Využijte náš měnič jako inteligentní snímač pro vaši aplikaci jako celek

úterý 4. května 2021

V současnosti jsou měniče kmitočtu více než jen prvky pro jednoduchou změnu otáček motoru. Naše měniče kmitočtu jsme díky speciálnímu softwaru povýšili na inteligentní snímače. Nyní umí měřit, zpracovávat, ukládat a analyzovat data o motoru, aplikaci a jejím chování, bez nutnosti posílat citlivá data o vaší aplikaci za bránu závodu (nepotřebují Cloud nebo nadřazený server, ale umí i to). Díky tomu jsou v moderních automatizačních systémech dnes již životně důležitými prvky. 

Integrovaná SW nadstavba CBM pro sledování, vyhodnocení a predikci stavu vašeho zařízení, Vám umožní lepší plánování údržeb, úsporu financí s ohledem na plánování oprav a ušetří čas vašim technikům. Zkuste aplikovat naše CBM -  condition-based maintenance - do vaší aplikace.

Co je to vlastně inteligentní měnič?

V dnešních aplikacích hraje měnič kmitočtu důležitou roli a je charakterizován funkcemi, které – mimo jiné - umožňují:

 • Bezpečné připojení: Měnič lze bezpečně připojit k jiným prvkům. Mezi ostatní prvky sítě mohou patřit měniče, jednotky PLC, senzory a cloud.
 • Měnič funguje jako snímač: Měnič kmitočtu používá analýzu proudu a napětí motoru, aby snímal výkon motoru a aplikace.
 • Měnič funguje jako PLC: Jednotka získává data z externích snímačů souvisejících s procesem, který je řízen měničem a zpracovává je (jednoduchým příkladem je PID regulace).
 • Měnič kmitočtu funguje jako regulátor: Měnič může v některých případech plně nahradit jednotku PLC.
 • Bez omezení lokálního přístupu: Bezdrátové připojení k chytrým zařízením (chytrý telefon, tablet).
   

Informace z měniče lze identifikovat následujícím způsobem:

 • Okamžité signály: Signály, které jsou přímo měřeny měničem pomocí vestavěných snímačů. Data, jako je proud motoru, napětí, teplota měniče a jejich derivát, výkon, který je násobkem proudu a napětí nebo točivý moment motoru. Kromě toho lze měnič použít jako rozbočovač pro připojení externích snímačů, které poskytují okamžité signály.
 • Zpracované signály: Signály odvozené od okamžitých signálů. Například statistická distribuce (maximální, minimální, střední a standardní hodnoty odchylky), analýza frekvenčních domén nebo ukazatele profilu.
 • Analytické signály: Signály, které poskytují informace o stavu měniče, motoru a aplikace. Signály se používají ke spouštění údržby nebo ke zlepšování konstrukce systému.
   

Hloubková analýza proudu motoru umožňuje měniči sledovat stav motoru a aplikace. Tato technika umožňuje potenciálně odstranit fyzické senzory nebo včas extrahovat chybové signály, které dříve nebylo možné detekovat. Použitím této techniky je například možné včas odhalit degradující stav izolace vinutí nebo excentricitu mechanického zatížení.

Výhody použití chytrého měniče kmitočtu

Údržba na základě sběru aktuálních dat z aplikace představuje nejsnazší a nejintuitivnější způsob údržby. Získaná data se používají ke sledování technického stavu zařízení. Za účelem identifikace vznikajících závad jsou jako ukazatele vybrány klíčové parametry. Stav zařízení se postupem času obvykle zhoršuje. Zde je to ilustrováno křivkou P-f, která zobrazuje typický degradační vzorec. K poruše dojde, když zařízení přestane plnit určenou funkci. Myšlenkou údržby na základě predikce stavu (condition-based) je zjistit potenciální poruchu dříve, než dojde ke skutečné poruše.

Popisek: Křivka P-f znázorňující typický degradační vzorec

 

V takovém případě přináší plánování údržby mnoho výhod, například:

 • Omezení prostojů
 • Eliminace neočekávaných odstávek výroby
 • Optimalizace údržby
 • Snížení skladových zásob náhradních dílů

Frekvenční měniče jsou již často součástí v automatizačních celků, a proto představují skvělou příležitost k přechodu na Průmysl 4.0.

To sebou nese i možnost využít hlídání chování aplikace na základě monitoringu stavu a predikce chování – tedy CBM. Softwarová nadstavba CBM je nezávislá na cloudovém řešení, ale může být do této struktury snadno zapojena. Tento licencovaný SW pro měniče z řady VLT i Vacon je ideálním řešením pro aplikace, kde např. zatím není využita žádná predikce stavu, ale přesto se jedná o důležité prvky výroby, procesu výroby, nebo aplikace. Software CBM jednoduše objednáte již s měničem přímo z výroby, nebo jej můžete do měniče doplnit následně. Neváhejte a vyzkoušejte výhody CBM, povyšte měnič kmitočtu na inteligentní snímač s predikcí stavu vaší aplikace a přidejte se k řadě našich zákazníků, kteří v tomto řešení objevili zmíněné výhody.

Integrace měniče do platformy Industry 4.0

Vliv Průmyslu 4.0 na motorové systémy je přechod z "automatizační pyramidy" na "systémy sítí". To znamená, že různé prvky systému, například motory, pohony, senzory a ovládací prvky, jsou propojeny a připojeny ke cloudu - datovému centru, kde jsou uložena, zpracována, analyzována a přijímána rozhodnutí.

Popisek: Automatizační pyramida

Popisek: Automatizační síť

V automatizační síti je zásadní množství dat. Vzhledem k tomu, že data jsou produkována převážně senzory, se počet senzorů v moderních automatizačních systémech zvyšuje. Motory a poháněné stroje, jako jsou ventilátory, čerpadla a dopravníky, nejsou nejzřejmějšími účastníky v datové síti. Proto jsou pro sběr dat z těchto strojů zapotřebí senzory. Tyto senzory jsou připojeny k datové síti pomocí různých prostředků, které zpracovávají data. Během zavádění vyspělého systému sledování stavu jsou další náklady na senzory a konektivitu často považovány za bariéru.

Moderní měniče s proměnlivou rychlostí otevírají v automatizační síti Průmysl 4.0 nové příležitosti. Frekvenční měniče se tradičně považovaly za procesory pro řízení otáček motoru. Dnes jsou měniče také součástí informačního řetězce, ve kterém se využívá výhod integrovaného zpracovatelského výkonu, kapacity úložiště a komunikačního rozhraní.