämpötilasignaali lähetetään alasäätimiin ja ECA 60-/61 -ohjainyksikköön ECL-väylän kautta.

Esimerkki:
Useilla ECL 110 -säätimillä voi olla yksi yhteinen ulkolämpötila-anturi kerros- tai rivitaloissa.

ECL 110 -säädintä ei voi yhdistää ECL 485 -väylän verkkoon ECL 210:n tai ECL 310:n kanssa.

ECL 210 / 310 lämmityspiirin säädössä parametrit 1x182 ja 1x183 asetetaan arvoon 0,0.
Huonelämpötila näytetään silti.

Kaikki asetukset lukitaan 20 minuutin kuluttua tai virran uudelleenkytkemisen yhteydessä. Kaikki asetukset näkyvät silti.

Kuuntelija on alasäädin, jonka osoite on 0 pää-/alasäädinjärjestelmässä. Kuuntelija vastaanottaa ulkolämpötilan, ajan ja päivämäärän pääsäätimeltä. Kuuntelijaa ei voi käyttää ECA 30-/31 -kaukosäätimellä.

ECA 30/31 ei kommunikoi 0-osoitteen kanssa!

Yhteensä 20.
Kun kuuntelijat tarvitsevat vain ulkolämpötilasignaalin, niiden osoitteen tulee olla 0.

Kun alasäädin tarvitsee ulkolämpötilasignaalin ja lähettää pääsäätimelle menoveden lämpötilan asetustiedot, osoitteen tulee olla 1, 2 . . . tai 9.

Ei!
ECL 110 käyttää ECL-väylää.
ECL 210 ja ECL 310 käyttävät ECL 485 -väylää. Nämä väylät ovat täysin erilaiset.

Kun ECL 210 / 310 -säätimeen ladataan sovellusta, tietoliikenne ECA 30:n ja ECL:n välillä on hidasta.
Kun sovellus on ladattu ECL-säätimeen, ECA 30 päivitetään, ja se reagoi paljon nopeammin.

ECL Comfort -säätimien (B-tyyppien) asetusmenettely yhdellä ECA 30 -ohjainyksiköllä.

Esimerkki:
3 säädintä, ECL 210 B (ilman näyttöä ja valitsinta)
Yksi pääsäädin: Sovellus A266
Kaksi alasäädintä: Sovellus A260, osoitteet 1 ja 2.
Yksi ECA 30.

Vaatimukset:
- Pääsäätimen täytyy lähettää ulkolämpötila alasäätimille
- ECA 30 -ohjainyksikköä on käytettävä kaikkien 3 x ECL 210 B -säädinten asettamiseen
- ECA 30 -ohjainyksikköä täytyy käyttää valvontaan

Oletuksena on, että kaikki antureiden, ECL 485 -väylän, toimilaitteiden ja pumppujen liitännät on tehty.
Ulkolämpötila-anturi täytyy liittää pääsäätimen asennuspohjaan.

Toimi näin:
1. Älä aseta mitään ECL-säädintä mihinkään asennuspohjaan.
2. Yhdistä ECA 30 -ohjainyksikkö ECL485 -väylään (kaapelin tyyppi: 2 x kierretty pari)

Varmista, että ECL485-väyläliitännät jakavat yhteisen liitännän (30) ja +12 V (31) kaikille asennuspohjille, joissa on ECL485:n A- ja B-liitäntä.

3. Aseta ECL-säädin sen alasäätimen asennusosaan, jolla on pienin alasäädinnumero, esim. ”1”.

4. Kytke yksiköt päälle. ECL:n ja ECA 30:n oletetaan olevan uusia tehtaalta tulleita.

4.a. Jos säädin on uusi tehtaalta tullut, toimi seuraavasti:
ICA 30:
> ECA MENU, > ECA-tehdasas. > Nollaa ECL-os. > Nollaa ECL-os. > "Kyllä".
ECA palaa ”ECA-tehdasasetukset”-valikkoon 10 sekunnin kuluttua. ECL-osoitteeksi on nyt asetettu 15. (Katso lisätietoa kohdasta ”ECL-osoitteen nollaaminen” asiakirjan lopusta).

