Taajuusmuuttajat kompressoreihin

  • Yleiskatsaus
  • Yhteystiedot
  • Tuotteet

Mitoita kapasiteetti lämpökuorman ja prosessin vaatimusten mukaan

Yksi kylmälaitteiden elinkaaren suurimmista kustannustekijöistä on energia. Monissa kylmälaitesovelluksissa kapasiteetti ylittää jäähdytystarpeen kausi-, tuotemäärä- tai käyttöastevaihtelujen ja tehohävikkiä aiheuttavien sähkölaitteiden takia. Modernit, sovelluskohtaisesti suunnitellut taajuusmuuttajat, kuten Danfoss Drivesin VLT®-mallisto, mahdollistavat kapasiteetin jatkuvan mukautuksen todellisten jäähdytys- ja prosessitarpeiden mukaan. Tällöin energiankulutus vähenee huomattavasti ja käyttö- ja huoltokustannukset alenevat.

Optimoiduissa jäähdytysjärjestelmissä olennaista on kompressorin ja lauhdutin-/haihdutinpuhaltimen älykäs ohjaus. Tyypillisesti energiankulutuksessa voidaan saavuttaa 10–25 %:n säästöt käyttämällä Danfossin taajuusmuuttajia jäähdytyskompressorien, lauhdutinten ja haihduttimien kapasiteetin optimointiin. Tasapainottamalla kapasiteettia varsinaisen kuorman mukaan koko järjestelmän hyötysuhdekerroin (COP) paranee ja saadaan merkittäviä energiansäästöjä.

Kaskadiohjaus optimoi energiansäästöt ja alentaa käyttökustannuksia
Kaskadikonfigurointi mahdollistaa osakuorman aikana sovelluksen ja taajuusmuuttajan optimoidun toiminnan. Peruskuorman aikana on käytössä yksittäinen sovellus, kuten kompressori, jota ohjaa taajuusmuuttaja. Kun jäähdytystarve kasvaa, taajuusmuuttaja käynnistää lisäkompressoreja yksi kerrallaan. Näin varmistetaan, että laitteet toimivat niiden optimaalisella tehokkuudella, ja että koko järjestelmä hyödyntää energiaa mahdollisimman tehokkaasti.

Hyvin suunniteltu kaskadiohjaus varmistaa myös yksittäisten sovellusten mahdollisimman vähäisen kulumisen. Vuorottelemalla verkkoon kytkettyjä kompressoreita huoltohenkilöstö voi varmistaa, että kompressoreita käytetään yhtä paljon ja että ne kuluvat tasaisesti. Se pidentää laitteiden elinkaarta ja huoltovälejä, mikä alentaa kustannuksia.

Danfoss Drivesin edistyksellinen ohjain (Multi-zone pack controller) mahdollistaa tehokkaan kaskadiohjauksen ja jopa kuuden kompressorin ohjauksen. Näin voidaan vähentää energiankulutusta sekä kytkentöjen ja irtikytkentöjen määrää, vakauttaa paineita ja lämpötiloja ja vähentää kompressorin kulumista. Vastaavasti pumppukaskadiohjaus jakaa käyttötunnit tasaisesti kaikkien pumppujen kesken, jotta yksittäisten pumppujen kuluminen pysyy mahdollisimman vähäisenä.

Nopea käyttöönotto
Käyttöönotto käy nopeasti ja helposti Danfoss Driven näyttöpaneelilla, joka käyttää yleisiä jäähdytysteknologia-alan termejä tietokonekielen asemesta. Käyttöönoton apuohjelma opastaa käyttäjää tarvittavien asetusten määrittelyssä. Helpon ohjelmoinnin ansiosta asentajat ja huoltohenkilöstö voivat hoitaa työnsä helpommin ja nopeammin, inhimilliset virheet vähenevät ja työntekijöiden tuottavuus lisääntyy.

Kylmälaitteiden termodynaaminen hyötysuhde liiketoiminta-alalla

Liiketoiminnan ja vähittäiskaupan alalla kylmälaitteita käytetään laajasti elintarvikkeiden myyntipisteissä, kuten valintamyymälöissä, automarketeissa ja lähikaupoissa. Lisäksi datakeskusten ilmastointijärjestelmät lasketaan kuuluvaksi tähän kategoriaan.

Tyypillisiä sovelluksia ovat jäähdytyskalusteet, lauhduttimet, haihduttimet ja pumput.

Luotettavuus ja termodynaaminen hyötysuhde ovat liiketoiminta-alalla käytettävien kylmälaitesovellusten tehokkuuteen eniten vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti kylmälaitesovelluksiin räätälöidyt toiminnallisuudet takaavat laaja-alaisen yhteensopivuuden, vakaan suorituskyvyn, järjestelmän luotettavuuden ja optimaalisen energiatehokkuuden.

Teollisuuden kylmälaitteiden tehostunut ohjaus

Teollisuuden kylmälaitesektori kattaa kylmävarastot ja kylmiöt, lihan, kalan ja äyriäisten sekä muiden ruokien ja juomien käsittely-yksiköt sekä biolääketieteen, kemian ja tekstiilialan tehtaat. Tyypillisiä sovelluksia ovat prosessijäähdyttimet, lauhduttimet ja haihduttimet/ilmankäsittely-yksiköt ja pumput.

