Vandpleje behøver ikke nødvendigvis at forbruge meget energi

Vand- og spildevandsrensningsprocesser udgør typisk 25-40 % af en kommunes elregning og svarer til 4 % af det globale elforbrug. Vand- og spildevandsanlæg er derfor normalt den største enkeltforbruger af elektricitet i en kommune.

Omfattende brug af AC-frekvensomformere og følere online i realtid skaber grundlag for avanceret processtyring i realtid. 

Disse kombineres nu med energiproduktion, der stammer fra metan fra et spildevandsanlægs rådnetank, hvilket har resulteret i, at de første anlæg i almindelig størrelse er i drift på helt energineutral basis. Dette opnås uden at tilføje udefrakommende energikilder fra kul, sol, vind eller andre energikilder. Energineutraliteten dækker hele vandcyklussen – fra vandproduktion og -fordeling til pumpning og rensning af spildevand.

Kanaliseringssystem til spildevand

Energioptimering og SCADA-styring af kanaliseringssystemet til spildevand er også en hurtigtvoksende tendens. Når du bruger Danfoss' AC-frekvensomformere, er det muligt at forbedre pumpens effektivitet med 15-30 %, samtidig med at vedligeholdelsesomkostningerne reduceres drastisk. Slæbefunktionen forhindrer pumpeeffektiviteten i at falde ved at øge hastigheden og forlænge pumpens vedligeholdelses intervaller. Når du anvender en AC-frekvensomformer sammen med et SCADA-system, får du også mulighed for at sikre maksimal udnyttelse af volumenkapaciteten i kanaliseringssystemet i forbindelse med regnvandsoverløb.      

Spildevandsrensningsanlæg

De nyeste modeord inden for spildevandsrensningsanlæg er "bioraffinaderi" og "vandressourcegenvindingsanlæg". Disse ord dækker over den generelle accept af, at spildevand skal betragtes som en ressource, hvorfra både energi og værdifulde ressourcer kan udvindes. I nogle af de mest avancerede tilfælde har energiproduktionen nu (selv uden tilføjelse af udefrakommende energikilder som f.eks. kul) nået et niveau, hvor den energi, der genvindes fra spildevandsrensningsprocessen, ikke kun dækker anlæggets egne behov, men også energibehovet til drikkevandsproduktion og -distribution samt spildevandspumpning. Med andre ord kan hele vandcyklussen betragtes som energineutral.

En forudsætning for energineutralitet er en styringsmekanisme i form af en AC-frekvensomformer, der fås til alt roterende udstyr, så det fuldstændigt computerstyrede anlæg kan tilpasses den skiftende belastning. Typisk bruges 30-60 % af energien i den biologiske proces. Styring med AC-frekvensomformer kan normalt reducere energiforbruget med 20-40 %. Alderskontrol af slam ved styring af RAS-pumperne er på samme måde vigtig for både at begrænse energiforbruget og også forhindre at "forbrænde" kul, som der er brug for i rådnetanken til at generere gas til energiproduktionen. Danfoss' AC-frekvensomformere er blevet valgt til nogle af disse mest avancerede anlæg, hvor en høj, installeret effektivitet af omformeren og større pålidelighed og brugervenlighed har været vigtige udvælgelseskriterier.

Generering af overskydende strøm fra spildevandsrensningen

Siden 2010 har Marselisborg Renseanlæg skiftet fokus fra kun at minimere den forbrugte energi til at maksimere nettoenergioverskuddet. I dag har anlægget en nettoproduktion af både elektricitet og varme og forsyner fjernvarmesystemet i Aarhus. CO₂-aftrykket er også blevet reduceret med 35 %.

Dokumenter

Ny generation af VLT® AQUA Drive

Se mere om, hvordan du opnår optimal energistyring og vandflow.

Relaterede produkter

 • VLT® AQUA Drive FC 202
  VLT® AQUA Drive FC 202

  VLT® AQUA Drive yder det højeste ydeevneniveau i AC-motordrevne vand- og spildevandsapplikationer. Frekvensomformeren indeholder et bredt udvalg af nyttige standardfunktioner, som kan udvides med optioner, der forbedrer ydeevne, og den er tilsvarende egnet til både nye projekter og eftermonteringsprojekter.

 • MBS 1900 – Danfoss
  MBS 1900-tryktransmitter til luft- og vandapplikationer

  Tryktransmitteren MBS 1900 er udviklet til brug i luft- og vandapplikationer såsom boosterpumper og luftkompressorer. Den fleksible serie af tryktransmittere indeholder enheder med forskellige udgangssignaler, absolut og relativ (manometer) udgave, med måleområde fra 0-4 bar til 0-25 bar og et bredt udvalg af tryktilslutninger og elektriske tilslutninger. Kapslingsmaterialet er rustfrit AISI 316L-stål.

 • MBS 3000-serien – Danfoss
  MBS 3000 serien – kompakte tryktransmittere

  Den kompakte tryktransmitter MBS 3000 er designet til stort set alle industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
  Det fleksible tryktransmitterprogram dækker alle standardudgangssignaler.

Relaterede applikationer

Casestudier