Detekce výpadku sítě je nyní rychlejší

neděle 8. srpna 2021
Kritické aplikace vyžadují rychlou detekci a rychlou reakci na výpadku sítě, aby byla zajištěna provozuschopnost a zabránilo se nákladným ztrátám.

Detekujte ztrátu síťového napájení do 2 sekund pomocí nové integrované  funkce v měniči VLT® AutomationDrive FC 302.
Detekce výpadku sítě integrované do měniče přináší konkurenční výhodu. Vzhledem k tomu, že je tato funkce integrována, nemusíte již instalovat samostatný monitor fáze sítě, abyste chránili motor. Díky menšímu počtu komponentů výrazně zjednodušíte chod systému a zajistíte si úsporu alespoň 100 EUR na materiálech a samotné instalaci.

Ušetříte také čas při uvádění do provozu a projektování. Funkci stačí aktivovat během nastavení a měnič kmitočtu automaticky monitoruje síťové napětí s varováním nebo vypnutím podle vašich potřeb, aby chránil váš stroj. Měnič předává do jednotky PLC informace o současném stavu prostřednictvím komunikační sběrnice Fieldbus, aby byla zajištěna optimální dostupnost dat. Jmůžete tak jednoduše sledovat stav síťového napájení přímo z vaší funkce monitorování PLC.

 

Získejte konkurenční výhodu díky rychlé detekci výpadku sítě prostřednictvím vašeho měniče:

·       Méně složitostí v systému a nižší náklady, díky možnosti eliminace externího fázového monitoru a jeho zapojení

·       Pohodlný přístup ke stavu sítě prostřednictvím vašeho PLC

·       Rychlejší uvedení ochrany před ztrátou sítě do provozu – stačí jen nastavit a nechat být

Přečtěte si více o měniči VLT® AutomationDrive FC 302