Видове хидравлично балансиране: Автоматично балансиране

вторник, 20 септември 2022 г.

Видове хидравлично балансиране: Автоматично хидравлично балансиране

Автоматичното хидравлично балансиране намира приложение, най-често под формата на допълнение към или като алтернатива на статичното или динамичното хидравлично балансиране. Решенията за автоматично хидравлично балансиране се базират на интелигентно цифрово управление. Така се постига идеално изпълнение на цялостно хидравлично балансиране, при което не са нужну и предварителни изчисления. Решенията предлагани в продуктовото портфолио на Danfoss, са подходящи за приложение в системи с до 20 радиатора или отоплителни кръга, т.е. предимно за еднофамилни къщи.

Автоматичното хидравлично балансиране не е независим вариант на хидравлично балансиране, а по-скоро допълнение или алтернативно изпълнение на статично или динамично хидравлично балансиране. При автоматичното хидравлично балансиране масовите потоци се изчисляват и коригират непрекъснато.Това е възможно благодарение на автоматична система (или по-точно: чрез интелигентна електронна система за управление). Така разпределението на водния поток в радиаторната система се адаптира непрекъснато. По този начин се гарантира, че точното количество вода е налично в точното време и на точното място.

Базовата контролна променлива на автоматичното хидравлично балансиране е температурата в помещението. Интелигентната система за управление идентифицира масовите дебити, при които се достига желаната температура. След това дебита се регулира в съответствие с нея. В еднофамилни жилища, където диференциалното налягане е много ниско, това е достатъчно, за да се осигури идеална работеща отоплителна система. В по-големите сгради автоматизацията се комбинира с контрол на диференциалното налягане. Контролът, базиран на температурата, също така оптимизира работата на независимите от налягането вентили и позволява оптимално регулиране на масовия поток при пълно и частично натоварване.

 

Радиаторно балансиране

Техниците обикновено избягват сложните изчисления, които отнемат време. Причината е, че тези изчисления често са с неточни резултати поради неизвестни системни параметри . Автоматичното хидравлично балансиране елиминира нуждата от тези предварителни изчисления и по този начин позволява добро хидравлично балансиране дори в недостатъчно добре документирани, съществуващи системи.

Кое обаче е най-същественото предимство: Посредством автоматизацията, масовите потоци не се изчисляват веднъж, а постоянно.Това означвава, че настройките редовно се преизчисляват чрез адаптивно обучение. Благодарение на управлението, базирано на температурата, могат да бъдат отчетени дори силно колебаещи се работни параметри и непредсказуемата динамика на системата. Лесното въвеждане в експлоатация позволява спестяване на време и лесно обновяване на отоплителната система.

 

Високоефективните автоматични решения за хидравлично балансиране включват сертифицирани от TÜV Интелигентни отоплителни системи , приложими при радиаторни такива: Danfoss EcoTM или Danfoss AllyTM, а за водно подово отопление препоръчваме решението Danfoss IconTM.

Научете повече за типовете хидравлично балансиране