HVAC 4.0 за интелигентни сгради

 • Общ преглед
 • Приложения
 • Свързани продукти
 • Референтни обекти
 • Абониране
 • Обучения и Уебинари
Електронна книга "Digital Hydronics™"

Електронна книга "Digital Hydronics™"

Обогатете познанията си за HVAC 4.0

Какво представлява интелигентната HVAC система?

Съвременната ОВК система има комплексен характер. Процесът на дигитализация доведе до промяна на начина по който живеем, работим и взаимодействаме със света. Тази промяна повлия и на начина, по който се управляват модерните ОВК системи. Danfoss е част от прехода към интелигентни ОВК системи. Ние наричаме този процес HVAC 4.0.

Целта на HVAC 4.0 е постигне на оптимален комфорт, намаляване на разходите за енергия и устойчивост чрез интелигентен контрол на ОВК системите. Посредством база данни, генерирани чрез интелигентни сензори функцията за отдалечен контрол дава възможност за оптимизиране на топлинния комфорт в зависимост от начина на живот на потребителите и техните потребителски профили.

Понеже интелигентните сгради са най-енергийно ефективни, устойчиви и комфортни. В основата на това са данните, генерирани от ОВК системата. Те са от съществено значение за изграждането на интелигентни сгради, които могат да поддържат системи за интелигентен дом. Ние проектираме интелигентни решения, които предоставят или използват данни, генерирани от ОВК системата за активно управление на енергията (AEM). Данните позволяват дистанционно въвеждане в експлоатация, прогнозна поддръжка и оптимизация на системите за отопление, вентилация и охлаждане.

Danfoss разработва технологии за подобряване на ефективността и качеството на интелигентните ОВК системи. Постигаме това посредством събиране на ключови данни за създаване на интелигентни решения насочени към системи за сграден мениджмънт (BMS) или облачни решения, които дистанционно контролират и проследяват отоплението, вентилацията и охлаждането на сградите.

Нашите решения за интелигентни ОВК системи предоставят данни в реално време. На тяхна база можете да вземете информирани решения за повишаване на ефективността на сградата. Нашите технологии допълват облачните решения, и дават възможност за анализ на данните посредством интелигентен софтуер. Иновациите, които разработваме спомагат за постигането на по-комфортна среда в помещенията, оптимизират потреблението на енергия и улесняват управлението на вашите обекти.

В дългосрочен план тенденцията за разработване на интелигентни сгради е насочена към повишаване на енергийната им ефективност. Ограничаване на тяхното въздействие върху околната среда. Редуциране на натоварването, което те оказват върху локалната електрическа мрежа. И не на последно място, понижаване на ежедневните разходи на собствениците на сградите, а не към съкращаване на печалбата им. Така сградите са по-комфортни за жителите, прекарващи около 90% от времето си в тях.

Защо да надградите Вашата ОВК система до интелигентна такава?

Преходът към HAVC 4.0 се основава на тясно сътрудничество между редица заинтересовани страни, като всички те ще имат значителни ползи от тази промяна.

 • Крайните потребители получават персонализиран топлинен комфорт, по-добро жилищна среда и повишена енергийна производителност.
 • Собствениците на сгради получават усъвършенстванa система с по-ниски разходи, по-висока енергийна ефективност и повишена възвръщаемост на инвестициите. Обектите със сертификат за зелена сграда са по-желани и често се радват на по-високи наемни цени.
 • Проектантите и системните интегратори предоставят иновативни решения и ограничават своята отговорност
 • Обслужването и поддръжката се превръщат в основан на фактите, по-лесно управляем процес. Той е по-слабо зависим от механично участие, а потенциалните проблеми се отстраняват по-лесно.Облачните решения, пригодени за работа със системата за сграден мениджмънт, също така позволят отдалечен достъп до генерираните данни. Така ключовите заинтересовани страни ще могат да бъдат информирани за ежедневната експлоатация на системата.
HVAC 4.0 за интелигентни сгради

HVAC 4.0 за интелигентни сгради

Тук, където HVAC 4.0 започва. Преходът към HVAC 4.0 изисква тясно сътрудничество между заинтересованите страни и в резултат всички те извличат полза.

Характеристики и предимства

Датиране на HVAC системите

Метод на генериране на данни за HVAC системата?

HVAC 4.0 системите са не просто интелигентни, те са съобразени с вашите нужди. Те знаят как да установят евентуални проблеми с производителността и как да намалят разходите за енергия.

Ключът към успеха е активното прилагане на събраната информация, генерирана посредством анализ на данните, отнасящи се за сградата и ОВК системите. Тези данни от своя страна са съхранени в системата за сграден мениджмънт.

Дигиталните IoT задвижки предоставят съществени данни. Те могат да бъдат разширени с данни генерирани посредством допълнителни сензори за температура и дебит.

Така Вие можете да управлявате енергийните потоци по-лесно, както и да планирате дейностите по обслужване и поддръжка по-ефективно.

Авторско право на изображението: Bert Teunissen/EDGE

Приложения

WTC Amsterdam, Netherlands

Интелигентен HVAC контрол за I- tower в WTC Амстердам, Нидерландия

Референтен видеоклип за модернизирането на ОВК системата в I-tower на Световния търговски център в Амстердам, Нидерландия.

Свързани продукти

 • Независими от налягането регулиращи и управляващи вентили (PICV)
  Най-лесното и прагматично решение за избягването на неравномерно разпределение на енергията в сградата, са независимите от налягането управляващи и регулиращи вентили (PICV).
 • Интелигентни задвижки NovoCon®
  Интелигентните задвижки NovoCon® са ново поколение задвижки проектирани за да осигурят прецизно управление в комбинация с независими от налягането баланс-вентили AB-QM™ от Danfoss.. Те генерират перфектната връзка и работа между ОВК системите от по-висок клас и интелигентните решения за сградна автоматизация. Интелигентните задвижки NovoCon® имат опцията за обмен на много повече параметри и информация към системата за енергиен мениджмънт, благодарение на BACnet или Modbus комуникативните си протоколи.
 • Постигнете най-безопасните условия за БГВ с възможно най-висока ефективност. Същевременно имате възможност за редуциране на времето, изразходвано за наблюдение и регистриране на данни, благодарение на мултифункционалния термостатичен циркулационен вентил.
 • Надеждният и интелигентен модул FC102 подобрява работата на помпите и вентилаторите в системите за сграден мениджмънт (BMS). Той се справя отлично с работа на открито при повечето климатични условия.

Референтни обекти

Абониране

Обучения и Уебинари

Предимствата на HVAC 4.0 – иновативно решение за интелигентни сгради

Запишете се за нашия семинар и научите повече за това как дигитализацията променя начина на управление на ОВК системите.