Taajuusmuuttajan ohjaaminen kenttäväylän kautta pienentää järjestelmän kustannuksia, nopeuttaa ja tehostaa tiedonsiirtoa ja mahdollistaa yksinkertaisemman käyttöliittymän.

Lataa kenttäväyläratkaisujen esite

 • Mahdollistaa laajan yhteensopivuuden, korkean käytettävyysasteen, tuen kaikille tärkeimmille PLC-toimittajille ja yhteensopivuuden myöhempien versioiden kanssa 
 • Nopea ja tehokas tiedonsiirto, yksinkertainen asennus, pitkälle kehitetyt diagnoosi- ja parametrisointitoiminnot sekä automaattinen prosessidatan konfigurointi GSD-tiedoston avulla
 • Jaksottainen parametrisointi käyttämällä PROFIBUS DP-V1:tä, PROFIdrivea tai Danfossin FC-profiilin laitteita, PROFIBUS DP-V1, Master Class 1 ja 2
 • Edistyksellisen Producer/Consumer-teknologian ansiosta tiedonkäsittely on luotettavaa ja tehokasta.
 • ODVA:n taajuusmuuttajaprofiili, jota tuetaan käyttäen I/O-instanssia 20/70.21/71 varmistaa yhteensopivuuden nykyisten järjestelmien kanssa.
 • ODVA:n vahvan yhdenmukaisuuden testausperiaatteet varmistavat, että tuotteet toimivat keskenään.
 • Standardisoitu käsittely ja yhteentoimivuus tuovat lisäjoustoa ja alentavat kustannuksia.
 • VLT® AutomationDriven VLT® CANOpen MCA 105 -optio mahdollistaa nopean pääsyn sekä taajuusmuuttajan ohjaus- ja tilatietoihin (PDO-tiedonsiirto) että jaksottaisten tietojen kautta kaikkiin parametreihin (SDO-tiedonsiirto).
 • Yhteentoimivuus on taattu niin, että optiossa on käytössä taajuusmuuttajan DSP402 AC profiili.
 • Täydellinen elektroninen jäähdytys- ja ohjausjärjestelmä jäähdytysratkaisujen valvontaan ja ohjaukseen
 • Yksinkertainen liitäntä ADAP-KOOL® Lon -verkkoon – kun olet syöttänyt verkko-osoitteen, näppäile huoltokoodi, joka käynnistää automaattisen konfigurointiprosessin.
 • Rakennusautomaatioon kehitettynä se mahdollistaa tiedonsiirron saman järjestelmän yksittäisten laitteiden välillä (Peer-to-Peer) ja parantaa ohjauksen hajauttamismahdollisuuksia.
 • Ei tarvetta pääyksikölle (master-follower)
 • Yksiköt vastaanottavat signaalit suoraan
 • Tukee vapaan topologian Echelon-liitäntää (joustava kaapelointi ja asennus)
 • Tukee sulautettuja I/O-pisteitä ja I/O-optioita (hajautettujen I/O-pisteiden helppo implementointi)
 • Anturin signaalit voidaan siirtää nopeasti toiseen ohjaimeen väyläkaapeleiden avulla.
 • Sertifioitu yhteensopivaksi LonMark ver. 3.4:n määritysten kanssa
 • VLT® BACnet/IP MCA 125 -optio optimoi VLT® HVAC -taajuusmuuttajan toimimaan yhdessä rakennusten hallintajärjestelmän (BMS) kanssa BACnet/IP-protokollaa käyttämällä tai toimimalla BACnet Ethernetissä.
 • Optiossa on kaksi Ethernet-liitintä, mikä mahdollistaa ketjutuskokoonpanon ilman ulkoisia kytkimiä. VLT® BACnet/IP MCA 125:n avulla on helppo hallita tai seurata tyypillisissä HVAC-sovelluksissa tarvittavia valvontapisteitä kokonaiskustannuksia vähentäen.
