Zelený restart

středa 22. července 2020

Pandemie COVID-19, která na několik měsíců zastavila celý svět, může být zlomem. Příležitostí k implementaci řešení, jež pomohou posílit ekonomiku, vytvářet nová pracovní místa, provádět spravedlivou energetickou transformaci a umožní dosáhnout klimatické neutrality.

Je tu však jedna podmínka – při obnově ekonomiky se nevracejme zpět k tomu, co to bylo, ale pojďme vstříc světu, ve kterém bychom chtěli žít.

"Máme šanci znovu vybudovat společnost novým a odlišným způsobem, díky čemuž bude flexibilnější” řekla Ursula von der Leyen, když předkládala nový plán podpory hospodářské ekonomiky Evropské unie a jednotlivých členských států. Bezpochyby jsme v současné době ve zlomovém okamžiku a je jen na nás, kterým směrem se vydáme. Máme jedinečnou příležitost implementovat ekologická řešení v mnohem větším měřítku, což povede k trvalé transformaci a pomůže zastavit bezprostřední klimatickou katastrofu.

Restartování ekonomiky a zvyšování HDP nemusí být na úkor klimatu. Naopak, můžeme růst bez zvýšení emisí oxidu uhličitého, a to dokonce i s jeho systematickým poklesem. Necelých 80 procent globálních emisí CO2 je generováno třemi odvětvími: stavby a provoz staveb – zodpovědné za 30 procent světových emisí, doprava – tvoří 25 proc. emisí a průmysl – 20 proc. globálních emisí CO2. Transformace těchto sektorů a implementace v širokém měřítku moderních, efektivních řešení a technologií umožní intenzivní povzbuzení ekonomiky a také uspíší dosažení klimatické neutrality.

Budovy jsou zodpovědné za 1/3 emisí CO2 a cca 40 proc. globální spotřeby energií, z čehož 80 proc. je využito na vytápění a chlazení. Samotná modernizace technických systémů budov tvoří 30 proc. úspor energií, při 2 – 4 letém období návratnosti investice. Vyšší energetický standard budov přispívá ke komfortnějším a zdravějším podmínkám pro jejich obyvatelé, čistšímu vzduchu a minimalizaci problému energetické chudoby. Zdvojnásobení tempa renovace budov ze současného 1% znamená také dostupnost nových pracovních míst – dle Ústavu strukturálního výzkumu (IBS), zrychlení energetické modernizace budov může jen v Polsku vygenerovat 100 tis. dalších přímých pracovních míst, při současném poklesu nezaměstnanosti o cca 0,4% ročně v průběhu nejbližších let.

Rozvoj elektromobility také přinese výrazné zvýšení zaměstnanosti a do roku 2030 vytvoří v evropském měřítku milion nových pracovních míst. Systematické nahrazování spalovacích vozidel (silničních i vodních) elektrickými umožní realizaci 28% snížení emisí nezbytných k dosažení účelu Pařížské dohody. Elektromobilita znamená snížení znečištění ovzduší a snížení hladiny hluku ve městech a přístavech. V současnosti dostupné technologie mají potenciál snížit emise oxidů dusíku o 90% kilometrů na cestujícího.

Podle zprávy Danfoss Green Restart lze dalšího snížení emisí o 40% dosáhnout zlepšením energetické účinnosti a zlepšením průmyslových procesů. Díky tomu budeme v roce 2040 vyrábět dvakrát tolik zboží s použitím stejného objemu energie.

Energetická účinnost je nejdůležitějším krokem při dosahování energetické neutrality. Předpoklady Mezinárodní energetické agentury ukazují, že na cestě k dosažení klimatické neutrality energetická účinnost může přispět ke 44% snížení emisí a rozvoj obnovitelných zdrojů energie na dalších 36 procent. Energetická účinnost není náklad, ale investice. „Současné tempo zavádění zlepšení energetické účinnosti je pouze 1,2 procenta. Stačí nám vrátit se na úroveň před třemi lety, tj. 3% ročně, abychom generovali obrovské úspory. V průměru každé 1 EURO investované do energetické účinnosti ušetří po dobu životnosti technologie 3 EURA.„ zdůrazňuje Aleksandra Stępniak, poradce v oblasti energetické účinnosti ve společnosti Danfoss Poland.

Klimatické a ekonomické výzvy musí být součástí stejného řešení. Investováním do nízkouhlíkové ekonomiky zajišťujeme, že pracovní místa, která dnes vytváříme, budou existovat i v budoucnu. Aby byla transformace úspěšná, musí se zaměřit na energetickou účinnost budov, měst a průmyslu. Je nutné urychlit elektrifikaci a integraci odvětví.

Také v minulosti nejintenzivnější vývoj následoval po velkých krizích. Nepromarněme tuto výjimečnou šanci. Krize způsobená pandemií COVID-19 je jedinou předzvěstí toho, co nás čeká v důsledku stále intenzivnější změny klimatu. Namísto návratu toho, co bylo, zaměřme se na udržitelný rozvoj a dostaňme se tam, kde chceme být a kde bychom chtěli vidět naše děti a vnoučata. Pojďme léčit Zemi zeleným restartem!