Ny vinkel på vandsektoren

Energi har brug for vand, og vand har brug for energi

Energi har brug for vand, og vand har brug for energi

Det gensidige afhængighedsforhold mellem energi og vand og stigende global efterspørgsel på begge dele har en enorm indvirkning på den økonomiske vækst, på den miljømæssige bæredygtighed og på vores fremtid generelt.

Men digitalisering og eksisterende teknologi, der er udviklet til at skabe en energineutral vandsektor, er allerede tilgængelig. Et mere energieffektivt vanddistributionssystem bidrager automatisk til at reducere vandlækager. Energiforbruget falder. Vandspildet falder.

Fremtidens energiudfordringer i vandsektoren skal løses i dag

Vandsektoren skal kobles af energiforbruget

World Energy Outlook-rapporten fra Det Internationale Energiagentur undersøger krydsfeltet mellem vand og energi og sætter ikke blot fokus på de udfordringer, vi står overfor, men også på potentialet i at opnå en energineutral vandsektor.

Teknologierne til at reducere energiforbruget i alle stadier af vandcyklussen – fra produktion og distribution til pumpning og rensning af spildevand – findes allerede. Det forventes, at vi i Danmark opnår dette mål inden for få år. Ikke nok med, at vandcyklussen kan gøres mere effektiv; den har også potentialet til rent faktisk at generere energi. Og når energiforbruget i vanddistributionssystemet optimeres, vil vandlækager automatisk også blive reduceret.

En nytænkende tilgang

En win-win løsning

Udover at det vil løse problemet med vandmangel ved at reducere vandspildet, bidrager en energineutral vandsektor også til at reducere CO2-udledningerne og leverer betydelige besparelser til både OPEX og CAPEX i forsyningsselskaberne.

Læs mere om anvendelsesområder og løsninger til vand og spildevand

Hvordan kan Europa gøre vandsektoren energineutral?

Det nye Drikkevandsdirektiv fra EU kan være det værktøj, der skal til for at reducere vandspildet og energiforbruget samt levere en bedre vandkvalitet.

Det er på tide at sætte fart på investeringerne i en mere bæredygtig håndtering af drikkevandet for at opnå en betydelig reduktion af vandlækage og energiforbrug.

Vigtige tiltag for at gøre det til virkelighed:

 • Styrk opmærksomheden omkring energieffektivitet og lækageomfanget i hele vandforsyningskæden, lige fra råvandsudvinding til tapning af vand fra hanen.
 • Indfør en ny mærkningsordning for vandleverandørernes energimæssige præstationer.
 • Nye forretningsmodeller såsom energieffektivitetsaftaler (energitjenesteselskaber/tredjepartsfinansiering) er klar til investeringer. EU's Drikkevandsdirektiv skal løse markedsproblemer (f.eks. manglende opmærksomhed og gennemskuelighed).
 • Direktivet skal bestemme, at oplysninger om vandspild og energiforbrug, herunder omkostninger, med jævne mellemrum videregives til forbrugerne, uden de behøver anmode om det.
 • Hovedparten af befolkningen, der forsynes med vand, skal modtage disse oplysninger.
 • Medlemsstaterne skal evaluere risikoen for indtrængning af farlige stoffer eller mikrober gennem rørlækager.
 • Indførelse af et nationalt mål for lækageomfang på 10 % vil sætte fart i investeringerne.
 • Nationale data om energiforbrug og vandleverandørtab skal indsamles med jævne mellemrum.
 • Medlemsstaterne og Kommissionen skal holde øje med fremskridtene og sammenligne status for energieffektiviteten og lækageomfanget i vandsektoren.
 • Disse oplysninger skal offentliggøres i brugervenlige oversigter.
 • Direktivet er vigtigt i forhold til at sikre en sammenhængende forsyning, fordi drikkevand og spildevand hænger uløseligt sammen. Denne forbindelse til en tankegang med fokus på cirkulær økonomi bør fremhæves. 

Relateret viden

Storbyer opfylder ambitiøse bæredygtighedsmål
Få et hurtigt overblik over potentialerne ved et energineutralt vandsystem
Udvikling af Energiunionen