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten alkujäähdytys, käsittely ja kylmäsäilytys lukeutuvat elintarviketeollisuuden eniten energiaa kuluttaviin prosesseihin. Tuoreiden hedelmien ja vihannesten jäähdytyksen alkuvaiheessa tarvitaan nopeampaa jäähdytystä pilaantumisen hidastamiseen ja tuoreuden ja maun ylläpitämiseen. Danfossin taajuusmuuttajat mahdollistavat tarvittaessa nopean jäähdytyksen ja pakastuksen. Lisäksi ne pitävät lämpötilan, kosteuden, ilmanvaihdon ja raittiin ilman saannin tasaisena kylmävarastoinnin aikana. Näin elintarvikkeet säilyvät myyntikelpoisina kuukausien ajan ja sähköä kuluu vähemmän kuin tavanomaisissa järjestelmissä.

Lämpötilaohjattu logistiikka kylmäketjussa

Lämpötilaohjattu logistiikka on tärkeää, jotta ruoat, juomat ja lääkkeet säilyvät ja ne saadaan kuljetettua turvallisesti sadonkorjuu- tai valmistuspaikoilta kuluttajille. Tyypillisiä sovelluksia ovat kylmäkuljetuskalusteet ja -laitteet, prosessijäähdyttimet, lauhduttimet ja haihduttimet/ilmankäsittely-yksiköt sekä pumput. Danfossin taajuusmuuttajien luotettavuus ja termodynaaminen hyötysuhde auttavat varmistamaan, että ympäristö on hygieeninen ja hallittu niin kylmävarastoissa, elintarvikkeiden käsittelylaitoksissa, elintarvikemyymälöissä kuin koko kylmäketjussa.

Jäähdyttimet

Jäähdyttimen nopeudensäädön ansiosta lämpötila voidaan pitää optimaalisena, ja sitä voidaan säätää jatkuvasti mittaustietoihin perustuvan todellisen tarpeen mukaan. Nopeudensäädöstä on hyötyä, kun kompressoria käytetään pitkään osakuormalla. Käyttökustannukset alenevat, kun sovelluksia käytetään pienemmällä nopeudella, sillä se vähentää energiankulutusta. Järjestelmän ja itse kompressorin optimointi alentaa asennuskustannuksia.

Danfossin taajuusmuuttajat vähentävät käynnistysten ja pysäytysten määrää, mikä vähentää mekaanista kulumista. Sovelluskohtaiset ominaisuudet, kuten paluuöljynhallinta, korkea- ja matalapaineturvalaitteet ja resonanssitaajuuksien ohitus varmistavat jäähdyttimien turvallisen käytön.

Kompressorien yhteydessä käytettäviä tuotteita ovat pehmokäynnistimet, suurtehotaajuusmuuttajat, harmoniset yliaaltojen suodattimet (AHF), joissa on sisäänrakennettu kaskadiohjaus, sekä tasavirtakäämit ja PID-ohjaimet.

Käynnistys ja huippukuorma

Käynnistys on kompressorin toiminnan kriittisin vaihe. VLT Refrigeration Drive vähentää tarvittujen käynnistysten lukumäärää säätämällä kompressorin nopeutta vaadittavan kapasiteetin tarpeen mukaan. Suurin mahdollinen käynnistys-/pysäytyssyklien lukumäärä tiettynä ajanjaksona voidaan konfiguroida ohjauspaneelilla.

VLT Refrigeration Drive tuottaa 135 % nimellisestä käynnistysmomentista hetken ajan. Normaalin toiminnan aikana 110 % nimellismomentista on mahdollinen 60 sekunnin ajan.

Taajuusmuuttajan käyttöiän pidentämiseksi paineenalennusventtiili voidaan avata, jolloin kompressori käynnistyy nopeasti ja kuormittamatta.

Pienemmät kompressorit, joilla on sama huippukuorma

Jos huippukuormat ovat lyhyitä, järjestelmään voidaan konfiguroida pienempi kompressori, jota taajuusmuuttaja käyttää jopa 90 Hz:n taajuudella. Tällöin ei välttämättä tarvita suurta kompressoria pelkästään huippukuormia varten.

VLT Refrigeration Drive pystyy ohjaamaan kiinteänopeuksisia kompressoreita tilanteissa, joihin muuttuvanopeuksinen kompressori ei sovellu. Toimintahäiriöitä varten asetetaan neutraali alue erityisellä parametrilla ”Kiinteänopeuksinen neutraali alue”. Näin mahdollistetaan pienempi määrä käynnistyksiä neutraalia aluetta laajentamalla.

Danfoss ja Inertech muuttavat palvelinkeskusten jäähdytyksen tulevaisuuden

Uusi ratkaisu mahdollistaa laajentamisen turvallisuutta vaarantamatta, kuluttaa vähemmän energiaa ja vettä ja maksaa vähemmän kuin perinteinen jäähdytyslaitos.

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä

Tuotteet