VACON® Toiminnalliset laajennukset

Toiminnalliset laajennukset tekevät taajuusmuuttajasta joustavamman laajentamalla tulo- ja lähtöliitäntöjä ja tarjoamalla erilliset liitäntämahdollisuudet lukuisille eri takaisinkytkentälaitteille.

Lataa optiovalikoima
 • Mahdollistaa VACON® 100 -tuotteeseen Safe Torque Off (STO) -turvatoiminnon. Optiokorttiin sisältyy myös ATEX-termistoritulo, joka suojaa moottorin ylikuumenemiselta silloin, kun moottori on ATEX-ympäristössä. Lisäksi käytettävissä on yksi relelähtö STO-toiminnosta ilmoittamiseen.
 • Safe Torque Off (STO) SIL3:een asti käyttäen kahta erillistä digitaalista tulokanavaa
 • ATEX-termistoritulo
 • Yksi relelähtö STO-toiminnolle
 • Paikka: E
 • Mahdollistaa VACON® NXP -tuotteeseen Safe Torque Off (STO) -turvatoiminnon. Lisäkorttiin sisältyy myös ATEX-termistoritulo, joka suojaa moottorin ylikuumenemiselta silloin, kun moottori on ATEX-ympäristössä. Lisäksi lisäkortissa on kaksi relelähtöä.
 • Safe Torque Off (STO) SIL2:een asti, PL d, kategoria 3, käyttäen kahta erillistä digitaalista tulokanavaa
 • ATEX-termistoritulo
 • 1 NO-relelähtö
 • 1 NO/NC-relelähtö
 • Paikka: B
 • Mahdollistaa erilaisten tulo- ja lähtösignaalien käytön VACON® NXS- ja VACON® NXP -taajuusmuuttajien ohjauksessa
 • 6 digitaalituloa, 24 V DC
 • 1 avoin kollektori -digitaalilähtö
 • 2 analogiatuloa (0...10 V tai -10...+10 V tai 0...20 mA)
 • 1 analogialähtö (0...10 V tai 0...20 mA)
 • Ohjearvo +10V DC
 • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
 • Paikka: A
 • Tarjoaa kaksi relelähtösignaalia VACON® NXS- ja VACON® NXP -tuotteisiin
 • 2 kpl NO/NC-relelähtöä
 • Paikka: B
 • Tarjoaa kaksi relelähtösignaalia ja termistoritulon VACON® NXS- ja VACON® NXP -tuotteiden ylikuumenemissuojaukseen
 • 1 NO/NC-relelähtö
 • 1 NO-relelähtö
 • 1 PTC-termistoritulo
 • Paikka: B
 • Käytetään VACON® NXP -tuotteiden yhdistämiseen TTL- ja TTL(R)-tyyppisiin pulssi-/inkrementaalisiin enkoodereihin, jotka täyttävät RS422-vaatimuksen
 • Differentiaalisignaalit A+, A-, B+, B-, Z+ ja Z-
 • 1 tarkennetulo, jota käytetään Z-pulssin jäljittämiseen
 • 1 nopea digitaalitulo, jota käytetään erittäin lyhyiden pulssien jäljittämiseen
 • Valittavissa oleva enkooderin syöttöjännite +5/+15/+24 V
 • Paikka: C
 • Käytetään VACON® NXP -tuotteiden yhdistämiseen HTL-tyyppisiin pulssi-/inkrementaalisiin enkoodereihin
 • Differentiaalisignaalit A+, A-, B+, B-, Z+ ja Z-
 • 1 tarkennetulo, jota käytetään Z-pulssin jäljittämiseen
 • 1 nopea digitaalitulo, jota käytetään erittäin lyhyiden pulssien jäljittämiseen
 • Valittavissa oleva enkooderin syöttöjännite +5/+15/+24 V
 • Paikka: C
 • Käytetään kahden HTL-tyyppisen pulssi-/inkrementaalisen enkooderin yhdistämiseen VACON® NXP -tuotteeseen
 • Differentiaalisignaalit A+, A-, B+, B-, Z+ ja Z-
 • 1 tarkennetulo, jota käytetään Z-pulssin jäljittämiseen
 • 1 nopea digitaalitulo, jota käytetään erittäin lyhyiden pulssien jäljittämiseen
 • Valittavissa oleva enkooderin syöttöjännite +15/+24 V
 • Paikka: C
 • Mahdollistaa erilaisten tulo- ja lähtösignaalien käytön VACON® NXS- ja VACON® NXP -taajuusmuuttajien ohjauksessa. Se vastaa OPTA1-laajennusta, paitsi että OPTA8:ssa analogiatulot ja -lähdöt on erotettu galvaanisesti.
