Kaukosäätöyksikkö

  • Yleiskatsaus
  • Työkalut ja sovellukset
  • UKK
  • Videot

Mikäli lämmönjakohuoneeseen on hankala pääsy, elektronisen säätimen (ELC) voi varustaa ECA 30/31 -kaukosäätöyksiköllä, jonka voi sijoittaa rakennuksessa minne tahansa.

Näin huonelämpötilaa voidaan tarkkailla ja säätää, liitännät on helppo kytkeä ja ECL Comfort -säätimen kaikkia toimintoja voidaan muokata kaukosäätöyksiköstä.

ECA 30- ja ECA 31 -kaukosäätöyksikköjä käytetään huonelämpötilan säätöön ja ECL Comfort 210- ja 310-säätimen ohjaamiseen.

Kaukosäätöyksiköt yhdistetään ECL Comfort -säätimiin kahdella kierretyllä parikaapelilla tiedonsiirtoa ja virtalähdettä varten (ECL 485 -tiedonsiirtoväylä).

ECA 61 -kaukosäätöyksikköä käytetään huonelämpötilan säätöön ja ECL Comfort 110 -säätimen ohjaamisessa. DLG on yhdyskäytävä, jota käytetään ECL Comfort 110 -säätimen yhdistämisessä Danfoss Connect™ -patteritermostaatteihin.

Ominaisuudet ja edut

Voidaan sijoittaa rakennuksessa minne tahansa.

Mahdollistaa ECL Comfort -säätimen valvonnan, ohjauksen ja helpon liitännän

Vähintään 11–15 prosentin säästöt rakennuksen energiankulutuksessa sekä pienemmät hiilidioksidipäästöt.

Työkalut ja sovellukset

Ohjelmistotyökalut

UKK

ECA 32 liitetään ECL 310 -säätimen asennuspohjaan. Tiedonsiirto ECL 310 -säätimen kanssa: ECL 310 -säätimen takana oleva 2 x 5 urosliitin kytketään ECA 32:n vastaavaan 2 x 5 naarasliittimeen, kun ECL 310 on irrotettu asennuspohjastaan.

Lämpötila-anturit, pulssisyötöt ja analogiset lähdöt yhdistetään liittimien 49–62 kautta. 4 releulostuloa liittimien 39–46 kautta.

ECA 32:a käytetään vain ECL 310:n ja sellaisten sovellusten kanssa, joissa on ECA 32:een liittyviä toimintoja.

Lisäksi ECA 32 voi toimia mittausmoduulina:
6 x lämpötila-anturituloja (Pt 1000) ECL 310. ECA 31 näyttää suhteellisen kosteuden ECA-näytössä.

Enintään 2. Rajoitus johtuu jokaisen ECA 30 -ohjainyksikön virrantarpeesta.

ECL 210 / 310 lämmityspiirin säädössä parametrit 1x182 ja 1x183 asetetaan arvoon 0,0.
Huonelämpötila näytetään silti.

Kuuntelija on alasäädin, jonka osoite on 0 pää-/alasäädinjärjestelmässä. Kuuntelija vastaanottaa ulkolämpötilan, ajan ja päivämäärän pääsäätimeltä. Kuuntelijaa ei voi käyttää ECA 30-/31 -kaukosäätimellä.

ECA 30/31 ei kommunikoi 0-osoitteen kanssa!

Kun ECL 210 / 310 -säätimeen ladataan sovellusta, tietoliikenne ECA 30:n ja ECL:n välillä on hidasta.
Kun sovellus on ladattu ECL-säätimeen, ECA 30 päivitetään, ja se reagoi paljon nopeammin.

Ei!
ECA 30 / 31 on kehitetty toimimaan ECL 210- / 310 -sarjojen kanssa.

ECL Comfort -säätimien (B-tyyppien) asetusmenettely yhdellä ECA 30 -ohjainyksiköllä.

Esimerkki:
3 säädintä, ECL 210 B (ilman näyttöä ja valitsinta)
Yksi pääsäädin: Sovellus A266
Kaksi alasäädintä: Sovellus A260, osoitteet 1 ja 2.
Yksi ECA 30.

