Настояща ситуация и тенденции в сферата на хладилните агенти

сряда, 16 август 2023 г.

Тенденции и фактори при избора на хладилен агент

Новите и непрекъснато променящи се нормативни разпоредби за хладилните агенти могат да затруднят навременната осведоменост. Важно е да сте запознати с актуалните такива, тъй като те оказват влияние върху всички аспекти на Вашата работа - от избора на компоненти до проектирането на бъдещи системи.

Новите и непрекъснато променящи се нормативни разпоредби за хладилните агенти могат да затруднят навременната осведоменост. Важно е да сте запознати с актуалните такива, тъй като те оказват влияние върху всички аспекти на Вашата работа - от избора на компоненти до проектирането на бъдещи системи.

В тази брошура се разглеждат тенденциите и по-важните аспекти при избора на хладилни агенти с приложение при системи за отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника (HVAC/R). Тя съдържа обобщен поглед върху опита и знанията на Danfoss, като описва предисторията, тенденциите и движещите сили, които очертават възможните сценарии за настоящия и бъдещия избор на хладилен агент.

Анализ на тенденциите и движещите сили при избора на хладилен агент

В настоящият материал се разглежда историята на хладилните агенти, анализира се тенденцията за запазване на доминиращата роля на системите с парокомпресия и се предвижда рязко увеличаване на потреблението на хладилни агенти поради нарастващото търсене на екологична енергия сред бързоразвиващите се икономики. Изборът на подходящи хладилни агенти е решение, което ще има въздействие върху потребителите в продължение на години, а експертите предполагат, че безопасността, ценовата достъпност и природосъобразността са най-важните фактори, които трябва да се вземат предвид при изграждането на системата. Балансът между тези фактори обаче не може да бъде намерен само в един хладилен агент за всички приложения. Изборът на нови алтернативи предполага инвестиции, средства и разходи за обучение, но ние вярваме, че ако тези решения се вземат правилно и с иновативен подход, те могат да отворят врати за нови възможности.

В публикацията е представено и влиянието на нормативните актове, включително националните и международните разпоредби, ограниченията за GWP (Потенциал на глобално затопляне) и данъците върху хладилните агенти с висок GWP (Потенциал на глобално затопляне), и е извършен преглед на най-обещаващите алтернативни хладилни агенти, които понастоящем се предлагат на пазара.

Темите, разгледани в документа, включват:

  • Нормативни изисквания за хладилните агенти: Обсъждане на национални и международни разпоредби, включително ограничения за GWP (Потенциал на глобално затопляне) и данъчно облагане на хладилните агрегати с висок GWP (Потенциал на глобално затопляне).
  • Ограничението върху PFAS по REACH: преглед на графика на процеса и оценка на риска за ограниченията върху PFAS.
  • Устойчивост: Фокус върху значението на устойчивостта при избора на хладилни агенти.
  • Варианти за хладилен агент: Обсъждане на най-обещаващите алтернативни хладилни агенти, включително флуороолефини (HFO) и естествени хладилни агенти.
Свалете брошурата

Дигитални Диалози - Преходът към нови хладилни агенти

Предвид новите и непрекъснато променящи се разпоредби в областта на хладилните агенти, да бъдете добре информирани може да се окаже истинско предизвикателство.

Затова Ви каним на нашето онлайн събитие "RETHINK Live - Navigating the Refrigerant Transition". Презентатор ще бъде Ромулус Папук, координатор продукти и решения за хладилна техника, Danfoss Climate Solutions. По време на семинара ще представим актуализиран преглед на текущите регулации касаещи за хладилните агенти, включително тяхното въздействие върху индустрията. Също така ще говорим за факторите, които трябва да вземете предвид, при проектиране на устойчиви решения.

*Семинарът ще се проведе на английски език.

Регистрирайте се

За презентатора

Romulus Papuc е специалист в сферата на системи и решения за хладилна и климатична техника. Той е експерт с 30 годишен опит в сферата на хладилната и климатична техника.

Искате ли да научите повече за хладилните агрегати?

Danfoss е световен лидер в производството на компресори, продукти и решения за хладилна и климатична техника. Разполагаме с една от най-обширните и цялостни продуктови линии в областта на HVAC/R. Нашите продукти се намират приложение в многобройни сфери на бизнеса, като търговия на дребно с хранителни продукти, търговско и промишлено охлаждане, климатизация, продукти за охлаждане на едро и автоматизация в различни специфични промишлени сектори. Ние сме лидери в разработването на продукти, използващи хладилни агенти, и в оценката на възможностите за приложение на нови хладилни агенти при тяхното въвеждане.