Marselisborg Renseanlæg genererer energioverskud ved hjælp af VLT® frekvensomformere

søndag den 17. januar 2016
 Marselisborg Renseanlæg genererer energioverskud

VLT® frekvensomformere giver præcis kontrol, som er med til at sikre, at renseanlæggets processer kører på deres optimale niveau samtidig med, at renseanlægget nu kører bedre end nogensinde.

Marselisborg Renseanlæg har stor fokus på energioverskud

Siden 2010 har Marselisborg Renseanlæg udvidet sit fokus fra tidligere at koncentrere sig om minimering af energiforbrug, til nu også at fokusere på maksimering af anlæggets energioverskud. I dag står anlægget for nettoproduktionen af både el og varme til fjernvarmesystemet i Danmarks næststørste kommune, Aarhus. Som følge af det udvidede fokusområde er CO2 udledningen tilmed blevet reduceret med 35 %. Renseanlægget har fokus på at udvikle nye processer og kontrolstrategier, som kan hjælpe til at minimere energiforbruget pr. liter vand, der bearbejdes. 

“Vi bruger VLT® frekvensomformere overalt på anlægget. Vi søger konstant efter det optimale driftspunkt. Vores mål er at maksimere mængden af liter, der forarbejdes pr. kW. På nuværende tidspunkt ligger vi på 0,32 kWh pr. m3 renset spildevand”, siger Flemming Husum, driftsleder på Marselisborg Renseanlæg.

Renseanlæggene er som regel de største energiforbrugere i en kommune. De står typisk for 25 – 40 % af en kommunes samlede energiforbrug, og derved er det fantastisk at Marselisborg Renseanlæg ønsker at være energineuralt og producerer lige så meget energi, som de bruger. 

VLT® frekvensomformere imødegår skiftende belastningsbehov

Et renseanlægs processer er karakteriseret ved stor belastningsvariation i løbet af døgnets 24 timer samt i løbet af de forskellige årstider. For at imødekomme det skiftende behov, har brugen af frekvensomformere været stødt stigende for at kontrollere ventilationer, pumper samt andet motoriseret udstyr. 

Marselisborg Renseanlæg genererer energioverskud

Altid anvendt VLT® frekvensomformere

Flemming Husum fortæller: “Vi har altid anvendt Danfoss VLT® frekvensomformere, da det kun er VLT®, som kan tilbyde os lige netop de funktioner som vi har haft behov for. Forskellen på vores løsning for 25 år siden og vores nuværende løsning er, at processerne i dag kører på deres optimale niveau – men ikke over. Det havde ikke været muligt uden den præcise kontrol, som VLT® frekvensomformere giver os.” 

VLT® frekvensomformere overalt på renseanlægget

På stort set alt roterende udstyr, som er på Marselisborg Renseanlæg, er der installeret en frekvensomformer; ventilatorer, pumper, mixer og afvandingspumper. Frekvensomformerne gør at anlægget med maksimal fleksibilitet kan tilpasse sig de forskellige belastningsvariationer. Samlet set kontrolleres mere end 100 motorer af VLT® frekvensomformere på Marselisborg Renseanlæg.

Relaterede produkter