 • 6 digitaalituloa, 24 V DC
 • 1 avoin kollektori -digitaalilähtö
 • 2 analogiatuloa (0...10 V tai -10...+10 V tai 0...20 mA)
 • 1 analogialähtö (0...10 V tai 0...20 mA)
 • Ohjearvo +10V DC
 • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
 • Paikka: A
 • Mahdollistaa erilaisten tulo- ja lähtösignaalien käytön VACON® NXS- ja VACON® NXP -taajuusmuuttajien ohjauksessa. Se vastaa OPTA1-laajennusta, paitsi että OPTA9:ssä liitinten poikkipinta-ala on 2,5 mm2.
 • 6 digitaalituloa, 24 V DC
 • 1 avoin kollektori -digitaalilähtö
 • 2 analogiatuloa (0...10 V tai -10...+10 V tai 0...20 mA)
 • 1 analogialähtö (0...10 V tai 0...20 mA)
 • Ohjearvo +10V DC
 • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
 • Paikka: A
 • Mahdollistaa erilaisten tulo- ja lähtösignaalien käytön VACON® NXL -taajuusmuuttajien ohjauksessa
 • 3 digitaalituloa, 24 V DC
 • 1 avoin kollektori -digitaalilähtö
 • 1 NO-relelähtö
 • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
 • Paikka: E
 • Käytetään HTL-tyyppisten pulssi-/inkrementaalisten enkooderien yhdistämiseen VACON® NXP -tuotteisiin
 • Optiokortista lähetetään myös enkooderin suuntasignaali ja pulssilähtösignaali, joka saadaan jakamalla enkooderin tulopulssit.
 • Differentiaalisignaalit A+, A-, B+, B-, Z+ ja Z-
 • 1 digitaalilähtö enkooderin ohjaamiseen
 • 1 digitaalilähtö enkooderin lähtöön, ohjelmoitava jakaja
 • Valittavissa oleva enkooderin syöttöjännite +15/+24 V
 • Paikka: C
 • Mahdollistaa erilaisten tulo- ja lähtösignaalien käytön VACON® NXL -taajuusmuuttajien ohjauksessa
 • 3 digitaalituloa, 24 V DC
 • 1 PTC-termistoritulo
 • 1 NO-relelähtö
 • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
 • Paikka: E
 • Käytetään sini-/kosinityyppisten inkrementtienkoodereiden yhdistämiseen VACON® NXP -tuotteeseen
 • Differentiaalisignaalit SIN+, SIN-, COS+, COS-, R+ ja R- (1 voltti huipusta huippuun)
 • Valittavissa oleva enkooderin syöttöjännite +5/+15/+24 V
 • Paikka: C
 • Mahdollistaa erilaisten tulo- ja lähtösignaalien käytön VACON® NXS- ja VACON® NXP -taajuusmuuttajien ohjauksessa
 • 6 digitaalituloa, 42...240 V AC
 • 1 avoin kollektori -digitaalilähtö
 • 1 analogiatulo 0...10 V
 • 1 analogiatulo -10...+10 V
 • 1 analogialähtö 0...10 V
 • 1 analogialähtö 0...20 mA
 • +15 V:n tasajännitelähtö
 • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
 • Paikka: A
 • Mahdollistaa erilaisten tulo- ja lähtösignaalien käytön VACON® NXP -taajuusmuuttajien ohjauksessa
 • 6 galvaanisesti erotettua digitaalituloa, 24 V DC
 • 2 analogiatuloa (0...10 V tai -10...+10 V tai 0...20 mA)
 • 2 analogialähtöä (0...10 V tai -10...+10 V tai 0...20 mA)
 • Ohjearvo +10 V DC ja -10 V DC
 • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
 • Paikka: A
 • Antaa lisää digitaalitulo- ja/tai digitaalilähtösignaaleja VACON®-taajuusmuuttajille. Voidaan käyttää VACON® NX -tuotteissa sekä myös VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotesarjoissa
 • 6 konfiguroitavaa digitaalista tulo-/lähtösignaalia
 • 0...24 V DC kun konfiguroitu tuloksi
 • Avoin kollektori kun konfiguroitu lähdöksi
 • Signaalityyppi valitaan pistikkeellä
 • +24 V:n tasajännitelähtö
 • VACON®NXS/NXP:n paikat BCDE
 • VACON®NXL:n paikat: E
 • VACON® 100:n paikat: CDE