4.b.Jos ECA 30 ei ole uusi tehtaalta tullut, toimi seuraavasti:
> ECA MENU, > ECA-tehdasas. > ECA-oletusas. > Nollaa tehdas, > (valitse tehdas), > "Kyllä".
Näin varmistetaan, että ECA:lla on osoite A ja se on liitetty osoitteeseen 15, jota tarvitaan sovelluksen asentamiseen ECL-säätimeen.

5. Laita sovellusavain A260 ECL-säätimeen (alasäädin)

6. Valitse kieli

(reaktioaika vaiheiden 5–11 aikana tuntuu hitaalta. Tämä johtuu siitä, että ECL-säädintä ja ECA 30 -kaukosäädintä ei ole täysin synkronoitu)

7. Valitse sovellus (ei mahdollista A260:lle, koska vain yksi alatyyppi olemassa).

8. Aseta aika ja päiväys

9. Valitse ”Seuraava”

10. Näytössä näkyy lyhyen hetken ”Sovellus A260.1 asennettu”
- sovellus on ladattu.
- ECA 30:n näyttö ei kytkeydy päälle 10 sekuntiin.

11. Näytössä näkyy sovellukseen liittyvä valikko.

12. 10–30 sekunnin kuluttua ilmestyy valikko "Kopioi sovellus" (ECA 30:n täytyy tunnistaa ECL-sovellus)

- Valitse "Kyllä"
("Kopiointi" kestää muutaman minuutin)

13. (Alasäätimen osoitenumeron antaminen)
a. Valitse ECL-valikko
b. Valitse MENU
c. Valitse "Säätölaitteen asetukset"
d. Valitse "Järjestelmä"
e. Valitse "Tiedonsiirto"
f. Valitse "ECL 485 os."
g. Valitse "ECL 485 os."
- ID = 2048, tehtaan asetusarvo on "15"
h. Muuta osoite tälle alasäätimelle suunnitelluksi osoitenumeroksi
i. Valittu osoitenumero muuttuu 5 sekunnin kuluttua numeroksi "0"
j. Seuraavan 5 sekunnin kuluttua näyttö palaa "ECA MENU"-näytöksi
- lisäksi säätimen kuvakkeen päällä näkyy risti.
Se tarkoittaa sitä, että ECL-säätimen ja ECA 30:n välillä ei ole tietoliikennettä. ECL 485 -väylässä ei ole pääsäädintä.

14. (Seuraava ECL-asetus)
Aseta sen asennuspohjaan se ECL-säädin, jolle annetaan seuraava alasäätimen numero, esim. "2".

15. (ECA:n asettaminen tiedonsiirtoon osoitteessa 15)
a. Valitse ECA MENU
b. Valitse "ECA-järjestelmä"
c. Valitse "ECA-tiedonsiirto"
d. Valitse "Yhteyden os."
e. Vaihda osoitteeksi "15"
ECL-säätimen "avaimen laittoanimaatio" näkyy nyt ECA 30:ssä.

16. (sovelluksen lataus)
Noudata kohtia 6–13
Jos alasäätimillä 1 ja 2 on sama sovellus (sama versio ja kieli), sovellusta ei tarvitse kopioida uudelleen (kohta 11).

17. (Seuraava ECL-asetus)
Aseta sen asennuspohjaan ECL-säädin, jonka täytyy olla pääsäädin (osoitenumero 15).

18. Noudata kohtia 15.a–15.e

19. Noudata kohtia 6–12.

20. Pääsäätimelle on tehtaalla annettu osoite 15, joten sille ei tarvitse määrittää osoitetta.

21. Kaikki tiedonsiirtoasetukset on tehty.

22. (tiedonsiirtoon pääsäätimen tai alasäätimien kanssa)
a. Valitse ECA MENU
b. Valitse "ECA-järjestelmä"
c. Valitse "ECA-tiedonsiirto"
d. Valitse "Yhteysos. "15" (= pääsäädin), "1" (= alasäädin nro 1), "2" (= alasäädin nro 2)

Kommentit:
Tiedonsiirto alasäätimien kanssa on mahdollista vain, kun järjestelmässä on olemassa pääsäädin (os. 15).
Uudemmissa ECA 30- / 31-versioissa alasäätimen numero voidaan valita suoraan näytöstä.