Vaatimukset:
- Pääsäätimen täytyy lähettää ulkolämpötila alasäätimille
- ECA 30 -ohjainyksikköä on käytettävä kaikkien 3 x ECL 210 B -säädinten asettamiseen
- ECA 30 -ohjainyksikköä täytyy käyttää valvontaan

Oletuksena on, että kaikki antureiden, ECL 485 -väylän, toimilaitteiden ja pumppujen liitännät on tehty.
Ulkolämpötila-anturi täytyy liittää pääsäätimen asennuspohjaan.

Toimi näin:
1. Älä aseta mitään ECL-säädintä mihinkään asennuspohjaan.
2. Yhdistä ECA 30 -ohjainyksikkö ECL485 -väylään (kaapelin tyyppi: 2 x kierretty pari)

Varmista, että ECL485-väyläliitännät jakavat yhteisen liitännän (30) ja +12 V (31) kaikille asennuspohjille, joissa on ECL485:n A- ja B-liitäntä.

3. Aseta ECL-säädin sen alasäätimen asennusosaan, jolla on pienin alasäädinnumero, esim. ”1”.

4. Kytke yksiköt päälle. ECL:n ja ECA 30:n oletetaan olevan uusia tehtaalta tulleita.

4.a. Jos säädin on uusi tehtaalta tullut, toimi seuraavasti:
ICA 30:
> ECA MENU, > ECA-tehdasas. > Nollaa ECL-os. > Nollaa ECL-os. > "Kyllä".
ECA palaa ”ECA-tehdasasetukset”-valikkoon 10 sekunnin kuluttua. ECL-osoitteeksi on nyt asetettu 15. (Katso lisätietoa kohdasta ”ECL-osoitteen nollaaminen” asiakirjan lopusta).

4.b.Jos ECA 30 ei ole uusi tehtaalta tullut, toimi seuraavasti:
> ECA MENU, > ECA-tehdasas. > ECA-oletusas. > Nollaa tehdas, > (valitse tehdas), > "Kyllä".
Näin varmistetaan, että ECA:lla on osoite A ja se on liitetty osoitteeseen 15, jota tarvitaan sovelluksen asentamiseen ECL-säätimeen.

5. Laita sovellusavain A260 ECL-säätimeen (alasäädin)

6. Valitse kieli

(reaktioaika vaiheiden 5–11 aikana tuntuu hitaalta. Tämä johtuu siitä, että ECL-säädintä ja ECA 30 -kaukosäädintä ei ole täysin synkronoitu)

7. Valitse sovellus (ei mahdollista A260:lle, koska vain yksi alatyyppi olemassa).

8. Aseta aika ja päiväys

9. Valitse ”Seuraava”

10. Näytössä näkyy lyhyen hetken ”Sovellus A260.1 asennettu”
- sovellus on ladattu.
- ECA 30:n näyttö ei kytkeydy päälle 10 sekuntiin.

11. Näytössä näkyy sovellukseen liittyvä valikko.

12. 10–30 sekunnin kuluttua ilmestyy valikko "Kopioi sovellus" (ECA 30:n täytyy tunnistaa ECL-sovellus)

- Valitse "Kyllä"
("Kopiointi" kestää muutaman minuutin)

13. (Alasäätimen osoitenumeron antaminen)
a. Valitse ECL-valikko
b. Valitse MENU
c. Valitse "Säätölaitteen asetukset"
d. Valitse "Järjestelmä"
e. Valitse "Tiedonsiirto"
f. Valitse "ECL 485 os."
g. Valitse "ECL 485 os."
- ID = 2048, tehtaan asetusarvo on "15"
h. Muuta osoite tälle alasäätimelle suunnitelluksi osoitenumeroksi
i. Valittu osoitenumero muuttuu 5 sekunnin kuluttua numeroksi "0"
j. Seuraavan 5 sekunnin kuluttua näyttö palaa "ECA MENU"-näytöksi
- lisäksi säätimen kuvakkeen päällä näkyy risti.
Se tarkoittaa sitä, että ECL-säätimen ja ECA 30:n välillä ei ole tietoliikennettä. ECL 485 -väylässä ei ole pääsäädintä.

