Основи на хидравличното балансиране и видове хидравлично балансиране

четвъртък, 29 септември 2022 г.

Над 80% от всички съществуващи отоплителни системи притежават огромен потенциал за оптимизация. Хидравличното балансиране осигурява оптимално разпределение на потока в отоплителната система, което означава, че точното количество вода е налично на точното място в точното време.

Оптималното разпределение на потока не е само въпрос на намиране на подходящи компоненти. Изисква се също така добро познаване на отоплителната система. Вашата система трябва да бъде анализирана, преизчислена, коригирана и оптимизирана.Хидравличното балансиране е една от най-важните стъпки  в посока оптимизиране на отоплителните системи. Въпреки че всички специалисти са запознати с предимствата на правилното хидравлично балансиране,  все още е трудно да се направят ясни разграничения между нейните варианти – статично, динамично и автоматично. Причината за това, е че не е разработена ясна терминология. В следствие на това, отделните обозначения се използват противоречиво. Време да внесем яснота и ред в значението на използваните термини. Фокус на текущата статия е общия преглед на вариантите на хидравлично балансиране, заедно с маркерите за тяхната диференциация.

Вижте инфографиката

Хидравличният баланс гарантира, че точното количество вода ще бъде разпределено в отоплителната система. Следователно основната му цел е да използва оптимално топлата вода.

За да имате възможността за независимо регулиране на стайната температури както и индивидуално управление за отделните радиатори, са нужни радиаторни вентили с предварителна настройка за индивидуално регулиране на масовите дебити на отоплителната система. Предварителната настройка гарантира, че във всеки радиатор или отоплителен кръг се подава само необходимото количество топла вода. По този начин се постига желаната стайна температура.

Първата стъпка при избора между статично или динамично хидравлично балансиране, е оценка на предимствата, които двата типа хидравлично балансиране биха имали за системата. Изборът е между статично и динамично хидравлично балансиране, тъй като автоматичната система допълва двете концепции или действа като тяхна алтернатива.

За малки или еднофамилни жилища, както и за подово отопление в съществуващи сгради, статичното предварително балансиране, комбинирано с автоматичен контрол на потока въз основа на стайната температура, дава най-добри резултати поради инретността на системата. Преоборудването на системата с необходимите компоненти не изисква значителни усилия.

За радиаторни системи в еднофамилни или многофамилни сгради, от друга страна, комбинацията от динамично балансиране и автоматизация предлага най-голям потенциал за оптимизация, както в нови, така и в съществуващи сгради. Това решение пасва оптимално на променящото се потребителско поведение и индивидуални нужди в частност.

В големи системи с повече от 20 радиатора или отоплителни кръга винаги трябва да се използват независими от налягането вентили монтирани на радиаторите или в стълбовете. В противен случай не може да се гарантира надеждната работа на автоматичното управление, базирано на температурата.

Научете повече за типовете хидравлично балансиране

heating system

Как можете да повишите енергийната ефективност на отоплителната системи

При преминаването от природен газ към централно отопление или термопомпа има някои аспекти, които винаги трябва да вземете под внимание. Вижте нашите 3 съвета, как да направите подмяната на отоплителната система успешна