VLT® Ohjelmoitavat ohjaimet

Ohjelmoitavilla ohjaimilla laajennetaan taajuusmuuttajien ohjauskykyä vaativissa sovelluksissa.

Lataa optiovalikoima

 • Helppo asentaa
 • Päivittää sisäänrakennetun kaskadiohjauksen käyttämään jopa kahdeksaa pumppua ja edistyneempää pumpun ohjausta isäntä-/seuraajaohjaustilassa
 • Tukee useiden vaihtuvanopeuksisten ja vakionopeuspumppujen yhdistelmää sekä kokoonpanoja, joissa on kapasiteetiltaan erilaisia pumppuja (erilaisten pumppujen ohjaus)
 • Seitsemän lisädigitaalituloa ja 24 V:n tasavirtaliitäntä taajuusmuuttajaan mahdollistavat joustavan sovituksen sovellukseen. Sama kaskadiohjauslaitteisto on yhteensopiva koko tehoalueen kanssa 2 MW:iin asti.
 • Enintään 8 pumppua tavallisessa kaskaditilassa
 • Enintään 8 pumppua isäntä-/seuraajatilassa
 • Integroitu ohjelmoitava liikkeenohjain, joka tuo lisätoiminnallisuutta VLT® AutomationDrive FC 301- ja FC 302 -taajuusmuuttajiin.
 • Tarjoaa helppokäyttöisiä liiketoimintoja yhdistettyinä ohjelmoitavuuteen – ihanteellinen ratkaisu asemointi- ja synkronointisovelluksiin
 • Synkronointi (elektroninen akseli), asemointi ja elektroninen cam-ohjaus
 • 2 erillistä käyttöliittymää, jotka tukevat sekä inkrementaalisia että absoluuttisia enkoodereita
 • 1 enkooderilähtö (virtuaalinen isäntätoiminto)
 • 10 digitaalituloa
 • 8 digitaalilähtöä
 • CANOpen-liikeväylän, enkooderien ja I/O-moduulien tuki
 • Lähetä ja vastaanota dataa kenttäväyläkäyttöliittymän kautta (vaatii kenttäväyläoption)
 • PC-ohjelmistotyökalut virheidenpoistoon ja käyttöönottoon: Ohjelma- ja Cam-muokkaustyökalu
 • Selkeärakenteinen ohjelmointikieli, johon sisältyy sekä jaksoittainen että tapahtumaperusteinen toteutus
 • Laajentaa VLT® AutomationDriven toiminnallisia ominaisuuksia synkronointisovelluksissa ja korvaa perinteiset mekaaniset ratkaisut
 • Nopeuden synkronointi
 • Aseman (kulman) synkronointi merkin korjauksella tai ilman
 • Suoraan säädettävä välityssuhde
 • Suoraan säädettävä aseman (kulman) offset
 • Enkooderilähtö, jossa on virtuaalinen isäntätoiminto useiden seuraajien synkronointia varten
 • Ohjaus I/O-liitäntöjen tai kenttäväylän kautta
 • Paluutoiminto
 • Konfigurointi sekä tilan ja tietojen lukeminen taajuusmuuttajan paikallisohjauspaneelin kautta
 • Sisältää useita käyttäjäystävällisiä etuja moniin erilaisiin asemointisovelluksiin
 • Suhteellinen sijoittelu
 • Absoluuttinen sijoittelu
 • Kosketusanturin sijoittelu
 • Loppurajan käsittely (ohjelmisto ja laitteisto)
 • Ohjaus I/O-liitäntöjen tai kenttäväylän kautta
 • Mekaanisen jarrun käsittely (ohjelmoitava pitoviive)
 • Virheiden käsittely
 • Ryömintänopeus / manuaalinen toiminta
 • Sijoittelu merkkien mukaan
 • Paluutoiminto
 • Konfigurointi sekä tilan ja tietojen lukeminen taajuusmuuttajan paikallisohjauspaneelin kautta