VLT® Toiminnalliset laajennukset

Toiminnalliset laajennukset tekevät taajuusmuuttajasta joustavamman laajentamalla tulo- ja lähtöliitäntöjä ja tarjoamalla erilliset liitäntämahdollisuudet lukuisille eri takaisinkytkentälaitteille.

Lataa optiovalikoima

 • Laaja valikoima ohjaimen tuloja ja lähtöjä
 • 3 digitaalituloa 0–24 V: Looginen ‘0’ < 5 V; Looginen ‘1’ > 10 V
 • 2 analogiatuloa 0–10 V: Resoluutio 10 bittiä + signaali
 • 2 digitaalilähtöä, NPN/PNP push pull
 • 1 analogialähtö 0/4–20 mA
 • Jousikuormitteinen liitäntä
 • Mahdollistaa erityyppisten inkrementaalisten ja absoluuttisten enkooderien kytkemisen. Kytkettyä enkooderia voidaan käyttää sekä takaisinkytkettyyn (closed loop) nopeudensäätöön että aksiaalivuomoottorin takaisinkytkettyyn ohjaukseen.
 • Tuettuja enkooderityyppejä ovat:
  • 5V TTL (RS 422)
  • 1VPP SinCos
  • SSI
  • Hiperface
  • EnDat
 • Tämä optio mahdollistaa resolverin kytkemisen moottorin nopeuden takaisinkytkentätiedon saamiseksi.
 • Ensisijainen jännite......2–8 Vrms
 • Ensiötaajuus......2,0–15 kHz
 • Ensisijainen virta enint.......50 mA rms
 • Toisiopuolen tulojännite......4 Vrms
 • Jousikuormitteinen liitäntä
 • Mahdollistaa releen toimintojen laajentamisen 3 ylimääräisellä releulostulolla.
 • Suurin kytkentänopeus nimellis-/pienimmällä kuormalla......6 min–1/20 s-1
 • Suojaa ohjauskaapelin liitäntää
 • Jousikuormitettu ohjausjohtimen liitäntä
 • Maks. liitinkuorma:
  • AC-1 Vastuskuorma......240 V AC 2 A
  • AC-15 Induktiivinen kuorma @cos phi 0,4......240 V AC 0,2 A
  • DC-1 Vastuskuorma......24 V AC 1 A
  • DC-13 Induktiivinen kuorma @cos phi 0,4......24 V AC 0,1 A
 • Min. liitinkuorma:
  • DC 5 V......10 mA
 • Liitä ulkoinen tasajännitesyöttö, jotta ohjausalue ja kaikki asennetut optiot voidaan säilyttää toiminnassa sähkökatkoksen sattuessa.
 • Mahdollistaa LCP:n ja kaikkien asennettujen optioiden täyden käytettävyyden, myös parametrien asettamisen, ilman kytkemistä verkkovirtaan.
 • Tulojännitealue......24 V DC +/- 15 % (maks. 37 V 10 sekunnin ajan)
 • Suurin tulovirta......2,2 A
 • Kaapelin maks.pituus......75 m
 • Syöttökapasitanssikuormitus......< 10 µF
 • Käynnistysviive......< 0,6 s
 • VLT® AutomationDrive FC 302 sisältää turvallisuustulon perustuen yksittäisen navan 24 V:n tasavirtatuloon.
 • Useimmissa sovelluksissa tämän tulon avulla käyttäjä voi varmistaa turvallisuuden kustannustehokkaalla tavalla. Edistyksellisempien tuotteiden, kuten Safety PLC:n, valoverhojen jne., kanssa toimiva Safe PLC -liittymä mahdollistaa kaksijohtimisen turvayhteyden kytkennän.
 • Safe PLC -käyttöliittymän avulla Safe PLC voi katkaista plus- tai miinus-yhteyden häiritsemättä Safe PLC:n ohjaussignaalia.
 • Tämä analoginen tulo-/lähtöoptio voidaan asentaa helposti taajuusmuuttajaan ylimääräisiä tuloja/lähtöjä hyödyntämällä. Optio parantaa toiminnallisuutta ja ohjausta.
 • Tämä optio päivittää taajuusmuuttajan sisäänrakennetun kellon akun back-up-virtasyötöllä (joka tyypillisesti kestää 10 vuotta ympäristöstä riippuen). Tämä mahdollistaa kaikkien taajuusmuuttajan kellotoimintojen vakaan käytön ajastettuina toimintoina.
 • 3 analogiatuloa, joista jokainen voidaan konfiguroida sekä jännite- että lämpötilatuloksi
