Taajuusmuuttajat kylmäkuljetuskompressoreille

Optimoi energiankäyttö kylmäkuljetuksessa

Lämpötilaohjattu logistiikka perustuu kylmäkuljetussäiliöihin, jotta elintarvikkeet, juomat ja lääkkeet säilyvät ja saadaan kuljetettua turvallisesti sadonkorjuu- tai valmistuspaikoilta kuluttajille. Danfossin taajuusmuuttajien luotettavuus ja järjestelmänlaajuinen termodynaamisen hyötysuhteen parannuskapasiteetti auttavat varmistamaan, että ympäristö on hygieeninen ja hallittu kylmäkuljetussäiliöiden lisäksi kylmävarastoissa, elintarvikkeiden käsittelylaitoksissa, elintarvikemyymälöissä ja koko kylmäketjussa.

Tuotteiden paras säilyvyys kylmäkuljetusten aikana

Kylmäkuljetuksia hoidetaan käytännössä monin erilaisin tavoin ja tuotteita pakataan esimerkiksi kylmäkontteihin, rekkoihin, kuorma-autoihin, juniin, busseihin ja laivoihin. Kylmälaitesovelluksia ohjataan taajuusmuuttajilla, jotta tuotteiden paras mahdollinen säilyvyys voidaan taata. Taajuusmuuttajat säätävät tehoa muuttuvien tarpeiden mukaan ja optimoivat näin energiankäytön. Samalla myös komponenttien kuluminen vähenee ja kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä.

Erityisesti kylmälaitteita varten suunnitellut ominaisuudet pienentävät kustannuksia ja energiankulutusta. Esimerkiksi yöaikaan ja talvisissa sääoloissa, kun ympäristön lämpötila on matalampi, VLT® Refrigeration Drive siirtää kompressorit ja puhaltimet automaattisesti lepotilaan. Ulkolämpötilan huomioon ottaminen mahdollistaa lämpötilan säilyttämisen optimaalisena. Taajuusmuuttaja havaitsee ympäristön mahdollisen lämpötilan kohoamisen ja reagoi käynnistämällä laitteet uudelleen. Taajuusmuuttajaohjatut kylmälaitteet kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa, mikä auttaa pienentämään kuljetuksista aiheutuvia polttoainekuluja ja päästöjä. Luotettavuus on tärkeintä helposti pilaantuvia tuotteita kuljetettaessa. Danfossin taajuusmuuttajat varmistavat kompressorien ja puhallinten jatkuvan toiminnan myös lyhyiden sähkökatkosten aikana.

Sekä yksittäiset että laitevalmistajille räätälöidyt taajuusmuuttajat parantavat huomattavasti kylmälaitteiden luotettavuutta ja kompressorien hyötysuhdetta ja siten myös kokonaiskustannuksia.