Nollaa ECL-osoite:
"Nollaa ECL-osoite" on erityinen hätätoiminto, jolla kaikki ECL 485 -väylän kautta liitettyjen säätimien ECL 485 osoitteet voidaan nollata takaisin osoitteeksi "15" (pääsäätimen osoite). Tämä toiminto on luotu, koska pääsäätimen osoitteen voi muuttaa joksikin muuksi, jolloin verkossa ei ole pääsäädintä ja ECL 485 -väylä ei silloin enää toimi. Tämä on kriittistä, jos pääsäädin on säädin, joka vaatii tiedonvaihdon ECA 30/31:n kanssa toimiakseen.
Sen varmistamiseksi, ettei toimintoa käytetä, jollei se ole välttämätöntä, "Nollaa ECL-osoite"-valikkoon pääsee vain, jos:

* Virraton yhteystila on aktivoitu (vain yksi palkki ECA 30/31:n näytön navigointipalkissa)

* Pääsäätimen synkronoinnin lähetyssignaalia ei ole saatu vähintään 25 sekuntiin

Kun nollausvalikko on aktivoitu, ECA 30/31 lähettää pääsäätimen pseudolähetyksiä 10 sekunnin ajan, jotta ECL-säätimet poistuisivat alustustilasta. ECA 30/31 aloittaa sitten osoitteiden vaihtokomentojen lähettämisen ECL 485 -osoitteisiin 1–14 (joissakin aiemmissa ECL-versioissa oli mahdollista asettaa osoitteet 10–14). Tämä kestää noin 15 sekuntia. Koska kaikki ECL 485 -verkkoon liitetyt ECL-säätimet saavat ECL 485 -osoitteekseen 15, on suositeltavaa, että kaikki muut säätimet paitsi suunniteltu pääsäädin, kytketään pois päältä (tai poistetaan asennuspohjasta) ennen tämän toiminnon aktivointia. Koko toimenpide kestää noin 25 sekuntia. Jos useammalle säätimelle tulee osoite 15, riskinä on niiden välinen ristiriita. Tämän takia on välttämätöntä tarkistaa manuaalisesti alasäätimien ECL 485 -osoitteet ja nollata ne, kun tätä toimintoa on käytetty.

Ei!
ECA 30 / 31 on kehitetty toimimaan ECL 210- / 310 -sarjojen kanssa.

A368-sovellusavaimia oli alun perin A368.1, A368.2, A368.3 ja A368.4.

Vuoden 2014 tammikuusta A368-sovellusavaimessa on kaksi lisäalatyyppiä A368.5 ja A368.6.

Pääkohdat A368.5:ssä:
F1 on virtausmittari, jolla mitataan täyttöveden virtaama. Virtausmittarin pulsseja käytetään ECA 32 -moduulin pulssitulona.

S11 on lämmityksen lämpötilan mittaus, toisiopuoli paluu.

S13 on LKV-kierron lämpötilan mittaus, paluu.

Pääkohdat A368.6:ssa:

S2 on lämmityksen lämpötilan mittaus, toisiopuoli paluu.

S8 on LKV-kierron lämpötilan mittaus, paluu.

Yksi LKV-kiertovesipumppu (P1).

Asennusopas on päivitetty.

Englanninkielinen asennusopas on päivitetty.

A247 oli alun perin A247.1, A247.2, A347.1 ja A347.2.
Vuoden 2014 tammikuusta A247-sovellusavaimessa on yksi lisäalatyyppi A247.3.

Pääerot verrattuna tyyppiin A247.1:
Ei hälytystä
S7 on LKV-varaajan lämpötila. Anturi
S4 on LKV-lämmityksen lämpötila. Anturi
P2 on ensiöpiirin LKV-kiertovesipumppu
P4 on LKV-latauspiirin pumppu.

Asennusopas on päivitetty.
Asennusopasta ei ole päivitetty vielä.

Valitettavasti olemme havainneet joitakin ECL 210 -asennuspohjia, joissa liitäntälohkon sijainti on muuttunut ylös-alas-suunnassa. Tämä merkitsee sitä, että lämpötila-antureita ei näy oikein ECL 210:stä.
Oikea sijainti on kahden liitännän tila liitäntälohkon yläpuolella ja alapuolella.
Vuodesta 2012 alkaen tuotantolinjalla on testattu liitäntälohkon oikea sijainti.

Koska ECA 60:n valmistus on lopetettu ja ECA 61 on vain huoltoa varten, meillä ei ole nyt (elokuussa 2014) tarjota mitään paitsi huoneanturi ESM-10.

Videot