 • VACON® 20:n paikat: E
 • Antaa lisää relelähtösignaaleja ja termistoritulon VACON®-taajuusmuuttajille. Voidaan käyttää VACON® NX -tuotteissa sekä myös VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotesarjoissa
 • 1 NO-relelähtö
 • 1 NO/NC-relelähtö
 • 1 PTC-termistoritulo
 • VACON® NXS/NXP:n paikat: BCDE
 • VACON® NXL:n paikat: E
 • VACON® 100:n paikat: CDE
 • VACON® 20:n paikat: E
 • Mahdollistaa yhden analogiatulosignaalin ja kaksi analogialähtösignaalia VACON®-taajuusmuuttajiin. Voidaan käyttää VACON® NX -tuotteissa sekä myös VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotesarjoissa
 • 1 galvaanisesti erotettu analogiatulo (0...20 mA)
 • 2 galvaanisesti erotettua analogialähtöä (0...20 mA)
 • +24 V:n tasajännitelähtö
 • VACON® NXS/NXP:n paikat: BCDE
 • VACON® NXL:n paikat: E
 • VACON® 100:n paikat: CDE
 • VACON® 20:n paikat: E
 • Antaa kolme ylimääräistä relelähtösignaalia VACON®-taajuusmuuttajille. Voidaan käyttää VACON® NX -tuotteissa sekä myös VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotesarjoissa
 • 3 NO-relelähtöä
 • VACON® NXS/NXP:n paikat: BCDE
 • VACON® NXL:n paikat: E
 • VACON® 100:n paikat: CDE
 • VACON® 20:n paikat: E
 • Tuo VACON® NXS- ja VACON® NXP -taajuusmuuttajiin kolme lämpötilanmittauskanavaa
 • 2 PT100-anturituloa (3-johtimista)
 • Mittauskanava 3 mahdollistaa 1‒3 anturia sarjaan
 • Mittausalue -30…+200 °C
 • Uusiin asennuksiin suositellaan lisäkorttia OPTBH
 • VACON® NXS/NXP:n paikat: BCDE
 • Mahdollistaa viisi suurijännitteistä digitaalituloa ja yhden relelähdön VACON®-taajuusmuuttajiin. Voidaan käyttää VACON® NX -tuotteissa sekä myös VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotesarjoissa
 • 5 digitaalituloa, 42…240 V AC
 • 1 NO-relelähtö
 • VACON® NXS/NXP:n paikat: BCDE
 • VACON® NXL:n paikat: E
 • VACON® 100:n paikat: CDE
 • VACON® 20:n paikat: E
 • Mahdollistaa nopeuden takaisinkytkennän EnDat 2 -enkooderista VACON® NXP -taajuusmuuttajaan. Käytä EnDat-liitäntää akselin absoluuttisen sijainnin lukemiseen. Optiokortti lähettää RS422-vaatimusten mukaisen simuloidun enkooderisignaalin.
 • Moottorin takaisinkytketty ohjaus (closed loop) edellyttää, että sin/cos-signaalit ovat saatavilla.
 • Absoluuttinen enkooderi Endat 2 -protokollalla
 • DATA-, CLOCK- ja sin/cos (1 Vpp) -tulo
 • Valittavissa oleva enkooderin syöttöjännite +5/+12/+15 V
 • 2 nopeaa digitaalituloa lyhyiden pulssien jäljittämiseen
 • Lähtöjen A+, A-, B+ ja B- inkrementaaliset signaalit RS422-vaatimusten mukaan
 • Paikka: C
 • Asiakas voi päivittää optiokortin laiteohjelmiston VACON® NCLoadin avulla
 • Mahdollistaa nopeuden takaisinkytkennän VACON® NXP -taajuusmuuttajaan resolverista. Kortissa on simuloitu pulssienkooderilähtö.
 • Konfiguroitava magnetointisignaalin taajuus, 2‒20 kHz
 • Differentiaaliset sin/cos-takaisinkytkentäsignaalit
 • Differentiaalinen HTL:n lukitustulo sijaintitietojen merkintää varten
 • Differentiaalinen HTL-enkooderitulo (A-, B- ja Z-signaalit)
 • Differentiaalinen HTL-simuloitu enkooderilähtö (A-, B- ja Z-signaalit)
 • Paikka: C
 • Mahdollistaa nopeuden takaisinkytkennän VACON® NXP -tuotteeseen EnDat 2.1 -enkooderista. Käytä EnDat-liitäntää akselin absoluuttisen sijainnin lukemiseen.
