Zmírnění nedostatku vody? Existuje řešení

pátek 26. března 2021
The hidden solutions for limiting water scarcity

Naším cílem je nakládat s vodou mnohem inteligentnějším způsobem. Klíčem je zmírnit příčiny nedostatku vody místo toho, abychom vytvářeli nová vodní zařízení. Využití „skrytých vodních zdrojů“ se ukazuje jako mnohem levnější řešení než vytváření nových.

Změna klinatu a její dopady zapříčiňují stále narůstající problémy s nedostatkem vody. Nejnovější statistiky tvrdí, že 2 miliardy lidí po celém světě se potýkají s vážným nedostatkem vody a 4 miliardy lidí čelí nedostatku vody. Řešením boje proti nedostatku vody je zapojení holistického uvažování jak o povodí, tak o vodním cyklu. Zapojení zemědělského průmyslu, měst a domácností, tradiční průmyslovoé výroby i poskytovatelů energie, z nichž všichni odebírají vodu ze stejných vodních zdrojů.

V mnoha případech se ukázalo že je v tomto ohledu velmi obtížné pracovat napříč různými sektory. Dobrou zprávou je, že v každém jednotlivém sektoru probíhá neustálý vývoj chytrých řešení tohoto problému, jež jsou většinou založená na digitálních koncepcích.

Využívejme dostupné zdroje inteligentnějším způsobem

V zemědělství, které v celosvětovém měřítku představuje 70 % veškeré spotřeby sladké vody, se uplatňuje řada nových vývojových inovací, jež inteligentněji využívají dostupnou vodu. Mezi tyto inovace patří:

  • účinnější metody omezující odpařování vody, když je zavlažováno pole;
  • velmi pokročilé satelitní ovládání zavlažovacích systémů, které pracuje s ohledem na předpověď počasí, stav růstu plodin, typ půdy atd. Díky tomu se maximálně využije dostupná voda.

Coby přední výrobce vidí společnost Danfoss slibnou budoucnost v narůstajícím používání rekvenčních měničů(FM), které umožňují ovladatelnost potřebnou k inteligentnějšímu využívání našich omezených vodních zdrojů. Měnič Danfoss VLT® AQUA Drive a snímače tlaku jsou produkty účelově vyrobené pro toto odvětví.

Skrytý zdroj vody

Ve městech a pro domácnosti se vynakládá mnoho investic na zajištění zásobování vodou, na níž jsme všichni závislí. Tyto investice mohou být kapitálově velmi náročné. Současně se odhaduje, že více než 30 % všech čistých globálních vod vyprodukovaných pro použití v domácnostech/městech uniká  - nejnižší naměřená hodnota úniku je 5 % a nejvyšší přibližně 80 %.

 

Únik je dle typu většinou rozdělován do 3 podskupin:

  1. Únik v pozadí (malé úniky ze spojů)
  2. Nehlášený únik (únik z malých trhlin)
  3. Hlášený únik (únik vody je viditelný)

Hlášený únik tvoří obvykle méně než 20 % celkového úniku

Na základě průzkumů provedených na Novém Zélandu bylo prokázáno, že viditelné úniky, jako jsou úniky velkými trhlinami, nejsou odpovědné za většinu ztracené vody. Ve skutečnosti s „hlášeným únikem“ souvisí méně než 20 % ztrát. Tyto úniky jsou obvykle zastaveny během několika hodin, zatímco zbylé dva typy úniků nejsou odhaleny a probíhají neustále, a to i po dobu let.

Průměrné snížení úniku o 38 %

Úniky ze spojů a neohlášené úniky lze snížit buď výměnou potrubí, nebo zavedením správy tlakových zón. Výměna potrubí je samozřejmě velmi nákladné řešení, zatímco správa tlakových zón se ukázala jako cenově výhodný a velmi efektivní způsob jak omezit únik vody. Základním principem je rozdělení městského vodovodního systému do tlakových zón, instalace tlakového čerpadla (skládajícího se z čerpadla, FM a snímače tlaku) do každé tlakové zóny tak, aby fungovalo na co nejnižší tlak. Statistiky ze 112 případů využití správy tlakových zón v 10 různých zemích ukazují, že v průměru bylo dosaženo snížení úniků o 38 %, spolu se snížením potřebné energie o 20 – 40 %  a snížením nových úniků o více než 50 %. Na mnoha místech se snížení úniků ukázalo jako největší „nevyužitý vodní zdroj“.

Šetření vody omezením jejího užívání pouze na nutné účely

Mnoho průmyslových zařízení využívá velké objemy vody na výrobní proces i chlazení. Vzhledem k tomu, že je voda relativně levná, není věnována dostatečná pozornost tomu, zda by bylo možné její spotřebu omezit (vyjma míst, kde nedostatek vody může zapříčinít snížení výrobní kapacity). Před několika lety byla centrální továrna společnosti Danfoss, která se nachází na ostrově Als v jižním Dánsku, vystavena situaci, kdy by se nedostatek vody mohl stát fatálním problémem. Během několika let vedlo interní zaměření se na snížení množství spotřebované vody, využívané k chlazení a výrobnímu procesu, ke snížení spotřeb o 80 %. Řešením byla samozřejmě regulace spotřeby vody tak, aby byla využita pouze na skutečně důležité potřeby. I zde byla technologie VSD tím správným řešením problému.

Jak již bylo řečeno, naším cílem je nakládat s vodou mnohem inteligentnějším způsobem. Digitalizace a FM jsou klíčové komponenty nabízející onu nutnou ovladatelnost, díky níž můžeme omezit problémy s nedostatkem vody. Využití tohoto „skrytého vodního zdroje“ se často ukazuje jako mnohem levnější než vytváření nových vodních zdrojů.

 

Autor: Mads Warming, ředitel globálního vertikálního vývoje pro vodu, odpadní vodu a čerpadla