 • 0 –10 V:n liitäntä analogisille signaaleille samoin kuin PT1000- ja NI1000-lämpötilatuloille
 • 3 analogialähtöä, jotka voidaan konfiguroida 0–10 V:n lähdöiksi
 • Mahdollistaa paremman moottorin tilan seurannan verrattuna sisäänrakennettuun ETR-toimintoon ja termostoriliitäntään
 • Suojaa moottoria ylikuumenemiselta
 • ATEX-hyväksytty käytettäväksi Ex d- ja Ex e -moottorien kanssa (EX e vain FC302)
 • Käyttää Safe Stop -turvapysäytystoimintoa, joka on hyväksytty SIL 2 IEC 61508 -standardin mukaisesti
 • Suojaa moottoria ylikuumenemiselta valvomalla laakereiden ja käämien lämpötilaa moottorissa
 • Kolme itsehavaitsevaa anturisisääntuloa 2- tai 3-johtimisille PT100/PT1000-antureille
 • Yksi ylimääräinen analogiatulo 4–20 mA
 • Helpottaa vika-analyysiä kehittyneen tietolokitoiminnon avulla
 • Tukee ennakoivia ja ehkäiseviä ylläpitotoimintoja
 • Lisää aika- ja päivämääräleiman tapahtumiin
 • Sisältää varmistuspariston
 • Helppo kiinnittää
 • Laajentavat Safe Torque Off (STO) -toimintoa, joka on integroitu vakiona VLT® AutomationDriveen. Käytä turvallista pysäytystä (Safe Stop 1, SS1) hallittuun pysähtymiseen ennen vääntömomentin poistamista. Käytä turvallisesti rajoitettu nopeus (Safely Limited Speed, SLS) -toimintoa sen valvomiseen, ylittyykö tietty nopeus.
 • Toimintoja voidaan käyttää PL d:hen asti EN ISO 13849-1 -standardin ja SIL 2:een asti IEC 61508 -standardin mukaisesti.
 • Muita standardien mukaisia turvallisuustoimintoja
 • Ulkoisten turvallisuuslaitteiden vaihto
 • Pienemmät tilavaatimukset
 • 2 turvallista ohjelmoitavaa tuloa
 • 1 turvallinen lähtö (T37:lle)
 • Helpompi koneen sertifiointi
 • Taajuusmuuttajaan voidaan syöttää virtaa jatkuvasti.
 • Turvallinen LCP-kopiointi
 • Dynaaminen käyttöönottoraportti
 • TTL (MCB 150)- tai HTL (MCB 151) -enkooderi nopeuden takaisinkytkentänä
 • Mahdollistaa Safe Torque Off (STO) -toiminnon aktivoimisen PROFIsafe-kenttäväylän kautta yhdistettynä VLT® PROFINET MCA 120 -kenttäväyläoptioon. Se parantaa joustavuutta liittämällä turvallisuuslaitteita ratkaisun sisällä.
 • Turvallisuustoiminnot on toteutettu EN IEC 61800-5-2 -standardin mukaisesti.
 • Tukee PROFIsafe-toiminnallisuutta, jolla VLT® AutomationDriven integroitujen turvallisuustoimintojen aktivointi on mahdollista mistä tahansa PROFIsafe-isäntäkoneesta, EN IEC 61508- ja EN IEC 62061 -standardien mukaiselle turvallisuuden eheystasolle (Safety Integrity Level, SIL) 2 asti sekä EN ISO 13849-1 -standardin mukaiselle suorituskykytasolle (Performance Level, PL) d, kategoriaan 3 asti.
 • PROFIsafe-laite (yhdistettynä MCA 120:een)
 • Ulkoisten turvallisuuslaitteiden vaihto
 • 2 turvallista ohjelmoitavaa tuloa
 • Turvallinen LCP-kopiointi
 • Dynaaminen käyttöönottoraportti
 • Helppo asentaa
 • Päivittää sisäänrakennetun kaskadiohjauksen käyttämään useampia pumppuja ja tehokkaampaa pumpun ohjausta isäntä-/seuraajaohjaustilassa
 • Enintään 6 pumppua tavallisessa kaskadiasetuksessa
 • Enintään 5 pumppua isäntä-/seuraaja-asetuksessa
 • Katso tekniset tiedot kohdasta VLT® Relay Option MCB 105
 • Lisätulot/-lähdöt parantavat joustavuutta.
 • 7 digitaalituloa
 • 2 analogialähtöä
 • 4 SDPT-relettä
 • NAMUR-suositusten mukainen
 • Galvaaninen erotus