 • Moottorin takaisinkytketty ohjaus (closed loop) edellyttää, että sin/cos-signaalit ovat saatavilla.
 • EnDat 2.1 -protokollan tuki
 • SSI- ja SSI Multiple -lähetysprotokollien tuki
 • BiSS C -yksisuuntaisen protokollan tuki
 • Differentiaalisignaalit DATA+, DATA-, CLOCK+ ja CLOCK-
 • Differentiaalisignaalit SIN+, SIN-, COS+ ja COS- (1 voltti huipusta huippuun)
 • Valittavissa oleva enkooderin syöttöjännite +5/+12/+15 V
 • Paikka: C
 • Asiakas voi päivittää optiokortin laiteohjelmiston VACON® NCLoadin avulla
 • Antaa lisää lähtösignaaleja VACON®-taajuusmuuttajille. Voidaan käyttää VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotesarjoissa
 • 1 avoin kollektori -digitaalilähtö
 • 1 analogialähtö (0...10 V tai 0...20 mA)
 • 1 NO-relelähtö
 • VACON® 100:n paikat: CDE
 • VACON® 20:n paikat: E
 • Tuo VACON®-taajuusmuuttajiin kolme lämpötilanmittauskanavaa. Voidaan käyttää VACON® NXS-, VACON® NXP- ja VACON® 100 -tuotteissa
 • 3 lämpötilanmittauskanavaa
 • PT100-, PT1000-, Ni1000-, KTY84-anturin tuki
 • Mittausalue -50…+200 °C
 • Kaikki mittauskanavat tukevat 1...3 PT100-anturia sarjassa.
 • VACON® NXS/P:n paikat: BCDE
 • VACON® 100:n paikat: CDE
 • Mahdollistaa VACON® NXP -taajuusmuuttajien kytkennän valokuitukaapeleilla. Yhteyttä voidaan käyttää taajuusmuuttajien väliseen tiedonsiirtoon tai niiden rinnakkaiskytkentään, jos halutaan saavuttaa suurempi teho.
 • 2 kuituoptista paria
 • VACON® NXP:n paikat: DE
 • Mahdollistaa VACON® NXP -taajuusmuuttajien kytkennän valokuitukaapeleilla. Käytä yhteyttä taajuusmuuttajien väliseen tiedonsiirtoon tai niiden rinnankytkentään, jos halutaan saavuttaa suurempi teho. Kortissa on myös CAN-liitäntä useiden taajuusmuuttajien valvontaan, mukautettuun CAN-tiedonsiirtoon tai I/O-laajennukseen.
 • 1 kuituoptinen pari
 • Galvaanisesti erotettu CAN-liitäntä (3-napainen pistokeliitäntä)
 • IEC 61131 -sovellus CAN
 • MonitorBus
 • VACON® NXP:n paikat: DE
 • Mahdollistaa VACON® NXS- ja VACON® NXP -taajuusmuuttajien kytkennän tietokoneeseen RS232-liitännän välityksellä
 • Galvaanisesti erotettu RS232-liitäntä
 • D9-liitin
 • VACON® NXS/NXP:n paikat: DE
 • Mahdollistaa CAN-liitännän VACON® NXP -taajuusmuuttajien IEC 61131 -standardin mukaiseen käyttöön. Käytä CAN-liitäntää useiden taajuusmuuttajien valvontaan, mukautettuun CAN-tiedonsiirtoon tai I/O-laajennukseen.
 • Galvaanisesti erotettu CAN-liitäntä (3-napainen pistokeliitäntä)
 • IEC 61131 -sovellus CAN
 • MonitorBus
 • VACON® NXP:n paikat: DE
 • Tarjoaa VACON® NXP -taajuusmuuttajiin liitäntämahdollisuuden verkko-/linjajännitteen mittaamista varten. Kortti sisältää muuntajan linjajännitteen pienentämiseksi mitattavissa olevalle heilahteluvälille. Korttia käytetään AFE:n, uusiutuvan energian ja mikroverkon kaltaisissa sovelluksissa.