14. (Seuraava ECL-asetus)
Aseta sen asennuspohjaan se ECL-säädin, jolle annetaan seuraava alasäätimen numero, esim. "2".

15. (ECA:n asettaminen tiedonsiirtoon osoitteessa 15)
a. Valitse ECA MENU
b. Valitse "ECA-järjestelmä"
c. Valitse "ECA-tiedonsiirto"
d. Valitse "Yhteyden os."
e. Vaihda osoitteeksi "15"
ECL-säätimen "avaimen laittoanimaatio" näkyy nyt ECA 30:ssä.

16. (sovelluksen lataus)
Noudata kohtia 6–13
Jos alasäätimillä 1 ja 2 on sama sovellus (sama versio ja kieli), sovellusta ei tarvitse kopioida uudelleen (kohta 11).

17. (Seuraava ECL-asetus)
Aseta sen asennuspohjaan ECL-säädin, jonka täytyy olla pääsäädin (osoitenumero 15).

18. Noudata kohtia 15.a–15.e

19. Noudata kohtia 6–12.

20. Pääsäätimelle on tehtaalla annettu osoite 15, joten sille ei tarvitse määrittää osoitetta.

21. Kaikki tiedonsiirtoasetukset on tehty.

22. (tiedonsiirtoon pääsäätimen tai alasäätimien kanssa)
a. Valitse ECA MENU
b. Valitse "ECA-järjestelmä"
c. Valitse "ECA-tiedonsiirto"
d. Valitse "Yhteysos. "15" (= pääsäädin), "1" (= alasäädin nro 1), "2" (= alasäädin nro 2)

Kommentit:
Tiedonsiirto alasäätimien kanssa on mahdollista vain, kun järjestelmässä on olemassa pääsäädin (os. 15).
Uudemmissa ECA 30- / 31-versioissa alasäätimen numero voidaan valita suoraan näytöstä.

Nollaa ECL-osoite:
"Nollaa ECL-osoite" on erityinen hätätoiminto, jolla kaikki ECL 485 -väylän kautta liitettyjen säätimien ECL 485 osoitteet voidaan nollata takaisin osoitteeksi "15" (pääsäätimen osoite). Tämä toiminto on luotu, koska pääsäätimen osoitteen voi muuttaa joksikin muuksi, jolloin verkossa ei ole pääsäädintä ja ECL 485 -väylä ei silloin enää toimi. Tämä on kriittistä, jos pääsäädin on säädin, joka vaatii tiedonvaihdon ECA 30/31:n kanssa toimiakseen.
Sen varmistamiseksi, ettei toimintoa käytetä, jollei se ole välttämätöntä, "Nollaa ECL-osoite"-valikkoon pääsee vain, jos:

* Virraton yhteystila on aktivoitu (vain yksi palkki ECA 30/31:n näytön navigointipalkissa)

* Pääsäätimen synkronoinnin lähetyssignaalia ei ole saatu vähintään 25 sekuntiin

Kun nollausvalikko on aktivoitu, ECA 30/31 lähettää pääsäätimen pseudolähetyksiä 10 sekunnin ajan, jotta ECL-säätimet poistuisivat alustustilasta. ECA 30/31 aloittaa sitten osoitteiden vaihtokomentojen lähettämisen ECL 485 -osoitteisiin 1–14 (joissakin aiemmissa ECL-versioissa oli mahdollista asettaa osoitteet 10–14). Tämä kestää noin 15 sekuntia. Koska kaikki ECL 485 -verkkoon liitetyt ECL-säätimet saavat ECL 485 -osoitteekseen 15, on suositeltavaa, että kaikki muut säätimet paitsi suunniteltu pääsäädin, kytketään pois päältä (tai poistetaan asennuspohjasta) ennen tämän toiminnon aktivointia. Koko toimenpide kestää noin 25 sekuntia. Jos useammalle säätimelle tulee osoite 15, riskinä on niiden välinen ristiriita. Tämän takia on välttämätöntä tarkistaa manuaalisesti alasäätimien ECL 485 -osoitteet ja nollata ne, kun tätä toimintoa on käytetty.

Videot