 • Vakiotoimintojen lisäksi optiossa on:
  • COV (Change Of Value)
  • Luku-/kirjoitusominaisuudet
  • Hälytys-/varoitusilmoitukset
  • PID Loop object
  • Segmentoitu tiedonsiirto
  • Trendit
 • BACnet-protokolla on kansainvälinen protokolla, joka integroi tehokkaasti kaikki rakennusautomaatiolaitteiden osat, käyttölaitetasolta rakennuksen automaatiojärjestelmään.
 • BACnet-option avulla on mahdollista lukea kaikki analogia- ja digitaalitulot ja ohjata kaikkia VLT® HVAC Driven analogia- ja digitaalilähtöjä.
 • Kaikkia tuloja ja lähtöjä voidaan käyttää erillään taajuusmuuttajan toiminnoista, ja siksi I/O-pisteet ovat etäohjattavissa:
  • COV (Change of Value)
  • Reaaliaikakellon synkronointi BACnet-väylän kautta
  • Luku-/kirjoitusominaisuudet
  • Hälytysten ja varoitusten käsittely
 • PROFIBUS-optioiden erikoisversio, joka muuttaa VLT® 3000:n komentoja VLT® AutomationDriveen sopiviksi
 • VLT® 3000 voidaan vaihtaa VLT® AutomationDriveen tai olemassa olevaa järjestelmää voidaan laajentaa ilman kallista PLC-ohjelman vaihtoa.
 • Päivittäessä eri kenttäväylään asennettu muunnin on helppo irrottaa ja vaihtaa toiseen optioon. Tämä turvaa investoinnin joustavuudesta tinkimättä.
 • PROFIBUS-optioiden erikoisversio, joka muuttaa VLT® 5000:n komentoja VLT® AutomationDriveen sopiviksi
 • VLT® 5000 voidaan vaihtaa VLT® AutomationDriveen tai olemassa olevaa järjestelmää voidaan laajentaa ilman kallista PLC-ohjelman vaihtoa.
 • Päivittäessä eri kenttäväylään asennettu muunnin on helppo irrottaa ja vaihtaa toiseen optioon. Tämä turvaa investoinnin joustavuudesta tinkimättä. Optio tukee DPV1:ä.
 • Yhdistää ainutlaatuisella tavalla korkeimman suorituskyvyn ja mahdollisimman suuren avoimuuden. Optio on suunniteltu niin, että useita VLT® PROFIBUS MCA 101:n ominaisuuksia voidaan käyttää uudestaan, mikä minimoi käyttäjän työmäärän PROFINET-sovellukseen siirryttäessä ja turvaa PLC-ohjelmaan tehdyn investoinnin.
 • Samat PPO-tyypit kuin MCA 101 PROFIBUS -väylässä helpottavat PROFINET-sovellukseen siirtymistä.
 • Sisäänrakennettu verkkopalvelin etädiagnoosia ja taajuusmuuttajan vakioparametrien lukemista varten
 • MRP-tuki
 • DP-V1-diagnostiikan tuki mahdollistaa helpon, nopean ja standardisoidun varoitus- ja vikatietojen käsittelyn PLC:llä, mikä parantaa järjestelmän kaistanleveyttä.
 • PROFISAFE-ratkaisun tuki MCB 152 -optioon yhdistettynä
 • Toteutus yhdenmukaisuusluokan B mukaisesti
 • Ethernet on tulevaisuuden standardi tiedonsiirrolle tehdasympäristöissä.
 • Se perustuu uusimpaan teollisuuden käyttöön tarkoitettuun teknologiaan ja täyttää kaikkein tiukimmatkin vaatimukset. EtherNet/IP laajentaa kaupallisesti saatavissa olevan Ethernetin yleisen teollisen protokollan (Common Industrial Protocol, CIP™) käyttöön. Sama ylemmän tason protokolla ja objektiluokka kuin DeviceNetissä.