 • Linjajännite ja taajuuden mittaus
 • Ulkoinen jännitteenmuunnin 1:60
 • 380…690 V:n AC-tulojännite
 • VACON® NXP:n paikat: C
 • Mahdollistaa relelähdöt VACON® 100 HVAC -tuotteisiin vanhojen ohjauskorttien avulla
 • Yhteensopiva 70CVB01015- ja 70CVB01418-ohjauskorttien kanssa
 • 2 NO/NC-relelähtöä
 • 1 NO-relelähtö
 • Mahdollistaa relelähdöt ja termistoritulon VACON® 100 HVAC -tuotteisiin vanhojen ohjauskorttien avulla
 • Yhteensopiva 70CVB01015- ja 70CVB01418-ohjauskorttien kanssa
 • 2 NO/NC-relelähtöä
 • 1 PTC-termistoritulo
 • Mahdollistaa erilaisten tulo-/lähtösignaalien ja RS485-liitännän käytön VACON® 100- ja VACON® 100 FLOW -tuotteissa. Myös VACON® 100 HVAC -tuotteet, joissa on uusi ohjauskortti, tukevat tätä I/O-korttia.
 • Yhteensopiva 70CVB01582-ohjauskortin kanssa
 • 6 kpl 0…24 V:n digitaalituloa
 • 2 analogiatuloa (0…10 V tai 0…20 mA)
 • 1 analogialähtö (0...10 V tai 0...20 mA)
 • 2 NO/NC-relelähtöä
 • 1 NO-relelähtö
 • +10 V:n tasavirtalähteen ohjejännite
 • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
 • RS485-liitäntä kenttäväylään
 • Mahdollistaa erilaisten tulo-/lähtösignaalien ja RS485-liitännän käytön VACON® 100- ja VACON® 100 FLOW -tuotteissa. Myös VACON® 100 HVAC -tuotteet, joissa on uusi ohjauskortti, tukevat tätä I/O-korttia.
 • Yhteensopiva 70CVB01582-ohjauskortin kanssa
 • 6 digitaalituloa, 0...24 V
 • 2 analogiatuloa (0…10 V tai 0…20 mA)
 • 1 analogialähtö (0...10 V tai 0...20 mA)
 • 2 NO/NC-relelähtöä
 • 1 PTC-termistoritulo
 • +10 V:n tasavirtalähteen ohjejännite
 • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
 • RS485-liitäntä kenttäväylään
 • Lisää toiminnan turvallisuutta VACON® NXP -tuoteperheessä
 • Turvallisen pysäytyksen toiminnot: SS1 – Turvallinen pysäytys 1, SS2 – Turvallinen pysäytys 2, SQS – Turvallinen pikapysäytys, SBC – Turvallinen jarrun ohjaus, SOS – Turvallinen toiminnan pysäytys
 • Turvallisen nopeuden toiminnot: SLS – Turvallisesti rajoitettu nopeus, SMS – Turvallinen suurin nopeus, SSR – Turvallinen nopeusalue, SSM – Turvallisuusnopeusvalvonta
 • Pulssianturintulo: Lähestymiskytkin
 • PROFISAFE (vaatimuksena OPTE3/OPTE5)
 • Paikka: D
 • Lisää toiminnan turvallisuutta VACON® NXP -tuoteperheessä
 • Turvallisen pysäytyksen toiminnot: SS1 – Turvallinen pysäytys 1, SS2 – Turvallinen pysäytys 2, SQS – Turvallinen pikapysäytys, SBC – Turvallinen jarrun ohjaus, SOS – Turvallinen toiminnan pysäytys
 • Turvallisen nopeuden toiminnot: SLS – Turvallisesti rajoitettu nopeus, SMS – Turvallinen suurin nopeus, SSR – Turvallinen nopeusalue, SSM – Turvallisuusnopeusvalvonta
 • Pulssianturintulo: Lähestymiskytkin, HTL/TTL
 • PROFISAFE (vaatimuksena OPTE3/OPTE5)
 • Paikka: D
 • Lisää toiminnan turvallisuutta VACON® NXP -tuoteperheessä
 • Turvallisen pysäytyksen toiminnot: SS1 – Turvallinen pysäytys 1, SS2 – Turvallinen pysäytys 2, SQS – Turvallinen pikapysäytys, SBC – Turvallinen jarrun ohjaus, SOS – Turvallinen toiminnan pysäytys
 • Turvallisen nopeuden toiminnot: SLS – Turvallisesti rajoitettu nopeus, SMS – Turvallinen suurin nopeus, SSR – Turvallinen nopeusalue, SSM – Turvallisuusnopeusvalvonta
 • Pulssianturintulo: Lähestymiskytkin, SIN/COS
 • PROFISAFE (vaatimuksena OPTE3/OPTE5)
 • Paikka: D