Epizody Zeleného restartu

Zelený restart je iniciativa společnosti Danfoss, která ukazuje cestu ke zrychlení tempa ekonomického oživení spolu s nastolením udržitelného růstu. Je to cesta, která prostřednictvím spolupráce všech zúčastněných stran směřuje k bezuhlíkové budoucnosti.
Podívejte se na první epizodu.

Zpráva ze zeleného restartu: oblast zaměření

Povznést se nad problémy a sledovat konkrétní řešení, to je přístup, který dnes potřebujeme. Na základě vědeckých zpráv, expertních posudků z průmyslové oblasti a nejnovějších poznatků řízení z oblastí energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a elektrifikace jsme stanovili klíčové oblasti, řešení a akce, které povedou k vytvoření nových pracovních míst, ekologickému stavitelství a generování udržitelného růstu.

Naše nejnovější myšlenky o důležitých věcech spojených se Zeleným restartem

Téma Zeleného restartu: podpora ekonomického oživení a klimatické akce

Řešení

Případy