Celostátní setkání elektrotechniků, revizních techniků, projektantů ELTECH 2021

úterý 12. října 2021

Danfoss Drives vás srdečně zve na ELTECH 2021, který se bude konat                v pražském Hotelu Astra ve dnech 19. 10. – 20. 10. 2021.

 

Druhý den bude otevřen přednáškou našich kolegů Ing. Josefa Konečného    a Ing. Hynka Václavíka. Zabývat se budou koncepcí a problematikou měničů obecně, harmonickými a CBM. (Condition Based Monitoring,                      neboli monitorování stavu pomocí inteligentních frekvenčních měničů)

Více o funkci CBM si přečtěte v našem článku Monitorování stavu pomocí inteligentních frekvenčních měničů.

Pod tímto odkazem si můžete stáhnout i naši brožuru.

Oficiální pozvánku na akci a více informací naleznete zde.

 

Úterý 19. 10. 2021 – Nová legislativa v oblasti VTZ

8.30 – 10.00 - Prezence, ranní káva.

10.00 – 11.00 - Základní povinnosti provozovatele
elektrických zařízení NN ve vztahu
k provádění revizí.

11.00 – 12.00 - Ochrana před účinky blesku a přepětí
z pohledu projektanta, provozovatele
a revizního technika.

12.00 – 13.00 - Oběd

13.00 – 13.15 - Úvodní proslov 

13.15 – 14.30 - Nová legislativa v oblasti VTZ

14.30 – 15.00 - Výsledky z kontrolní činnosti SUIP u vyhrazených elektrických zařízení

15.00 – 15.30 - Závazné normy, sponzorské přístupy

15.30 – 16.00 - Správné náležitosti revizních zpráv

16.00 – 16.30 - Coffebreak

16.30 – 18.30 - Workshop I Schrack Technik spol. s r.o

16.30 – 18.30 - Workshop II Dehn s.r.o

16.30 – 18.30 - Workshop III Měření na řízených pohonech, Blue Panther s.r.o.

18.30 – 19.30 - Osobní volno

19.30 – 22.00 - Raut

Středa 20. 10. 2021

8.30 – 9.00 - Prezence.

9.00 – 10.30 -  Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně,
nasazení frekvenčních měničů v průmyslovém
podniku

10.30 - 12.00 - Měření proudových chráničů RCD při revizích
elektrických instalací podle ČSN 33 2000-6 ed. 2

12.00 – 13.00 - Oběd

13.00 – 14.00 - Novinky v připojovacích podmínkách pro výrobny včetně mikrozdrojů
a průvodce procesem připojení

14.00 – 15.00 - Vnější vlivy z pohledu normy ČSN 332000-5-51 ed.3

15.00 – 15.30 - Vylosování tomboly, předání Osvědčení o absolvování, rozjezd domů