Direktiva o energetskoj efikasnosti

Propisi i standardi vezani za energetsku efikasnost postepeno se inteziviraju širom sveta. Ecodesign direktiva je zakonodavni okvir koji trenutno postavlja zahteve za sve proizvode vezane za energetiku u domaćem, komercijalnom i industrijskom sektoru širom Evropske unije. Cilj je da se osigura, da proizvođači smanje potrošnju energije i uticaj njihovih  proizvoda na životnu sredinu uspostavljanjem minimalnih standarda energetske efikasnosti. Ti zahtevi su postepeno intezivirani.

Motori, frekventni pretvarači tj. elektromotorni pogoni klasifikovani su u skladu sa njihovom energetskom efikasnošću. Od januara 2015, zakonski je uslov da novi IE2 motori zahtevaju frekventne pretvarače za rad u Evropi. Od jula 2021 minimalni uslov za efikasnost motora je klasa IE3, a od jula 2023 minimalni uslov za motore u opsegu 75-200 kW je IE4. Za frekventne pretvarače minimalni zahtev je IE2 od jula 2021. IEC 61800-9-2 standard definiše IE klase za frekventne pretvarače, kao i IES klase za sisteme elektromotornih pogona (motor i frekventni pretvarač zajedno).

Danfoss frekventni pretvarači su već u skladu sa najstrožim zahtevima standarda IEC 61800-9 za energetsku efikasnost i klasifikovani su kao IE2.   

MyDrive® ecoSmart™ onlajn alatka olakšava izračunavanje IE i IES klase prema standardu IEC 61800-9-2.

Koristite MyDrive® ecoSmart™ da:

  • proverite gubitke pri različitim opterećenjima frekventnih pretvarača
  • unesete sve radne tačke opterećenja za određene aplikacije
  • izračunate IE klasu i radne veličine pri različitim opterećenjima
  • izračunate IES klase za asinhroni motor i frekventni pretvarač
  • kreirate  izveštaj o IE ili IES klasi efikasnosti
  • izvezete podatke o radnim tačkama opterećenja 
Izračunajte energetsku efikasnost pomoću MyDrive® ecoSmart™