Frekvensomformere til blandemaskiner, afvanding og blæsere

  • Overblik
  • Produkter
  • Casestudier
  • Kontakt os

Forbedr ydeevnen, reducér energi og omkostninger

Der anvendes stadigt flere frekvensomformere i vandindustrien. Frekvensomformere bruges i dag i hele sektoren fra vandproduktion og distribution til pumpning af spildevand i kanaliseringssystemer og spildevandsanlæg både i offentlige anlæg og i det industrielle område af branchen. Frekvensomformere styrer motorhastigheden i en lang række pumper, blæsere, blandemaskiner og afvandingsapplikationer for at bidrage til at fremme ydeevnen og værdien, samtidig med at der opnås besparelser på både energi og omkostninger.

Vandhåndtering behøver ikke at bruge en masse energi

Typisk er vand- og spildevandsbehandling ansvarlig for 25–40 % af en kommunes elregning, svarende til 4 % af det globale elforbrug. Vand- og spildevandsanlæg er derfor normalt den største elforbruger i en kommune.

De første anlæg i fuld skala med omfattende brug af frekvensomformere, energibesparende komponenter og online processtyring i realtid, kombineret med energiproduktion baseret på metangas fra spildevandsanlæggets rådnetank, er nu i drift og fungerer på et komplet energineutralt grundlag. Det er opnået uden tilførsel af eksternt kulstof. Energineutraliteten dækker hele vandets livscyklus, fra vandproduktion og distribution til pumpning og behandling af spildevand.

Spildevandsanlæg

Spildevandsanlæg

De seneste modeord inden for spildevandsanlæg er "bioraffinering" og "genvindingsanlæg til vandressourcer". De dækker over den generelle accept af, at vi er nødt til at betragte spildevand som en ressource, som man kan bruge til at udvinde både energi og værdifulde ressourcer. I nogle af de mest avancerede tilfælde er energiproduktionen nu (selv uden at tilføje eksterne kulstofressourcer) nået et niveau, hvor den energi, der genvindes fra spildevandsbehandlingsprocessen, ikke kun dækker anlæggets egne behov, men også energibehovet til produktion af drikkevand og distribution samt spildevandspumpning. Med andre ord kan hele vandcyklussen anses som værende energineutral.

En forudsætning for energineutralitet er en styreenhed i form af en frekvensomformer, der er tilgængelig for alt roterende udstyr, så det fuldt computerstyrede anlæg kan tilpasses til den skiftende belastning. 30–60 % af energien bruges typisk i den biologiske process; Frekvensomformerstyring kan sædvanligvis reducere energiforbruget med 20–40 %. Slamalderstyring ved hjælp af styring af RAS-pumperne er lige så vigtigt i forhold til både at begrænse energiforbruget og undgå at "brænde" kulstof, hvilket er nødvendigt i rådnetanken for at kunne generere gas til energiproduktion. VLT® AQUA Drive FC 202 er blevet valgt i nogle af de mest avancerede anlæg, hvor høj effektivitet af frekvensomformeren, større pålidelighed og nem betjening har været nogle af de vigtigste krav.

Effektiv spildevandsbehandling og overskydende energiproduktion

Effektiv spildevandsbehandling og overskydende energiproduktion

I spildevandsanlæg skyldes det høje energiforbrug de energikrævende processer og den uafbrudte driftscyklus: De kører døgnet rundt, året rundt. I branchen har man fokuseret på at udvikle nye processer og kontrolstrategier for at reducere den energimængde, der forbruges pr. liter behandlet vand. Men kravene om bedre kvalitet i spildevandsbehandlingen, eksempelvis baseret på kravet om forbedret næringsstoffjernelse, øger nettoenergiforbruget. Det skaber et endnu større behov for at skære ned på energiforbruget ved hjælp af avanceret processtyring.

Blæsere eller overfladeluftere forbruger typisk 40–60 % af den samlede mængde energi, der forbruges i spildevandsanlæg. Styring af udluftningsudstyret med frekvensomformere fra Danfoss kan give energibesparelser på 30–50 %. 

Derudover er effektiv styring af slambalance og slamalder med frekvensomformere også med til at reducere energiforbruget. Det øger også mængden af kulstof til rådnetanken, som derfor kan producere mere gas, der kan anvendes til energiproduktion.

De mest avancerede anlæg kan derfor både rense spildevandet til et meget højt niveau og samtidig producere overskydende energimængder. En forudsætning for dette er normalt et fuldt computerstyret anlæg, hvor det er muligt at regulere alle parametrene via installation af frekvensomformere på mere eller mindre alt roterende udstyr.

Procesvand og spildevand

Procesvand og spildevand

I mange brancher har man indset, hvor vigtigt det er at have en stabil forsyning af rent vand og at drage fordel af mulighederne for at opnå betydelige omkostningsreduktioner i forbindelse med håndteringen af spildevandet. Nogle brancher er endda på vej mod eller meget tæt på et vandforbrug på nul. I forhold til rent vand kræver det, at man gør brug af avancerede teknologier til vandrensning, såsom RO og ultrafiltrering. VLT® AQUA Drive bidrager til at forbedre procespålideligheden og reducere driftsomkostningerne. I forhold til spildevandshåndteringen ligger trenden tæt på kommunernes vision: Spildevand skal ses som en ressource, som man kan bruge til at udvinde både energi og andre ressourcer.

Generering af overskudsstrøm fra spildevandsbehandling

Siden 2010 har Marselisborg spildevandsanlæg skiftet fokus, således at det strækker sig fra minimering af brugt energi til maksimering af nettoenergioverskud. For tiden har anlægget en nettoproduktion af både elektricitet og varme, der forsyner Danmarks andenstørste kommune, Aarhus, med fjernvarme. CO2-udslippet er således blevet reduceret med 35 %.

Produkter

Casestudier

Kontakt os

Kontakt os for flere oplysninger.