Kako nova pumpna stanica za vodu održava protok u Bernu

četvrtak, 21. mart 2024.

ŠVAJCARSKA: Uzimamo zdravo za gotovo da nam je u svakom trenutku na raspolaganju dovoljno vode za piće. Lokalni snabdevači vodom su stalno spremni i ispunjavaju ova očekivanja tako što stalno pružaju vodu za piće najvišeg kvaliteta. U kantonu Bern, udruženje za vodu Region Bern AG (WVRB) snabdeva zajednicu od preko 250 000 stanovnika sa 20,9 miliona kubnih metara vode za piće godišnje. Sofisticirano postrojenje za obradu vode za piće i sistem distribucije čine pumpne stanice za vodu, baseni za sakupljanje, mreža cevi i rezervoar za skladištenje.

Da bi se osiguralo pouzdano snabdevanje vodom visokog kvaliteta, WVRB stalno ulaže u najnoviju tehnologiju. U sklopu tih napora, pustili su u rad novu pumpnu stanicu Wehrliau 2023. godine. To će doprineti da se obezbedi snabdevanje pouzdanom količinom i pouzdanim kvalitetom vode za piće zajednicama u kantonu Bern u narednim godinama. Pumpna stanica Wehrliau isporučuje do 20 000 litara vode za piće u minuti, a to je čak 130 punih kada. Dve pumpe, pogonjene električnim motorima od 250 kW sa regulisanom brzinom, prenose vodu iz dva lokalna bunara sa vodom za piće u novu pumpnu stanicu, a zatim je odvode u opštinsku mrežu snabdevanja.

Hanspeter Somer silazi niz stepenice u unutrašnjost pumpne stanice Wehrliau u Bernu

Izazov: Neprekidna dostupnost pumpne stanice

Raspoloživost sistema u pumpnoj stanici za vodu je ključna za neprekidno snabdevanje čistom vodom za piće. Regulacija sa promenjivom brzinom mora da funkcioniše apsolutno pouzdano i optimalno efikasno. Efikasne i jednostavne opcije održavanja igraju važnu ulogu. Visokom efikasnosnošću sistema takođe se otklanja stvaranje otpadne vode, ograničavaju gubici energije i smanjuju emisije CO2. Pretvarači iC7 kompanije Danfoss igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju optimalne regulacije sa promenjivom brzinom u sistemu. Oni pouzdano prilagođavaju količinu vode da bi zadovoljili potrebe za vodom za piće u datoj zajednici.

Mikel Mihletale iz kompanije Gebrüder Meier koja je servisni partner kompaniji Danfoss i menadžer Jesper Kristensen, partner kompanije Danfoss, pokazuju koliko je lako pustiti u rad i održavati pretvarače iC7

Rešenje: Pumpna stanica za vodu bez harmonika

Koristeći pretvarače iC7, Danfoss je sarađivao sa servisnim partnerom Gebrüder Meier da bi razvio rešenje koje obezbeđuje neprekidan rad pumpne stanice, kao i zakonsku usklađenost u vezi sa ublažavanjem harmonika. Rešenje kompanije Danfoss eliminiše harmonike koji dovode do izobličenja mreže kako bi se obezbedila čista mreža.

Pretvarač iC7 ima modularnu arhitekturu. Koristeći niskoharmonijsku regenerativnu jedinicu zasnovanu na tehnologiji AFE, pretvarač obezbeđuje optimalne performanse i svodi na minimum harmonijska izobličenja u napojnoj mreži. Invertor kontroliše motor i opterećenje aplikacije.

Kompanija Danfoss je uspela da ispuni zahtev za lokalnom instalacijom u pumpnoj stanici za vodu tako što je projektovala pretvarače kao kompletno rešenje sa integrisanim hlađenjem i ventilacijom u sistemu Rittal ormara. Instalacijom blizu motora sprečavaju se negativni uticaji na napon motora i dobija se mogućnost da ne moraju da se koriste dodatni izlazni filteri.

 

Rezultat: serija iC7 štedi prostor

Kao i kod bilo koje primene pretvarača visoke snage, prostor u pumpnoj stanici Wehrliau je izuzetno ograničen. U poređenju sa sličnim pretvaračima na tržištu, kompaktni frekventni pretvarači iC7 imaju 30% manji otisak. Osim toga, udruženje za vode uštedelo je na troškovima instalacije tako što su pretvarači ožičeni s gornje strane i nije bilo potrebe da se otvara ploča osnove.

Kontrolni ormar koristi sistem za prirodno hlađenje vazduhom. Ventilacija svakog modula je samostalna tako što se hladan vazduh usisava odozdo i topli vazduh usmerava iz ormara. Time se otklanja potreba za ventilatorom na vrhu ormara, štedi energija, izbegava moguće otkazivanje i smanjuje potreba za rezervnim delovima. Osim toga, ovo rešenje poboljšava radni vek opreme tako što odmah uklanja vrući vazduh. Vrući vazduh će skratiti životni vek komponente ako se zadržava unutar ormara.

Brzo i bezbedno održavanje pumpne stanice

Pored optimizacije dostupnosti i efikasnosti sistema, snabdevač vodom ima koristi od bezbednog i praktičnog održavanja kada je to potrebno. Na primer, energetski moduli se mogu zameniti pojedinačno i nema potrebe da se isključuje glavno napajanje i kablovi motora. To olakšava i ubrzava održavanje i zamenu. Kasete ventilatora, tipični habajući delovi u takvim primenama, mogu da se brzo i lako očiste ili zamene. Vreme za održavanje se ovde skraćuje sa nekoliko sati na samo nekoliko minuta.

Uputstvo za montažu

  • 2 x pretvarač sa kućištem iC7
  • Niskoharmonijska verzija od 250 kW/480 A
  • Nominalni podaci IP54
  • Kablovanje od/do vrha (kabl za mrežno napajanje i kabl za izlaz motora)
  • Dimenzije ŠxVxD = 1200 x 2300 x 600 mm

Kako je bliska saradnja doprinela uspehu projekta

Tokom celog projekta, udruženje za vodu regiona Bern blisko je sarađivalo sa kompanijom Danfoss i njenim servisnim partnerom Gebrüder Meier. Bliska saradnja između udruženja za vodu, postrojenja kompanije Danfoss, sektora za razvoj proizvoda i servisa kompanije Danfoss omogućila je ispunjavanje svih zahteva u ovom infrastrukturnom projektu koji je važan za region.

Kompanija Gebrüder Meier pružila je uslugu DrivePro® Start-Up) kako bi optimizovala puštanje u rad. Kontinuirano će nastaviti da optimizuju radne troškove mreže za vodu pomoću ponuda u okviru usluge DrivePro® da bi obezbedili tačno onu uslugu i podršku koji su potrebni WVRB za bezbedan i pouzdan rad tokom celog životnog ciklusa uređaja. Ponude se kreću od prvobitnog izbora i puštanja u rad do modernizacije putem naknadne ugradnje na kraju dugog radnog veka.

Danfoss proizvodi i usluge u okviru ovog projekta

Povezane studije slučaja