iC7-suodattimet

 • Yleiskatsaus
 • Asiakirjat

Käytä suodattimia järjestelmän harmonisen suorituskyvyn optimointiin, moottorin suojauksen varmistamiseen tai käyttöön suojaamattomilla kaapeleilla. Suodattimet vaimentavat harmonisia virtoja tai kompensoivat taajuusmuuttajan harmonisia vaikutuksia muille laitteille. Ne takaavat taajuusmuuttajien parhaan mahdollisen luotettavuuden ja tehokkuuden järjestelmäkokoonpanoissa, joissa tehon laatu on korkea prioriteetti. 

Käytä MyDrive® Harmonics -verkkotyökalua harmonisten yliaaltojen suodatuksen vaatimusten määrittämiseen ja parhaiden ratkaisujen löytämiseen.

Tämä Advanced Passive Harmonic Filter -yliaaltosuodatin optimoi harmonisen suorituskyvyn iC7-taajuusmuuttajissa teholuokkaan 480 A saakka. Suuremmissa teholuokissa käytetään suodattimien rinnankytkentää. Saatavilla kaksi versiota: THDi-tasot 10 % tai pienempi ja 5 % tai pienempi. Passiivinen harmonisten virtojen ratkaisu tarjoaa parhaan mahdollisen energiatehokkuuden osakuormitussovelluksessa ja on tehokkaampi kuin useimmat AFE-pohjaiset ratkaisut.

Edut

 • Vaimentaa harmonisia virtoja vähintään THDi 10 % tai 5 % -vaatimusten täyttämiseksi
 • Parantaa tehon laatua ja varmistaa maksimaalisen käyttöajan
 • Varmistaa yhdenmukaisuuden IEEE 519-2022 -standardin kanssa iC7-taajuusmuuttajan kanssa asennettuna

Hae tuotekaupasta

Advanced Harmonic Filter OF7P2

LC-suodatin AFE- ja Grid Converter -taajuusmuuttajiin regeneratiivisissa ja low-harmonic-käyttökohteissa. ​

Kun käyttökohteessa edellytetään regeneratiivista tai low-harmonic-toiminnallisuutta, LC- tai LCL-suodatin asennetaan tehonsyötön ja taajuusmuuttajan väliin. Yhdessä AFE:n tai Grid Converterin kanssa tämä suodatin varmistaa tehon laadun ja minimoi sähköverkon häiriöt. Kun kullakin taajuusmuuttajalla on oma syöttömuuntaja, LC-suodatin on oikea valinta. ​

Edut

 • Varmistaa oikean tehon laadun ​
 • Minimoi sähköverkon häiriöt​
 • Yhdistää optimaalisesti kondensaattorin ja induktorin aaltomuotoa tasoittavia ominaisuuksia

Hae tuotekaupasta

LC-suodatin OF7Z1

Käytä LC-suodatinta OF7Z1 yhdessä L-suodattimen OF7Z5 kanssa nestejäähdytteisissä sovelluksissa, jotka edellyttävät LCL-suodatinta. Älä käytä tätä L-suodatinta yksinään. ​

Edut

 • Mahdollistaa LCL-suodattimen optimaalisen suorituskyvyn​
 • Minimoi harmonisen särön verkossa​
 • Soveltuu regeneratiivisiin ja low-harmonic-käyttökohteisiin

Hae tuotekaupasta

L-suodatin OF7Z5

LCL-suodatin ilmajäähdytteisiin AFE- ja Grid Converter -taajuusmuuttajamoduuleihin regeneratiivisissa ja low-harmonic -käyttökohteissa. Kun käyttökohteessa edellytetään regeneratiivista tai low-harmonic-toiminnallisuutta, AFE-moduuli yhdessä erityisen LCL-suodattimen kanssa on oikea valinta. Yhdessä AFE:n tai sähköverkon muuttajan kanssa tämä suodatin varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja minimoi sähköverkon harmonisen särön. Käytä LC-suodatinta OF7Z1 yhdessä L-suodattimen OF7Z5 kanssa nestejäähdytteisissä sovelluksissa, jotka edellyttävät LCL-suodatinta. 

Edut 

 • Varmistaa taajuusmuuttajan tai tehonmuuntajan optimaalisen suorituskyvyn
 • Minimoi harmonisen särön verkossa
 • Soveltuu regeneratiivisiin ja low-harmonic-käyttökohteisiin

Hae tuotekaupasta

LCL-suodatin OF7Z3

Tämä siniaaltosuodatin tuottaa sinimuotoisen vaiheiden välisen moottorin syöttöjännitteen. Suodatin pienentää moottorin eristyksen rasitusta ja moottorin kytkentä-ääntä. Se mahdollistaa myös suojaamattomien moottorikaapeleiden käytön.

