Taajuusmuuttajat ammattikäytössä oleviin kompressoreihin

  • Yleiskatsaus
  • Yhteystiedot
  • Tuotteet

Kompressoriohjaus rakennusten ilmanvaihtoon ja ilmastointiin

Jäähdyttimen nopeudensäädön ansiosta painetta on mahdollista säätää jatkuvasti mittaustietoihin perustuvan todellisen tarpeen mukaan. Nopeudensäädöstä on hyötyä, kun ilmakompressoria käytetään pitkään osakuormalla. Käyttökustannukset alenevat, kun sovelluksia käytetään pienemmällä nopeudella, sillä se vähentää energiankulutusta. Järjestelmän ja itse kompressorin optimointi alentaa asennuskustannuksia.

Danfossin taajuusmuuttajat vähentävät käynnistysten ja pysäytysten määrää, mikä vähentää mekaanista kulumista. Sovelluskohtaisilla ominaisuuksilla, kuten ”resonanssin ohitus” -toiminnolla, voit helposti määrittää taajuusmuuttajalle sopivat taajuudet, joilla vältetään melu ja haittavaikutukset.

Kompressorien yhteydessä käytettäviä tuotteita ovat pehmokäynnistimet, suurtehotaajuusmuuttajat, harmoniset yliaaltojen suodattimet (AHF), joissa on sisäänrakennettu kaskadiohjaus, sekä tasavirtakäämit ja PID-ohjaimet.

Yksi jäähdytysjärjestelmän elinkaaren suurimmista kustannustekijöistä on energia. Monissa jäähdytys- ja kylmälaitesovelluksissa kapasiteetti ylittää jäähdytystarpeen johtuen kausi-, tuotemäärä- tai käyttöastevaihteluista ja tehohävikkiä aiheuttavista sähkölaitteista. Modernit, sovelluskohtaisesti suunnitellut taajuusmuuttajat, kuten Danfoss Drivesin VLT®-mallisto, mahdollistavat kapasiteetin jatkuvan mukautuksen todellisten jäähdytys- ja prosessitarpeiden mukaan. Tällöin energiankulutus vähenee huomattavasti ja käyttö- ja huoltokustannukset alenevat. 

Optimoiduissa jäähdytys- tai kylmälaitejärjestelmissä olennaista on kompressorin ja lauhdutin-/haihdutinpuhaltimen älykäs ohjaus. Tyypillisesti energiankulutuksessa voidaan saavuttaa 10–25 %:n säästöt käyttämällä Danfossin taajuusmuuttajia jäähdytyskompressorien, lauhdutinten ja haihduttimien kapasiteetin optimointiin. Tasapainottamalla kapasiteettia varsinaisen kuorman mukaan koko järjestelmän hyötysuhdekerroin (COP) paranee ja saadaan merkittäviä energiansäästöjä.

Kaskadiohjaus optimoi energiansäästöt ja alentaa käyttökustannuksia

Kaskadikonfigurointi mahdollistaa osakuorman aikana sovelluksen ja taajuusmuuttajan optimoidun toiminnan. Peruskuorman aikana on käytössä yksittäinen sovellus, kuten kompressori, jota ohjaa taajuusmuuttaja. Kun jäähdytystarve kasvaa, taajuusmuuttaja käynnistää lisäkompressoreja yksi kerrallaan. Näin varmistetaan, että laitteet toimivat niiden optimaalisella tehokkuudella, ja että koko järjestelmä hyödyntää energiaa mahdollisimman tehokkaasti.

Hyvin suunniteltu kaskadiohjaus varmistaa myös yksittäisten sovellusten mahdollisimman vähäisen kulumisen. Vuorottelemalla verkkoon kytkettyjä kompressoreita huoltohenkilöstö voi varmistaa, että kompressoreita käytetään yhtä paljon ja että ne kuluvat tasaisesti. Se pidentää laitteiden elinkaarta ja huoltovälejä, mikä alentaa kustannuksia.

Danfoss Drivesin edistyksellinen ohjain (Multi-zone pack controller) mahdollistaa tehokkaan kaskadiohjauksen ja jopa kuuden kompressorin ohjauksen. Näin voidaan vähentää energiankulutusta sekä kytkentöjen ja irtikytkentöjen määrää, vakauttaa paineita ja lämpötiloja ja vähentää kompressorin kulumista. Vastaavasti pumppukaskadiohjaus jakaa käyttötunnit tasaisesti kaikkien pumppujen kesken, jotta yksittäisten pumppujen kuluminen pysyy mahdollisimman vähäisenä.

Kylmälaitteiden termodynaaminen hyötysuhde liiketoiminta-alalla

Liiketoiminnan ja vähittäiskaupan alalla kylmälaitteita käytetään laajasti elintarvikkeiden myyntipisteissä, kuten valintamyymälöissä, automarketeissa ja lähikaupoissa. Lisäksi datakeskusten ilmastointijärjestelmät lasketaan kuuluvaksi tähän kategoriaan.

Tyypillisiä sovelluksia ovat jäähdytyskalusteet, lauhduttimet, haihduttimet ja pumput.

