HVAC 4.0

  • Общ преглед
  • Предимства
  • HVAC 4.0
  • Приложения
  • Референтни обекти
  • Абониране
  • Решения

HVAC 4.0 за интелигентни сгради ​ 

Дигитализацията променя начина, по който живеем, работим и взаимодействаме. В резултат се променя и начина, по който се управляват ОВК системите. Тенденцията за разработване на интелигентни сгради променя изискванията и към системите за отопление и/или климатизация на сградите.

Danfoss също е част от този преход, като за нас той е HVAC 4.0. Всичко е свързано с това, сградите да бъдат по-интелигентни, енергийно ефективни, комфортни и удобни за хората, които прекарват около 90% от времето си на закрито. Постигаме това, посредством разработване на интелигентни решения, които предоставят или използват данни за активно управление на енергията (AEM); системи за управление на сгради (BMS) или облачни решения. Благодарение на данните, имаме възможност за дистанционно пускане в експлоатация, прогнозна поддръжка и оптимизиране на системите за отопление, вентилация и охлаждане.

Предимства

Тук, където HVAC 4.0 започва

Преходът към HVAC 4.0 изисква тясно сътрудничество между заинтересованите страни.


- Крайните потребители изпитват комфорт и подобрена производителност;
- Собствениците на сгради се радват на по-ниски разходи, висока енергийна ефективност и по-бърза възвращаемост на инвестициите;
- Обслужването и поддръжката се превръщат в по-лесен, базиран на факти, управляем процес.

Новият: AB-QM 4.0

Положете основите с HVAC 4.0 и най-добрите на пазара PICV

HVAC 4.0

Danfoss AB-QM 4.0 PICV с NovoCon задвижка

Комбинацията от независими от налягането вентили AB-QM 4.0 и изпълнителни механизми NovoCon® S е добър пример за тенденция, свързана с дигитализирането на системите за ОВК. Комбинацията осигурява прецизност, динамично, хидравлично балансиране и контрол. Изпълнителнителните механизми предоставят на BMS операторите, данни за системата в реално време. Така те имат възможност за активно управление на потребената енергия (AEM). Управлението на вентила посредством fieldbus предлага предимства при дистанционно пускане в експлоатация, при настройка на потока и при източване. Непрекъснатото отчитане на всички системни данни позволява прогнозна поддръжка и правилно разпределение на енергията. Чрез използването на интелигентни, свързани продукти и услуги, като AB-QM 4.0 и задвижки NovoCon, енергийната ефективност и комфорт в сградите се повишава значително.

Приложения

Вентилаторните конвектори, охладените греди или лъчистите панели, осигуряват отопление и/или охлаждане във всяко помещение на сградата. Те налагат използването на контролни, управляващи, балансиращи и задвижващи вентили в комбинация с изпълнителни механизми като по този начин управляват комфорта в помещенията. Използването на интелигентни, цифрови изпълнителни механизми и независими от налягането балансиращи и контролни клапани (PICV) дава възможност на BMS системата да извлича данни в реално време, касаещи системата.

Независим от налягането управляващ и регулиращ вентил AB-QM 4.0 (PICV) AB-QM 4.0 Flexo, осигурява надеждно хидравлично балансиране и регулиране на системата. С негова помощ също така осигуряваме лесен монтаж, диагностика, дрениране, демонтаж, пълнене, източване и обслужване на вентилаторните конвектори. Комплектът Flexo се състои от независим от налягането управляващ и регулиращ вентил AB-QM 4.0  (PICV) в комбинация с два 3-пътни сферични вентила, филтър, вентил с дренажна функция и три измервателни нипела.

Интелигентни задвижки NovoCon® Интелигентните задвижки NovoCon® са ново поколение задвижки проектирани за да осигурят прецизно управление в комбинация с независими от налягането баланс-вентили AB-QM™ от Danfoss.. Те генерират перфектната връзка и работа между ОВК системите от по-висок клас и интелигентните решения за сградна автоматизация. Интелигентните задвижки NovoCon® имат опцията за обмен на много повече параметри и информация към системата за енергиен мениджмънт, благодарение на BACnet или Modbus комуникативните си протоколи. 

Климатичните камери осигуряват пресен въздух в сградите. През топлообменните им апарати, за подгряване или охлаждане на пресния въздух, преминава и се разпределя голямо количество топло или студоносител. Оптимизирането на потоците с независими от налягането балансиращи вентили, оборудвани с интелигентни изпълнителни механизми (задвижки), спомага за по-ефективната им работа.

Независими от налягането регулиращи и управляващи вентили (PICV) Най-лесното и прагматично решение за избягването на неравномерно разпределение на енергията в сградата, са независимите от налягането управляващи и регулиращи вентили (PICV).

Интелигентни задвижки NovoCon® Интелигентните задвижки NovoCon® са ново поколение задвижки проектирани за да осигурят прецизно управление в комбинация с независими от налягането баланс-вентили AB-QM™ от Danfoss.. Те генерират перфектната връзка и работа между ОВК системите от по-висок клас и интелигентните решения за сградна автоматизация. Интелигентните задвижки NovoCon® имат опцията за обмен на много повече параметри и информация към системата за енергиен мениджмънт, благодарение на BACnet или Modbus комуникативните си протоколи. 

Предпазването на системите за битова гореща вода от легионела е голямо предизвикателство. Балансиращи вентили по температура могат да бъдат безопасно, надеждно и енергийно ефективно решение. Те могат да бъдат свързани със специални контролери осигуряващи бърза и лесна за дезинфекция. Същите могат да бъдат интегрирани към BMS системата на сградата. По този начин дистанционното им управление и наблюдение е по-лесно и при нужда бързо могат да бъдат предприети превантивни действия.

Мултифункционален термостатичен циркулационен вентил. Постигнете най-безопасните условия за БГВ с възможно най-висока ефективност. Същевременно имате възможност за редуциране на времето, изразходвано за наблюдение и регистриране на данни.

Измервателните уреди за енергия, както и съответните решения за дистанционно наблюдение, могат да предоставят точни данни за потоците и консумацията на енергия от различните части на ОВК системата. Възможността за точно разпределение на разходите за енергия между потребителите в сграда.

Уреди за измерване на енергия. В продуктовото портфолио състоящо се от компактни уреди за измерване на енергия Danfoss Sono®, ще откриете ултразвукови такива от ново поколение. Те намират приложение както за отопление, така и за охлаждане. Продуктите от тази гама могат да се използват в еднофамилни къщи, многофамилни жилищни сгради, търговски обекти и други.

Референтни обекти

Абониране

Решения