Edut

 • Mahdollistaa suojaamattomien moottorikaapeleiden käytön
  • Enint. 600 m:n suojaamaton kaapeli
  • Enint. 300 m:n suojattu kaapeli
 • Vähentää moottorin eristyksen rasitusta
 • Vähentää yhteismuotoisia virtoja
 • Vähentää kytkentätaajuudesta johtuvaa moottorin ääntä
 • Tarjoaa optimaalisen moottorin suojauksen elinkaaren pidentämiseksi
 • Vähentää moottorissa tapahtuvia häviöitä

Hae tuotekaupasta

Sine-wave Filter siniaalto-suodatin OF7S1

Asenna dU/dt-suodatin taajuusmuuttajan ja moottorin väliin poistamaan erittäin nopeita jännitemuutoksia. Moottorin liittimen vaihevälin jännite on edelleen pulssimuotoista, mutta sen dU/dt-arvot ovat pienemmät. 

Edut 

 • Pienentää dU/dt-arvoja moottorin liittimen jännitteessä
 • Suojaa moottorin eristystä vaimentamalla lähtöjännitepiikkejä
 • Vähentää vuotovirtaa ja häviöitä moottorikaapelissa ja moottorissa

Hae tuotekaupasta

dU/dt-suodatin OF7U1

Yhdistetty dU/dt- ja yhteismuodon suodatin eliminoi nopeat jännitevaihtelut ja näin pienentää moottorin eristykseen kohdistuvaa kuormitusta. Se myös vaimentaa suuritaajuista kohinaa moottorikaapelissa (suojavaippa tai suojaamaton) ja vähentää moottorin laakerivirtoja.

Edut 

 • Eliminoi nopeat jännitemuutokset moottorin eristykseen kohdistuvan kuormituksen pienentämiseksi
 • Vaimentaa moottorikaapelin suuritaajuista kohinaa
 • Pienentää moottorin laakerivirtoja

Hae tuotekaupasta

dU/dt- & CM-suodatin OF7U2

Tämä yhteismuotoinen suodatin vähentää suurtaajuusvirtoja, jotka liittyvät moottorin virtojen sähköpurkauksiin. Se vähentää tai jopa poistaa nämä sähköiset purkaukset. Tämä vähentää laakereiden kulumista, mikä pidentää niiden elinkaarta, pienentää huoltokustannuksia ja parantaa käyttöastetta. Yhteensopiva iC7-taajuusmuuttajien kanssa.

Edut

 • Pienentää suurtaajuusvirtoja
 • Vähentää laakereiden kulumista ja pidentää niiden elinkaarta
 • Pienentää huoltokustannuksia ja parantaa käytettävyyttä

Hae tuotekaupasta

Yhteismuotoinen suodatin OFXC1

DC/DC-muuttajan käyttö edellyttää DC-suodatinta DC-lähteen ja muuttajan välille virran ohjausta ja jännitteen tehostamista varten. DC/DC-suodatin tasoittaa virran ja jännitteen aaltomuotoja, jolloin ne sopivat useimpiin tasavirtalähteisiin tai kuormiin. 

Edut 

 • Tasoittaa virran ja jännitteen aaltomuotoja, jotta ne sopivat useimpiin tasavirtalähteisiin ja kuormiin
 • Tehostaa DC/DC-muuntajan jännitettä
 • Varastoi energiaa ja pienentää kuormitusvirran di/dt-kulmakerrointa. Varastoitu energia vapautetaan takaisin järjestelmään laskevalla virralla 

Hae tuotekaupasta

DC/DC-suodatin OF7D1

Yhteensopivat tuotteet

  iC7-Automation iC7-Marine iC7-Hybrid
Taajuusmuuttaja Ilmajäähdytteinen järjestelmämoduuli Nestejäähdytteinen järjestelmämoduuli Nestejäähdytteinen järjestelmämoduuli
INU AFE NFE INU AFE GC DC/DC-muuttaja
Yliaaltosuodattimet
Advanced Harmonic Filter OF7P2 X              
Tulosuodattimet
LC Filter OF7Z1 AFE -laitteelle           X X  
LCL Filter OF7Z3 AFE -laitteelle     X          

LCL Filter OFZ1 + OFZ5 AFE -laitteelle

          X X  
Lähtösuodattimet
Sine-wave Filter siniaalto-suodatin OF7S1  X              
dU/dt-suodatin OF7U1   X     X      
dU/dt ja CM Filter OF7U2         X      
Yhteismuodon suodattimet
Common-mode Filter OFXC1   X            
DC/DC-suodattimet
DC/DC-suodatin OF7D1               X

Asiakirjat

Asiakirjat
Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi
Asennusopas iC7 Advanced Harmonic Filter (AHF) englanti Useita 18 huhtik., 2023 10.5 MB .pdf
Asennusopas iC7 Sine-wave Filter_OF7S1 englanti Useita 20 huhtik., 2023 1.9 MB .pdf