Luotettavuus ja termodynaaminen hyötysuhde ovat liiketoiminta-alalla käytettävien kylmälaitesovellusten tehokkuuteen eniten vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti kylmälaitesovelluksiin räätälöidyt toiminnallisuudet takaavat laaja-alaisen yhteensopivuuden, vakaan suorituskyvyn, järjestelmän luotettavuuden ja optimaalisen energiatehokkuuden.

Jäähdyttimet

Jäähdyttimen nopeudensäädön ansiosta lämpötila voidaan pitää optimaalisena ja sitä voidaan säätää jatkuvasti mittaustietoihin perustuvan todellisen tarpeen mukaan. Nopeudensäädöstä on hyötyä, kun kompressoria käytetään pitkään osakuormalla. Käyttökustannukset alenevat, kun sovelluksia käytetään pienemmällä nopeudella, sillä se vähentää energiankulutusta. Järjestelmän ja itse kompressorin optimointi alentaa asennuskustannuksia.

Danfossin taajuusmuuttajat vähentävät käynnistysten ja pysäytysten määrää, mikä vähentää mekaanista kulumista. Sovelluskohtaiset ominaisuudet, kuten paluuöljynhallinta, korkea- ja matalapaineturvalaitteet ja resonanssitaajuuksien ohitus varmistavat jäähdyttimien turvallisen käytön.

Kompressorien yhteydessä käytettäviä tuotteita ovat pehmokäynnistimet, suurtehotaajuusmuuttajat, harmoniset yliaaltojen suodattimet (AHF), joissa on sisäänrakennettu kaskadiohjaus, sekä tasavirtakäämit ja PID-ohjaimet.

Käynnistys ja huippukuorma

Käynnistys on kompressorin toiminnan kriittisin vaihe. VLT Refrigeration Drive vähentää tarvittujen käynnistysten lukumäärää säätämällä kompressorin nopeutta vaadittavan kapasiteetin tarpeen mukaan. Suurin mahdollinen käynnistys-/pysäytyssyklien lukumäärä tiettynä ajanjaksona voidaan konfiguroida ohjauspaneelilla.

VLT Refrigeration Drive tuottaa 135 % nimellisestä käynnistysmomentista hetken ajan. Normaalin toiminnan aikana 110 % nimellismomentista on mahdollinen 60 sekunnin ajan.

Taajuusmuuttajan käyttöiän pidentämiseksi paineenalennusventtiili voidaan avata, jolloin kompressori käynnistyy nopeasti ja kuormittamatta.

Käynnistysmomentti 135 %

VLT Refrigeration Drive tuottaa 135 % nimellisestä käynnistysmomentista 30 sekunnin ajan. Normaalin toiminnan aikana 110 % nimellismomentista on mahdollinen 60 sekunnin ajan.

Kuormittamaton käynnistys

Taajuusmuuttajan käyttöiän pidentämiseksi paineenalennusventtiili voidaan avata, jolloin kompressori käynnistyy nopeasti ja kuormittamatta.

Pienemmät kompressorit, joilla on sama huippukuorma

Jos huippukuormat ovat lyhyitä, järjestelmään voidaan konfiguroida pienempi kompressori, jota taajuusmuuttaja käyttää jopa 90 Hz:n taajuudella. Tällöin ei välttämättä tarvita suurta kompressoria pelkästään huippukuormia varten.

Neutraali alue

VLT Refrigeration Drive pystyy ohjaamaan kiinteänopeuksisia kompressoreita tilanteissa, joihin muuttuvanopeuksinen kompressori ei sovellu. Toimintahäiriöitä varten asetetaan neutraali alue erityisellä parametrilla ”Kiinteänopeuksinen neutraali alue”. Näin mahdollistetaan pienempi määrä käynnistyksiä neutraalia aluetta laajentamalla.

Optimointitoiminnot
P0-optimointi

VLT Refrigeration Drive tukee ADAP-KOOL® LonWorks -ohjaimen liitäntää P0-optimointiin.

Päivä- ja yövalvonta

Vältä tarpeetonta energiankulutusta muuttamalla kompressorin asetusarvoa ja haihduttimen puhallinnopeutta yö- ja päiväkuormituksen mukaisesti.

Kondensoinnin loppuvaiheen lämpötilan valvonta

Kun korkeapainetta valvotaan lämpötila-antureilla, nopeutta lasketaan, ennen kuin korkeapaine saavuttaa kriittisen arvon.

Lue lisää taajuusmuuttajista kohdista Jäähdytys ja ilmastointi ja Auto- ja kuljetusala/Taajuusmuuttajat kompressoreihin.

Danfoss ja Inertech muuttavat palvelinkeskusten jäähdytyksen tulevaisuuden

Palvelinkeskusten kapasiteetin ja luotettavuuden hallinta on monimutkaista. Sen vuoksi Inertech kehitti innovatiivisen, modulaarisen palvelunkeskusten jäähdytysratkaisun, jota voidaan laajentaa vaarantamatta turvallisuutta tai toimintaa. Innovatiivisilla ratkaisuilla Danfoss ja Inertech muuttavat palvelinkeskusten jäähdytyksen ja käytön tulevaisuuden.

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä

Tuotteet