 • MCA 121 tarjoaa edistyneitä toimintoja, kuten:
  • Sisäänrakennettu suuren suorituskyvyn kytkin, joka mahdollistaa linja-topologian ja poistaa ulkoisten kytkinten tarpeen
  • Device Level Ring (DLR) -topologia parantaa järjestelmän käytettävyyttä
  • Perustana CIP™, mahdollistaa PLC-ohjelman uudelleenkäytön siirryttäessä DeviceNetistä EtherNet/IP:hen
  • Sisäänrakennettu verkkopalvelin etädiagnoosia ja taajuusmuuttajan vakioparametrien lukemista varten
  • Sähköposti-ilmoitus mahdollistaa nopean pääsyn varoitus- ja hälytystietoihin
  • Unicast- ja Multicast-tiedonsiirto parantaa verkon käyttöä
  • Täyttää uusimman standardin ODVA:n sertifioinnin mukaisesti
 • Modbus TCP on ensimmäinen teollinen Ethernet-pohjainen automaatioprotokolla
 • Yhdistää Modbus TCP -pohjaisiin verkkoihin. Se pystyy käsittelemään 5 ms:n liitäntävälin molempiin suuntiin ja on näin ollen yksi markkinoiden nopeimmista Modbus TCP -laitteista. Isäntäredundanssia varten optiossa on jännitteellinen vaihto kahden isännän välillä.
 • Muut ominaisuudet:
  • Sisäänrakennettu verkkopalvelin etädiagnoosille ja taajuusmuuttajan vakioparametrien lukeminen
  • Sähköposti-ilmoitukset voidaan määrittää sähköpostiviestin lähettämiseen yhdelle tai useammalle vastaanottajalle, jos tietty varoitus tai hälytys annetaan tai kuitataan.
  • Dual Master PLC -yhteys redundanssin varmistamiseksi
 • Edustaa kenttäväylän toista sukupolvea. Teollisen Ethernetin suuren bittinopeuden ansiosta automaatiomaailman IT-tekniikoiden täysi hyöty on nyt tehdasmaailman saatavilla.
 • Se mahdollistaa suorituskykyiset reaaliaika- ja synkronointitoiminnot. CANopen-pohjaisten tiedonsiirtomalliensa, verkon hallintansa ja laitteen kuvausmallinsa ansiosta tekniikka tarjoaa paljon muutakin kuin vain nopean tiedonsiirtoverkon.
 • Täydellinen ratkaisu:
  • Dynaamiseen liikkeenohjaussovellukseen
  • Materiaalien käsittelyyn
  • Synkronointi- ja paikannussovelluksiin
 • Tarjoaa liitäntämahdollisuuden EtherCAT-pohjaisiin verkkoihin EtherCAT-protokollan avulla
 • Hoitaa EtherCAT-väylätiedonsiirtoa täydellä nopeudella ja liitäntää taajuusmuuttajaan 4 ms:n välein molempiin suuntiin. Näin MCA 124 toimii alhaisen suorituskyvyn verkoista servosovelluksiin asti.
 • EoE Ethernet over EtherCAT -tuki
 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) sisäänrakennetun verkkoselaimen kautta tehtävään vianmääritykseen
 • CoE:llä (CAN Over Ethernet) pääsy taajuusmuuttajan parametreihin
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) sähköposti-ilmoituksiin
 • TCP/IP huolehtii helposta pääsystä taajuusmuuttajan konfigurointitietoihin MCT 10 -työkalusta
 • Muuttaa VLT® 5000:n komennot (I/O-instanssit ja välilliset viestit) VLT® AutomationDriveen, mikä tarkoittaa, että VLT® 5000 voidaan vaihtaa VLT® AutomationDriveen tai järjestelmää voidaan laajentaa ilman kallista PLC-ohjelman vaihtoa.
 • Kun myöhemmin päivitetään eri kenttäväylään, asennettu muunnin voidaan helposti irrottaa ja vaihtaa toiseen optioon. Tämä turvaa investoinnin joustavuudesta tinkimättä.