Видове хидравличен баланс: Динамично хидравлично балансиране

сряда, 28 септември 2022 г.

Какво представлява динамичното хидравлично балансиране?

За разлика от статичното хидравлично балансиране, при динамичното балансиране се предвиждат и случаите на частично натоварване на системата. Използвайки динамични балансиращи вентили или независими от налягането термостатични вентили, диференциалното налягане на радиатора може да се поддържа постоянно в цялата сграда. Това е възможно дори при променливи условия на натоварване. С динамичното хидравлично балансиране, масовите потоци се поддържат на точното ниво дори при частично натоварване на системата или променящи се условия.

Въпреки че системата е проектирана за работа при пълно натоварване, подобно на статичното хидравлично балансиране, адекватното разпределение на гореща вода се осигурява дори при условия на частично натоварване на системата.

Това означава, че отоплителната система също така осигурява значително по-големи икономии на енергия целогодишно, дори при променящите се изисквания за отопление (напр. за специфични за потребителя промени в настройките на термостата).

Шумовете от потока, които често могат да се чуят по време на статично балансиране, почти не се появяват при динамичния вариант. Те възникват само когато на радиатора се монтира ограничител на дебита вместо регулатор на диференциално налягане или независим от налягането термостатен вентил. Ако диференциалното налягане бъде допълнително намалено до необходимия минимум, шумните скорости на потока също могат да бъдат елеминирани.

Отговорът обикновено зависи от конкретния случай. В по-големите жилищни блокове и сгради със специално предназначение, този вариант на балансиране е единственият приложим вариант, тъй като тук статичното балансиране не е много целесъобразно поради размера на системата. Освен това, при такъв тип обекти, динамичното хидравличноо балансиране е по-енергийно ефективен от статичното такова.

Имайте предвид, че цената на компонентите при системи с динамично хидравлично балансиране е по-висока, тъй като е необходим монтаж на независими от налягането вентили. Следователно по отношение на съотношението цена-качество статичното хидравлично балансиране е подходящо решение за еднофамилни и двуфамилните къщи.

Причината е, че термостатичните радиаторни вентили с предварителна настройка често вече са монтирани там. Балансирането може да се извърши бързо и рентабилно с просто „преизчисляване“ (напр. с приложението Danfoss Installer). Същото важи и за подовото отопление. Поради инертността на този тип системи, динамичното хидравлично балансиране няма да донесе значителна добавена стойност.

При радиаторните системи, от друга страна, комбинацията от автоматично и динамично балансиране обикновено дава най-добри резултати, тъй като позволява оптимално разпознаване на променящото се потребителско поведение (повече подробности за това ще бъдат предоставени в третата част от нашата поредица).

За да се възползвате от потенциала за спестяване на енергия в широкомащабни системи, си струва да се инвестира във висококачествени вентили като цифрови задвижващи механизми, които позволяват отоплителната система да бъде интегрирана в система за автоматизация на сгради от по-високо ниво.

Подходящи компоненти за имплементиране на динамичен хидравличен баланс са независими от налягането термостатични вентили, като Danfoss тип RA-DV или вградени вентили с вентилен блок RLV-KDV, комбинирани с механични радиаторни термостати, като RA2000; електронни радиаторни термостати с автоматичен сензор като Danfoss AllyTM; и вентили за регулиране на диференциалното налягане, като Danfoss ASV-PV и партниращи вентили ASV-BD.  

За решения за подово отопление препоръчваме инсталирането на колектор за подово отопление с управление IconTM и вентил за регулиране на диференциалното налягане като Danfoss AB-PM пред всеки колектор.

За системи за битова гореща вода препоръчваме използването на MTCV термични (зависещи от температурата) балансиращи вентили. Те позволяват системата да бъде по-енергийно ефективна. Те също така повишават безопасността на потребителите, тъй като редуцират опасността от замърсяване с легионела и риска от наранявания поради твърде високи температури на водата.
 

Научете повече за типовете хидравлично балансиране