Světový den vody

úterý 22. března 2022

Procesy čištění vody a odpadních vod představují 25-40 % nákladů na elektrickou energii v obcích.

Danfoss Drives pomáhá zvýšit účinnost čerpadel v systémech odpadních vod o 15-30 % a snížit náklady na údržbu.

4 % celosvětové spotřeby elektřiny připadají na čištění vody a odpadních vod.

Vodárny a čistírny odpadních vod jsou obecně největšími spotřebiteli elektřiny ve městech. Vysoká spotřeba energie je spojena s energeticky náročnými procesy a nepřetržitým provozním cyklem - 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Jak můžeme pomocí technologií snížit náklady a podpořit životní prostředí?